Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Vietos savivalda - viena iš teritorinio valdymo įgyvendinimo formų. Būtent vietos savivaldos teisė - kiekvienos demokratinės visuomenės sąlyga, kadangi šio instituto dėka įmanoma įgyvendinti vieną iš pagrindinių demokratinės visuomenės principų - suteikti visiems piliečiams lygias teises ir galimybes dalyvauti bendruomenės reikalų tvarkyme. Todėl, vietos savivalda, kaip vietinių gyventojų interesams atstovaujanti ir visuomeninį, politinį gyvenimą organizuojanti struktūra, užima svarbią vietą daugumos valstybių politinėse sistemose. Per savivaldybės institucijas atskiri piliečiai gali reikšti savo interesus, kontroliuoti, kaip jie įgyvendinami ir tuo pačiu daryti įtaką valstybei.
Siekiant įgyvendinti vietos savivaldos teisę Lietuvoje, šalies teritorija yra suskirstyta į 60 administracinių teritorinių vienetų - savivaldybių. Kiekviena iš šių savivaldybių turi Konstitucijos nustatytą teisę savo teritorijoje, įstatymų nustatytose ribose savo vietinius reikalus valdytis pati. Vis dėlto kiekvienos bendruomenės gerovė priklauso nuo savivaldybės valdymo veiksmingumo.
Vilniaus miesto savivaldybė viena didžiausių ir daugiausiai gyventojų apimanti savivaldybė, kurios sudėtyje Lietuvos Respublikos sostinė ir svarbiausias šalies miestas – Vilnius. Siekiant užtikrinti tinkamą viešųjų paslaugų teikimą, gyventojų interesų atstovavimą ir tiesiog visokeriopai užtikrintą ir patogų gyvenimą savivaldybėje, savivaldybės valdymo veiksmingumas yra esminis.
Remiantis iškeltais kriterijais – viešųjų paslaugų kokybė, miesto plėtra, gyventojų pasitikėjimas, gyventojų dalyvavimas valdyme, savivaldybės institucijų komunikavimas ir bendravimas – šiame darbe bus analizuojamas Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumas.
Temos aktualumas ir naujumas. Savivaldybės valdymo veiksmingumas lemia savivaldybės plėtrą, vystymąsi ir gyventojų gerovę.
Objektas. Vilniaus miesto savivaldybės valdymas.
Tikslas - Išanalizuoti Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumą.
Uždaviniai.
• Išanalizuoti teritorinių administracinių subjektų, vietos savivaldos ir savivaldybės teorinius aspektus.
• Aprašyti vietos savivaldos raišką ir reikšmę Lietuvoje;
• Išanalizuoti Vilniaus miesto savivaldybės valdymą siekiant atskleisti teigiamus ir neigiamus aspektus.
Darbo šaltiniai ir metodai. Šiame darbe buvo analizuojami moksliniai straipsniai ir monografijos, Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, taip pat valstybinių institucijų, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniai portalai, Vilniaus miesto savivaldybės strateginiai dokumentai ir veiklos ataskaitos.

Darbo tipas:
Apimtis:
6743 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS.2
 • I DALIS. TERITORINIO VALDYMO SUBJEKTAI, SAVIVALDYBĖS IR VIETOS SAVIVALDA.5
 • 1. Teritorinis valdymas ir teritoriniai valdymo subjektai.5
 • 1.2. Vietos savivaldos, kaip valdymo formos reikšmė teritoriniam bendruomenės valdymui.6
 • 1.3. Teritoriniai valdymo subjektai Lietuvoje ir jų vieta Lietuvos valdymo sistemoje.7
 • 2. Vietos savivalda.7
 • 2.1. Vietos savivaldos sampratos kilmė.8
 • 2.2. Vietos savivaldos samprata.8
 • 2.3. vietos savivaldos samprata Lietuvos ir tarptautiniuose teisės aktuose.10
 • 2.4. Vietos savivaldos raiška Tarptautiniuose ir Lietuvos teisės aktuose.11
 • 3. Vietos savivaldos subjektas – Savivaldybė.13
 • 3.1. .13
 • 3.2. Savivaldybės Lietuvoje.15
 • 3.2.1. savivaldybės samprata Lietuvoje.15
 • 3.2.2. Savivaldybių institucijos.16
 • 3.2.3. Savivaldybių funkcijos bei jų skirstymas Lietuvoje.18
 • II DALIS. VILNIAUS SAVIVALDYBĖS VALDYMO VEIKSMINGUMO TYRIMAS.20
 • 4. Tyrimas. Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumas.20
 • 4.1. Vilniaus miesto savivaldybė.20
 • 4.2. Pagrindinės Vilniaus miesto savivaldybės veiklos kryptis ir teikiamos viešosios paslaugos.21
 • 4.3. Savivaldybės valdymo veiksmingumo užtikrinimo kriterijai.22
 • 4.4. Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumas.24
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS.27

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš [...]

Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė

Baigiamoji praktika yra tokia studijų proceso dalis, kurios metu studentas turi galimybė praktiškai pritaikyti studijų [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos [...]

Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis
Diplominis darbas Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis

                  Darbo aktualumas. Gero valdymo koncepcija pradėta nagrinėti XX a. pabaigoje. Koncepcija neturi nusistovėjusio [...]

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas yra [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų biudžetų analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų biudžetų analizė

Savivaldybės biudžetas yra savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Kiekviena savivaldybė [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?
Tyrimas Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?

Žmonės priklauso įvairioms grupėms, į kurias jungiasi [...]

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
Praktikos ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės taryba

Praktikos vieta. Praktika buvo atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sekretoriate. Praktikos laikas. Kvalifikacinė praktika buvo atliekama [...]

Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė
Tyrimas Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė

Analizuojami 3 pasirinktų savivaldybių tinklapiai, remiantis bendraisiais reikalavimais, kurie keliami valstybės ir savivaldybių institucijų ir [...]

Politologinė praktika Kauno miesto savivaldybėje tarptautinių ryšių ir protokolo skyriuje
Praktikos ataskaita Politologinė praktika Kauno miesto savivaldybėje tarptautinių ryšių ir protokolo skyriuje

     Ši ataskaita yra skirta apibendrinti kvalifikacinei praktikai. Praktika buvo atliekama Kauno miesto savivaldybės Tarptautinių [...]

Praktikos Kauno miesto savivaldybėje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Kauno miesto savivaldybėje ataskaita

Viešojo administravimo programos praktiką atlikau Kauno miesto savivaldybėje, Teisės skyriuje 2013 m. vasario 4 – [...]

Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]

Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje

Temos aktualumas. Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, kultūrinių pokyčių nulemtos naujos XXI a. užduotys iš valstybės [...]

Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas
Prezentacija Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas

Kauno miesto savivaldybės puslapyje yra skiltys, kuriose galima sužinoti reikalingą informacija. Būtent dvi iš jų [...]