Valdymo funkcijų analizė

29 psl. / 7085 žod.

Ištrauka

Po nepriklausomybės Lietuva aktyviai įsitraukė į Rytų ir Vidurio Europos šalyse prasidėjusius labai sudėtingus transformacijos į rinkos ekonomiką procesus. Tokia kasdien besikeičianti ekonominė aplinka reikalauja naujo profesionalaus požiūrio į organizacijos valdymą. Valdymas reikalingas kiekvienoje įmonėje, jo funkcijos padeda suformuluoti ir pasiekti organizacijos tikslus. Pagrindinis darbo tikslas – išanalizuoti įvairių autorių požiūrį į valdymo funkcijas.Iškelti tokie darbo uždaviniai:1. Išanalizuoti valdymo funkcijų ypatumus, remiantis skirtingų autorių nuomone;2. Išanalizuoti įmonių organizavimo, planavimo principus;3. išanalizuoti vadovavimo problemas;4. Išanalizuoti motyvavimo sistemą;5. Išnagrinėti kontrolės procesą.Literatūros šaltinių yra įvairių ir gana daug. Mano literatūros šaltinių sąrašas pakankamai didelis - 21 šaltinis. Rašant šį darbą rėmiausi literatūra apie valdymą, valdymo pagrindines funkcijas (planavimas, organizavimas, motyvacija, kontrolė). Pasirinktos tos knygos, kur aiškiai išdėstyta man reikalinga informacija: kas yra valdymas, jo funkcijos ir kokia valdymo reikšmė įmonėms. Siekiant kuo geresnės darbo kokybės, knygose esančią informaciją lyginau su kitais autoriais. Pagrindiniai literatūros šaltiniai, kuriais rėmiausi analizuojant planavimo bei organizavimo funkcijas: Damašienės V. „Valdymo pagrindai“ (2002); Stoškaus S. „Bendrieji vadybos aspektai“ (2002); Vasiliausko A. „Firmų strateginis valdymas“(2001). Darbe analizuojant vadovavimo ir motyvacijos bei kontrolės funkcijas, daug dėmesio skirta Juozaitienės L., Staponkienės J. „Verslo ir vadybos įvadas“ (2003); Seiliaus A. „Firmos kūrimas ir valdymas“ (1994) bei Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. „Vadyba“ (2001) nuomonių analizei. Šie literatūros šaltiniai – pagrindiniai darbo šaltiniai, palyginamos jose ir kitose knygose pateiktos nuomonės įvairiais klausimais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Valdymo funkcijos ir jų tarpusavio ryšys4
 • 2. Planavimas ir jo svarba organizacijose6
 • 2.1. Planavimo charakteristika7
 • 2.2. Strateginio planavimo proceso analizė ir įvertinimas9
 • 3. Organizavimo funkcijos analizė12
 • 3.1. Organizavimo struktūrų skirstymas ir valdymo lygiai12
 • 3.2. Įgaliojimų delegavimas15
 • 4. Vadovavimo ir motyvacijos analizė17
 • 4.1. Vadovų vadovavimo stiliai17
 • 5. Motyvacija ir jos teorijos21
 • 6. Kontrolės principų organizacijose analizė25
 • Išvados27
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS28

Reziumė

Autorius
vaivulis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 30, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Valdymo funkcijos kontrolės analizė

Vadyba Referatas 2012 m. renata.r
Kontrolė (pranc. “controle“) - tai bet kurios veiklos srities tikrinimas, priežiūra, stebėjimas. Pirmiausia reikia atsižvelgti į vieną iš reikšmingiausių kontrolės savybių – ji...

AB Lietuvos Geležinkeliai valdymo analizė

Vadyba Referatas 2015 m. pilvuzas
Vadyba. VGTU. Pasirinktos lietuvos transporto įmonės valdymo praktikos analizė ir gerinimo rekomendacijos. Su nuorodomis į šaltinius - el. naujienlaikraščius.