UAB “Lyderio grupės” personalo adaptavimo ir mokymo analizė

33 psl. / 6855 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Galima teigti, kad kiekvienos įmonės darbo rezultatai priklauso nuo įmonėje dirbančių žmonių. Dauguma įmonių personalo valdymo procesams skiria daug dėmesio. Laikui bėgant darbuotojai keičiasi, o kad kiekvienas naujas darbuotojas suprastų ir gerai atliktų jam pavestą darbą yra reikalinga adaptavimo programa. Apie tai rašo nemažai Lietuvos ir užsienio autorių: I. Bakanauskienė, A. Sakalas, G. Desler ir kt. Įmonė norėdama gerinti darbo rezultatus turėtų aiškiai žinoti kas yra personalo adaptavimas ir iš ko susideda personalo adaptavimo sistema. Taip pat nemažiau svarbu yra darbuotojų mokymas. Gerai adaptuotas darbuotojas naujam darbui, taip pat turėtų būti ir gerai apmokytas pavestam darbui atlikti. Nežinant tinkamos personalo mokymo sąvokos darbuotoją apmokyti darbui yra sudėtinga, o neveiksmingas mokymas įmonei neleis pasiekti užsibrėžtų tikslų.Problematika. Gerai adaptuotas ir apmokytas personalas garantuoja gerą darbą organizacijoje. Priėmus į darbą naują darbuotoją yra svarbu užtikrinti sėkmingą jo adaptavimą bei mokymą, kad darbas neštų teigiamus rezultatus. Kaip reikia tinkamai adaptuoti ir mokyti personalą, kad darbas atneštų gerų rezultatų?Darbo objektas : UAB „Lyderio grupės“ personalo adaptavimas ir mokymas.Darbo tikslas išanalizuoti personalo adaptavimo ir mokymo teorinius principus, jų taikymą bei tobulinimą UAB „Lyderio grupės“ įmonėje.Darbo uždaviniai:1. Išanalizuoti personalo adaptavimo bei mokymo teorinius aspektus.2. Išanalizuoti UAB „Lyderio grupės“ personalo adaptavimo sistemą.3. Pasiūlyti UAB „Lyderio grupės“ įmonei personalo priemonių projektą adaptavimo ir mokymo tobulinimui.Darbo metodika – aprašomoji, palyginamoji mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu, duomenų analizė SPSS programa 17.0.


Turinys

 • Santrauka4
 • Įvadas6
 • 1. DARBO OBJEKTO, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMO METODIKOS APŽVALGA7
 • 2. PERSONALO ADAPTAVIMO IR MOKYMO ANALIZĖ9
 • 2.1. Personalo adaptavimo samprata9
 • 2.2. Personalo adaptavimo sistema10
 • 2.3. Personalo mokymo samprata12
 • 3. UAB „LYDERIO GRUPĖS“ PERSONALO ADAPTAVIMAS IR MOKYMAS16
 • 3.1. UAB „Lyderio grupės“ personalo adaptavimas16
 • 3.2. UAB „ Lyderio grupės“ personalo adaptavimo sistema19
 • 3.3. UAB „ Lyderio grupės“ personalo mokymo organizavimas22
 • Išvados ir pasiūlymai26
 • Terminų ir sąvokų žodynas27
 • Literatūros sąrašas28
 • Priedų sąrašas:
 • 1 Priedas. UAB „Lyderio grupės“ adaptavimo ir mokymo analizės anketa

Reziumė

Autorius
gintarinea
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 2, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

UAB “Aukso gijos” teisinės aplinkos analizė

Vadyba Referatas vernita
Brangakmeniai ir taurieji metalai yra tobuliausių elementų įsikūnijimas iš visų esamų gamtoje. Profesionalo ranka suteikia tauriosioms medžiagoms eleganciją, aukštą meninę vertę ir ypatingą...

AB “Apranga” išorinės aplinkos analizė

Vadyba Referatas vernita
“Aprangos“ grupė – mažmeninės prekybos lyderė Baltijos šalyse, užimanti 35% Lietuvos drabužių parduotuvių rinkos. 2003-ųjų metų pradžioje įmonė pradėjo savo veiklą Latvijojoje, o...

Uab “Dygsniukas” valdymo proceso analizė

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. baksas21
Organizacijos daro didelį poveikį mūsų gyvenimui, mūsų gyvenimo lygio standartams ir mūsų ateičiai. Kadangi organizacijos ilgalaikės, jos padeda susieti mūsų praeitį, dabartį ir...

UAB “X” motyvacijos analizė

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. vaidute123
Temos aktualumas. . Pagrindinė valdymo užduotis – numatyti organizacijos ateitį ir vesti į tą ateitį organizaciją. Tai – planavimo ir organizavimo uždaviniai. Tačiau...