Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centro interneto svetainės kūrimo ir institucijos įvaizdžio gerinimo sąsajos

35 psl. / 8521 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kultūros centras yra ta vieta, kuri tenkina bendruomenės poreikius, puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria įvairias menines programas, organizuoja profesionalaus meno sklaidą. Taip pat prisideda prie švietėjiškos (edukacinės) veiklos. Kiekvienas čia apsilankęs ras kur save realizuoti, ar patenkinti savo kultūrinius poreikius. Kultūros centre vykstanti mėgėjų meno veikla yra kultūrinio savitumo garantas. Jų pagalba kiekvienas regiono kultūros centras kuria savas kultūrines tradicijas. Šiuo metu Lietuvoje veikia 154 juridinio asmens statutą turintys kultūros centrai ir 689 jų filialai. Kiekvieno iš šių kultūros centrų išskirtinumą iš kitų centrų garantuoja jų veikla, jų tradiciniai renginiai, ugdymo procesai, subkultūrų integravimasis. Taigi kultūros centrams iškyla poreikis siekti išskirtinumo prieš kitų regionų kultūros centrus. Šiuo požiurių labai svarbus yra organizacijos įvaizdis. Puikiai suformuotas, visada tvarkomas ir atnaujinamas organizacijos įvaizdis yra puiki galimybė pritraukti ir sudominti naujus ir jau esančius vartotojus, kurie domisi organizacija, jos veikla. Organizacijos įvaizdžiui galime priskirti jai atstovaujančių asmenų įvaizdį ,jos parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų įvaizdį. Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centre dirba 5 darbuotojai, yra devyni kolektyvai ir liaudiškos muzikos kapela. Minėtasis kultūros centras turi tik du tradicinius renginius: Petrinių šventę ir „Rudens Kermošių“ . Tirkšlių miestelyje gyvena 1507 gyventojai, tai nedidelis miestelis. Norint tokiam nedideliam, neturinčiam patalpų ir papildomų pajamų kultūros centrui, pritraukti įvairias visuomenės grupes, integruotis visuomenėje ir išlaikyti puikia reputacija regione, būtina pasirūpinti savo įvaizdžiu.Problematika. Tirkšlių kultūros centras miestelio bendruomenei gali pasiūlyti kultūrinių renginių, užsiėmimų, pasisėdėjimų. Tik ar turi pakankamai priemonių tai išreklamuoti. Ar vartotojai gauna jiems rūpimą informaciją apie tai, kas vyksta organizacijoje, apie organizacijos planuojamas veiklas. Didelę dalį bendruomenės sudaro jaunimas. o jaunimas kaip žinia daug laiko skiria naršymui internete įvairiais tikslais. Todėl tyrimo metu bus bandoma išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie tai, ar Tirkšlių kultūros centrui reikia internetinės svetainės, ir ar ji padės formuoti kultūros centro įvaizdį.Tyrimo objektas- kultūros centro interneto svetainės turinio įtaka kultūros centro įvaizdžio gerinimui.Tyrimo tikslas- ištirti internetinės svetainės turinio įtaką kultūros centro įvaizdžiui.Uždaviniai:1. Išanalizuoti kultūros centrų įvaizdžio sampratą.2. Išanalizuoti kultūros centrų įvaizdžio formavimo aspektus.3. Išnagrinėti kultūros centrų interneto svetainių turinio specifiką.4. Ištirti interneto svetainės turinio įtaką kultūros centrų įvaizdžiui.Tyrimo metodai:• Mokslinės literatūros analizė.• Apklausa raštu (anketavimas)• Lyginamoji analizė


Turinys

 • Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos etnokultūrinės veiklos organizavimo specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinamų baigiamajame darbe sąrašas3
 • Santrauka4
 • Summary5
 • Įvadas6
 • 1. KULTŪROS CENTRO INTERNETO SVETAINĖS TURINIO IR INSTITUCIJOS ĮVAIZDŽIO GERINIMO SĄSAJOS TEORINĖ ANALIZĖ8
 • 1.1 Kultūros centrų įvaizdžio samprata8
 • 1.2. Kultūros centro įvaizdžio formavimas jo aspektai19
 • 1.3. Kultūros centrų interneto svetainių turinio specifika27
 • 2. KULTŪROS CENTRO INTERNETO SVETAINĖS TURINIO IR INSTITUCIJOS ĮVAIZDŽIO GERINIMO SĄSAJOS EMPIRINIS TYRIMAS35
 • 2.1. Tyrimo metodika35
 • 2.2. Interneto svetainės įtaka kultūros centrų įvaizdžiui tyrimo analizė36
 • Išvados ir pasiūlymai49
 • Terminų ir sąvokų žodynas50
 • Literatūros sąrašas51
 • Priedų sąrašas54
 • 1priedas. Tirkšlių kultūros centro direktoriaus sutikimas baigiamajame darbe naudoti įmonės pavadinimą.
 • 2priedas. Internetinių svetainių kriterijų lentelė sudaryta išanalizavus didžiųjų Lietuvos miestų internetines svetaines.
 • 3priedas. Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centro interneto svetainės kūrimo ir institucijos įvaizdžio gerinimo sąsajų tyrimo anketa.
 • 4priedas. Baigiamojo darbo autoriaus raštiškas įsipareigojimas dėl neplagijavimo.

Reziumė

Autorius
ssselencik
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 22, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
35 psl.

Susiję darbai

Ryšių su visuomene praktika Radviliškio kultūros centre

Viešasis administravimas Praktikos ataskaita 2013 m. panelelt
Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis vis daugiau dėmesio skiriama stabilaus ir stipraus organizacijų ar įstaigų įvaizdžio formavimui. Įmonių ir organizacijų įvaizdis turi lemiamos įtakos siekiant...

Indijos , Kinijos , Irano politinė kultūra

Viešasis administravimas Rašinys maltamok
Prieš keletą dešimtmečių politikos moksluose politinės kultūros koncepcija vis dar išlieka ginčų objektu. Atrodytu, visiems aišku, ką reiškia terminas “politinė kultūra”, tačiau iki...