Socialiniai mokslai / Teisė

Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai

0 atsiliepimų
Autorius:
Mūsų pasirinkto darbo tema – „Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai.“ Pasirinkome šią temą, kadangi manome, jog tema yra įdomi bei naudinga busimiesiems teisininkams. Ko gero, darbo rašymo metu išstudijuota informacija padės geriau suprasti sutartinės civilinės atsakomybės esmę, įsigyti vertingų teorinių žinių, kurias vėliau galėsime taikyti būsimajame darbe.
Rašydami darbą naudojomės civilinės teisės vadovėliais (Ambrasienė D., Baranauskas E. ir kiti Civilinė teisė. Prievolių teisė. Vadovėlis: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, Vilnius, 2004 ir kt.) monografijomis (Mikelėnas V. Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai. Vilnius: Justitia, 1995), norminė literatūra, interneto šaltiniais. Civilinę atsakomybę plačiai nagrinėja V. Mikelėnas knygoje „Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai“. Kaltę, kaip civilinės atsakomybės pagrindą komentuoja A.Norkūnas (straipsnis Jurisprudencijoje, 2002, t. 28(20); 112-118p.). Neturtinės žalos atlyginimo klausimus naujame Civiliniame Kodekse aptaria A. Rudzinskas (straipsnis Jurisprudencijoje, 2002, t. 28(20); 119-123p.).
Pateikto darbo tikslas – išsiaiškinti sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindus ir jų vietą prievolių teisės teorijoje pateikiant norminių aktų analizę, teismų praktikos apžvalgą, remiantis teorinėmis žiniomis.
Darbui keliamos tokios užduotys:
1. Atskleisti sutartinės civilinės atsakomybės sampratą, atskirti nuo deliktinės civilinės atsakomybės.
2. Pasigilinti į sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindus, atsižvelgiant į teorines žinias ir atliekant norminių teisės aktų analizę.
3. Pateikti pavyzdžius iš teismų praktikos, atkreipiant dėmesį į įstatymo praktinį taikymą.
Mūsų darbo struktūra: darbas susideda iš x. skyrių. Darbo pradžioje supažindinsime su sutartinės civilinės atsakomybės samprata. Antrame skyriuje palyginsime dvi civilinės atsakomybės rūšis – deliktinę ir sutartinę, apžvelgsime jų skirtumus ir panašumus įvairiais aspektais. Didžiausią darbo dalį paskirsime sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindų analizei. Galiausiai pateiksime Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos apžvalgą. Darbo pabaigoje pateiksime savo apibendrintas išvadas.
Darbo metodai – teorinės literatūros sisteminės ir loginė analizė, teisės aktų sisteminė analizė, istorinis, lyginamasis tyrimo metodas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5831 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SUTARTINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS SAMPRATA4
 • 1.1 Sutartinė civilinė atsakomybė kaip civilinės atsakomybės rūšis4
 • 1.2 Sutartinės civilinės atsakomybės sąvoka5
 • 1.3.Romėnų teisės reikšmė šiuolaikinės sutartinės atsakomybės formavimuisi5
 • 2. SUTARTINĖS IR DELIKTINĖS ATSAKOMYBĖS PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI7
 • 3. SUTARTINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS ATSIRADIMO PAGRINDAI8
 • 3.1. Bendra charakteristika8
 • 3.2 Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas pagal LR CK 6.256 str9
 • 3.3 Sutartinės atsakomybės atsiradimo sąlygos12
 • 3.3.1 Neteisėti veiksmai12
 • 3.3.2 Priežastinis ryšys13
 • 3.3.4 Žalos arba nuostolių padarymas15
 • 3. 3.5 Kaltė16
 • 4. Dėl sutartinės atsakomybės ir jos taikymo pagrindų teismų praktikoje17
 • IŠVADOS20
 • SUMMERY22
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai
Referatas Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Darbo sutartis - vienas svarbiausių individualios darbo teisės institutų, reguliuojantis privatinius santykius tarp darbuotojo ir [...]

Civilinė atsakomybė
Referatas Civilinė atsakomybė

Teisė yra vienas reikšmingiausių ir kartu sudėtingiausių žmogaus kūrinių. Pats klausimas, kas yra teisė, tradiciškas [...]

Šeimos civilinė atsakomybė
Referatas Šeimos civilinė atsakomybė

Šeimos civilinės atsakomybės draudimas atlyginą turtinę žalą, kurią draudėjas ar draudėjo šeimos nariai netyčia padaro [...]

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai
Referatas Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės [...]

Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys
Referatas Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys

Juridiniai asmenys - tai įvairios įmonės, įstaigos ir organizacijos. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinį Kodeksą [...]

Juridinio asmens civilinės atsakomybės reguliavimas
Referatas Juridinio asmens civilinės atsakomybės reguliavimas

Pagrindinis juridinio asmens civilinės atsakomybės reguliavimo elementas yra Civilinis Kodeksas, taip pat kiti norminiai aktai [...]

Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas
Kursinis darbas Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas

Temos aktualumas. Nagrinėjama tema yra aktuali, visų pirma, todėl, kad yra svarbu išsiaiškinti valstybės civilinės [...]

Civilinės atsakomybės rūšys ir formos
Referatas Civilinės atsakomybės rūšys ir formos

Civilinė atsakomybė yra vienas iš pažeistos teisės gynybos būdų. Specifinis jos bruožas - turtinis pobūdis.

Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumai
Referatas Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumai

Tyrimo problema. Ribota civilinė atsakomybė yra esminis akstinas, skatinantis investicijas ir verslą. Panaikinus ribotą juridinio [...]

Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos
Referatas Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos

     Civilinė atsakomybė yra įstatymo numatyta neigiama turtinė valstybės reakcija į civilinės teisės pažeidimą. Teisės [...]

Socialinio darbo pagrindai
Paruoštukė Socialinio darbo pagrindai

Surinkta medžiaga pasiruošti Socialinio darbo pagrindų egzaminui. 3. Kuo remiantis nustatyti žmogaus poreikį? Poreikis – yra tai, ko [...]

Vyriausiosios rinkimų komisijos teisinės padėties pagrindai
Kursinis darbas Vyriausiosios rinkimų komisijos teisinės padėties pagrindai

Šio kursinio darbo tikslas yra atskleisti Vyriausiosios rinkimų komisijos, kaip rinkimus organizuojančios institucijos funkcijas bei [...]

Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai
Tyrimas Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai

1. Temos aktualumas ir problematika. Konstitucijos 10 straipsnyje nustatyta, kad „Lietuvos valstybės   teritorija   yra vientisa [...]

Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai
Diplominis darbas Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai

Temos aktualumas. Kiekviena civilizuota visuomenė šiais laikais gyvena susikurdama tam tikras taisykles, kurių privalo laikytis [...]

Tarptautinių ir sutarties dėl ES steigimo sutarčių pažeidimo pasekmės: skirtumai ir panašumai
Diplominis darbas Tarptautinių ir sutarties dėl ES steigimo sutarčių pažeidimo pasekmės: skirtumai ir panašumai

Temos aktualumas. Teisės teorijoje teisinė atsakomybė dažniausiai suvokiama kaip teisės reguliuojama pareiga atsakyti už savo [...]