Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas

30 psl. / 6743 žod.

Ištrauka

Vietos savivalda - viena iš teritorinio valdymo įgyvendinimo formų. Būtent vietos savivaldos teisė - kiekvienos demokratinės visuomenės sąlyga, kadangi šio instituto dėka įmanoma įgyvendinti vieną iš pagrindinių demokratinės visuomenės principų - suteikti visiems piliečiams lygias teises ir galimybes dalyvauti bendruomenės reikalų tvarkyme. Todėl, vietos savivalda, kaip vietinių gyventojų interesams atstovaujanti ir visuomeninį, politinį gyvenimą organizuojanti struktūra, užima svarbią vietą daugumos valstybių politinėse sistemose. Per savivaldybės institucijas atskiri piliečiai gali reikšti savo interesus, kontroliuoti, kaip jie įgyvendinami ir tuo pačiu daryti įtaką valstybei. Siekiant įgyvendinti vietos savivaldos teisę Lietuvoje, šalies teritorija yra suskirstyta į 60 administracinių teritorinių vienetų - savivaldybių. Kiekviena iš šių savivaldybių turi Konstitucijos nustatytą teisę savo teritorijoje, įstatymų nustatytose ribose savo vietinius reikalus valdytis pati. Vis dėlto kiekvienos bendruomenės gerovė priklauso nuo savivaldybės valdymo veiksmingumo. Vilniaus miesto savivaldybė viena didžiausių ir daugiausiai gyventojų apimanti savivaldybė, kurios sudėtyje Lietuvos Respublikos sostinė ir svarbiausias šalies miestas – Vilnius. Siekiant užtikrinti tinkamą viešųjų paslaugų teikimą, gyventojų interesų atstovavimą ir tiesiog visokeriopai užtikrintą ir patogų gyvenimą savivaldybėje, savivaldybės valdymo veiksmingumas yra esminis. Remiantis iškeltais kriterijais – viešųjų paslaugų kokybė, miesto plėtra, gyventojų pasitikėjimas, gyventojų dalyvavimas valdyme, savivaldybės institucijų komunikavimas ir bendravimas – šiame darbe bus analizuojamas Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumas.Temos aktualumas ir naujumas. Savivaldybės valdymo veiksmingumas lemia savivaldybės plėtrą, vystymąsi ir gyventojų gerovę.Objektas. Vilniaus miesto savivaldybės valdymas.Tikslas - Išanalizuoti Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumą. Uždaviniai. • Išanalizuoti teritorinių administracinių subjektų, vietos savivaldos ir savivaldybės teorinius aspektus.• Aprašyti vietos savivaldos raišką ir reikšmę Lietuvoje;• Išanalizuoti Vilniaus miesto savivaldybės valdymą siekiant atskleisti teigiamus ir neigiamus aspektus.Darbo šaltiniai ir metodai. Šiame darbe buvo analizuojami moksliniai straipsniai ir monografijos, Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, taip pat valstybinių institucijų, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniai portalai, Vilniaus miesto savivaldybės strateginiai dokumentai ir veiklos ataskaitos.


Turinys

 • ĮVADAS.2
 • I DALIS. TERITORINIO VALDYMO SUBJEKTAI, SAVIVALDYBĖS IR VIETOS SAVIVALDA.5
 • 1. Teritorinis valdymas ir teritoriniai valdymo subjektai.5
 • 1.2. Vietos savivaldos, kaip valdymo formos reikšmė teritoriniam bendruomenės valdymui.6
 • 1.3. Teritoriniai valdymo subjektai Lietuvoje ir jų vieta Lietuvos valdymo sistemoje.7
 • 2. Vietos savivalda.7
 • 2.1. Vietos savivaldos sampratos kilmė.8
 • 2.2. Vietos savivaldos samprata.8
 • 2.3. vietos savivaldos samprata Lietuvos ir tarptautiniuose teisės aktuose.10
 • 2.4. Vietos savivaldos raiška Tarptautiniuose ir Lietuvos teisės aktuose.11
 • 3. Vietos savivaldos subjektas – Savivaldybė.13
 • 3.1. Savivaldybės samprata.13
 • 3.2. Savivaldybės Lietuvoje.15
 • 3.2.1. savivaldybės samprata Lietuvoje.15
 • 3.2.2. Savivaldybių institucijos.16
 • 3.2.3. Savivaldybių funkcijos bei jų skirstymas Lietuvoje.18
 • II DALIS. VILNIAUS SAVIVALDYBĖS VALDYMO VEIKSMINGUMO TYRIMAS.20
 • 4. Tyrimas. Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumas.20
 • 4.1. Vilniaus miesto savivaldybė.20
 • 4.2. Pagrindinės Vilniaus miesto savivaldybės veiklos kryptis ir teikiamos viešosios paslaugos.21
 • 4.3. Savivaldybės valdymo veiksmingumo užtikrinimo kriterijai.22
 • 4.4. Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumas.24
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS.27

Reziumė

Autorius
katuttis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Spa 2, 2014
Apimtis
30 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje

Viešasis administravimas Diplominis darbas 2014 m. lari666
Temos aktualumas. Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, kultūrinių pokyčių nulemtos naujos XXI a. užduotys iš valstybės institucijose dirbančių valstybės tarnautojų reikalauja profesionalumo, tiesiogiai veikiančio...