Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai

22 psl. / 5831 žod.

Ištrauka

Mūsų pasirinkto darbo tema – „Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai.“ Pasirinkome šią temą, kadangi manome, jog tema yra įdomi bei naudinga busimiesiems teisininkams. Ko gero, darbo rašymo metu išstudijuota informacija padės geriau suprasti sutartinės civilinės atsakomybės esmę, įsigyti vertingų teorinių žinių, kurias vėliau galėsime taikyti būsimajame darbe.
Rašydami darbą naudojomės civilinės teisės vadovėliais (Ambrasienė D., Baranauskas E. ir kiti Civilinė teisė. Prievolių teisė. Vadovėlis: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, Vilnius, 2004 ir kt.) monografijomis (Mikelėnas V. Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai. Vilnius: Justitia, 1995), norminė literatūra, interneto šaltiniais. Civilinę atsakomybę plačiai nagrinėja V. Mikelėnas knygoje „Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai“. Kaltę, kaip civilinės atsakomybės pagrindą komentuoja A.Norkūnas (straipsnis Jurisprudencijoje, 2002, t. 28(20); 112-118p.). Neturtinės žalos atlyginimo klausimus naujame Civiliniame Kodekse aptaria A. Rudzinskas (straipsnis Jurisprudencijoje, 2002, t. 28(20); 119-123p.).
Pateikto darbo tikslas – išsiaiškinti sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindus ir jų vietą prievolių teisės teorijoje pateikiant norminių aktų analizę, teismų praktikos apžvalgą, remiantis teorinėmis žiniomis.
Darbui keliamos tokios užduotys:
1. Atskleisti sutartinės civilinės atsakomybės sampratą, atskirti nuo deliktinės civilinės atsakomybės.
2. Pasigilinti į sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindus, atsižvelgiant į teorines žinias ir atliekant norminių teisės aktų analizę.
3. Pateikti pavyzdžius iš teismų praktikos, atkreipiant dėmesį į įstatymo praktinį taikymą.
Mūsų darbo struktūra: darbas susideda iš x. skyrių. Darbo pradžioje supažindinsime su sutartinės civilinės atsakomybės samprata. Antrame skyriuje palyginsime dvi civilinės atsakomybės rūšis – deliktinę ir sutartinę, apžvelgsime jų skirtumus ir panašumus įvairiais aspektais. Didžiausią darbo dalį paskirsime sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindų analizei. Galiausiai pateiksime Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos apžvalgą. Darbo pabaigoje pateiksime savo apibendrintas išvadas.
Darbo metodai – teorinės literatūros sisteminės ir loginė analizė, teisės aktų sisteminė analizė, istorinis, lyginamasis tyrimo metodas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SUTARTINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS SAMPRATA4
 • 1.1 Sutartinė civilinė atsakomybė kaip civilinės atsakomybės rūšis4
 • 1.2 Sutartinės civilinės atsakomybės sąvoka5
 • 1.3.Romėnų teisės reikšmė šiuolaikinės sutartinės atsakomybės formavimuisi5
 • 2. SUTARTINĖS IR DELIKTINĖS ATSAKOMYBĖS PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI7
 • 3. SUTARTINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS ATSIRADIMO PAGRINDAI8
 • 3.1. Bendra charakteristika8
 • 3.2 Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas pagal LR CK 6.256 str9
 • 3.3 Sutartinės atsakomybės atsiradimo sąlygos12
 • 3.3.1 Neteisėti veiksmai12
 • 3.3.2 Priežastinis ryšys13
 • 3.3.4 Žalos arba nuostolių padarymas15
 • 3. 3.5 Kaltė16
 • 4. Dėl sutartinės atsakomybės ir jos taikymo pagrindų teismų praktikoje17
 • IŠVADOS20
 • SUMMERY22
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS23

Reziumė

Autorius
aliona
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 13, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Civilinės atsakomybės rūšys ir formos

Teisė Referatas zuzenka
Civilinė atsakomybė yra vienas iš pažeistos teisės gynybos būdų. Specifinis jos bruožas - turtinis pobūdis. Pabrėžiama, kad būtina atskirti civilinės atsakomybės priemones nuo...

Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas jenna
Darbo sutartis - vienas svarbiausių individualios darbo teisės institutų, reguliuojantis privatinius santykius tarp darbuotojo ir darbdavio. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas,...

Šeimos civilinė atsakomybė

Teisė Referatas 2014 m. koksas
Šeimos civilinės atsakomybės draudimas atlyginą turtinę žalą, kurią draudėjas ar draudėjo šeimos nariai netyčia padaro kitiems asmenims. Taip pat, atlyginami tiesioginiai turtiniai nuostoliai,...

Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos

Teisė Referatas 2010 m. maslova
Civilinė atsakomybė yra įstatymo numatyta neigiama turtinė valstybės reakcija į civilinės teisės pažeidimą. Teisės pažeidėjui tai sukelia nenaudingas turtines pasekmes, kurios pasireiškia...

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas 2016 m. radikas
Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas...