Naujosios viešosios vadybos elementų diegimas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje

33 psl. / 7299 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Pastarieji 50 metų buvo ryškių pasikeitimų laikotarpis viešąjame administravime. Statiškas, racionalus, standartizuotas M. Vėberio (M. Weber) biurokratijos modelis imtas kritikuoti dėl didelio dėmesio procedūroms, bet nepakankamo dėmesio pačiam rezultatui. Siekiant reikšmingų pasikeitimų, tiek Europos, tiek viso pasaulio viešajame sektoriuje ėmė plisti naujos vadybinės viešojo valdymo idėjos ir demokratiško valdymo reikalavimai, orientuoti į tobulėjimą ir naujo kūrimą. Naujoji Zelandija, Australija, Didžioji Britanija ir kitos pasaulio šalys, siekdamos išspręsti viešąjame valdyme kilusias problemas ir sumažinti visuotinį nepasitenkinimą valstybės valdymu, ėmė inicijuoti pokyčius ir reformas viešojo administravimo srityje. Nuo 20 amžiaus pabaigos ėmė pereiti nuo ankstesnio, pasenusio biurokratijos modelio link naujosios viešosios vadybos.Pokyčiai ryškėja ir Lietuvoje. Siekdamas padidinti savo veiklos efektyvumą, skaidrumą, pagerinti darbo kokybę, sumažinti išlaidas, išmokti labiau orientuotis į klientus, didinti darbuotojų atsakingumą, viešosios sektoriaus institucijos ir įstaigos nors ir nedrąsiai, bet vykdo reformas ir vis dažniau M. Vėberio biurokratiją tobulina naująją viešąją vadyba. Pokyčių poreikis neaplenkė ir Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriaus. Bene vienas kritiškiausiai vertinamų sveikatos priežiuros sektorius taip pat turėjo ieškoti būdų, kaip geriau patenkinti savo pacientų lūkesčius, kaip teikti geresnes sveikatos priežiūros paslaugas ir lygiaverčiai konkuruoti su privataus sektoriaus gydymo įstaigomis.Norint įsigilinti ir suvokti, kokios reformos vyksta viešąjame sektoriuje, pirmiausia reikia panagrinėti bent vienoje iš jų vykstančius pokyčius. Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė – viešoji įstaiga, kurios taip pat neaplenkė pokyčiai ir kuri siekdama pagerinti savo veiklą ėmė aktyviai diegti naujoves. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė yra didžiausia gydymo įstaiga pietų Lietuvoje. Ligoninėje teikiama aukštos kokybės kvalifikuota ambulatorinė – konsultacinė ir stacionarinė asmens sveikatos priežiūra Alytaus apskrities ir Lietuvos Respublikos gyventojams.Darbo problematika. Didėja Lietuvos gyvnetojų nepasitikėjimas, valstybės įstaigų darbo efektyvumu. Ryškėja esminių pokyčių poreikis, siekiant pagerinti viešųjų įstaigų darbą.Darbo tikslas. Išanalizuoti viešojo valdymo pokyčius pasaulyje ir Lietuvos viešajame sektoriuje ir aprašyti naujosios viešosios vadybos elemenus, įdiegtus Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje.

Uždaviniai:1. Aptarti naujosios viešosios vadybos sąvoką, pagrindinius principus bei elementus;2. Apibūdinti pasaulyje ir Lietuvoje vykstančius pokyčius viešojo valdymo srityje;3. Analizuoti viešojo administravimo paradigmų pokyčius Lietuvos sveikatos priežiūros srityje;4. Identifikuoti naujosios viešosios vadybos elementus, diegiamus Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje.

Tyrimo metodai. 1. Mokslinės literatūros, periodinių leidinių analizė;2. Teisės aktų analizė;3. Mokslinių tyrimų ir apklausų analizė;4. Statistinių rodiklių analizė;


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIEŠOJO VALDYMO REFORMA5
 • 2. NAUJOJI VIEŠOJI VADYBA6
 • 2.1 Naujosios viešosios vadybos kilmė6
 • 2.2 Naujosios viešosios vadybos samprata7
 • 2.2.1 Naujosios viešosios vadybos teoriniai pamatai ,8
 • 2.2.2 Naujosios viešosios vadybos sampratos raida9
 • 2.3 Naujosios viešosios vadybos struktūriniai elementai10
 • 2.3.1 Decentralizacija10
 • 2.3.2 Privatizacija………………… …11
 • 2.3.3 Rinkos sąlygų formavimas viešąjame sektoriuje……12
 • 2.3.4 Dalyvavimas13
 • 2.3.5 Privataus sektoriaus valdymo metodai14
 • 2.4 Naujosios viešosios vadybos raida ir diegimas pasaulyje15
 • 3. NAUJOSIOS VIEŠOSIOS VADYBOS APRAIŠKOS LIETUVOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE16
 • 3.1 Viešojo sektoriaus reformos reikalingumas Lietuvoje17
 • 3.2 Naujosios viešosios vadybos taikymo pavyzdžiai Lietuvoje18
 • 3.3 Naujoji viešoji vadyba Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje20
 • 4. NAUJOSIOS VIEŠOSIOS VADYBOS ELEMENTŲ DIEGIMAS ALYTAUS
 • ASKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖJE22
 • 4.1 Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės atsiradimo pagrindai, misija, bendroji informacija22
 • 4.2 Naujosios viešosios vadybos elementų diegimas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje24
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS27
 • LITERATŪRA30
 • SANTRAUKA32
 • SUMMARY33

Reziumė

Autorius
katuttis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 2, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Naujosios viešosios vadybos analizė ir kryptys

Viešasis administravimas Referatas 2012 m. gabriele155
Naujoji viešoji vadyba (NVV) yra XX amžiaus reiškinys, pasireiškęs, kaip administravimo reforma, kuri skatino pareigūnus labiau orientuotis į darbo atlikimą, įdiegė naują metodą...

Lieknosios vadybos koncepcija ir jos diegimo būdai

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2014 m. raimukas
Dabartiniame lietuvių kalbos žodyne kokybė apibūdinama kaip ypatybė, vertė, tikimo laipsnis. Paprastai tariant, kokybė tai siekis išlikti geriausiam vis didėjant konkurencijai. Kokybės vadybos...

Naujosios viešosios vadybos įtaka Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas gintaryta
TIKSLAS: supažindinti su NVV įtaka Lietuvoje UŽDAVINIAI:1. Pristatyti naująją viešąją vadybą, 2. Naujosios viešosios vadybos požiūrį3. Kilmę4. NVV ypatybes...