Socialiniai mokslai / Edukologija

Šeimos funkcijų realizavimas vyresniųjų klasių mokinių požiūriu

0 atsiliepimų
Autorius:
 1. Šeima – pagrindinė visuomenės ląstelė, unikali socialinė institucija, nuo kurios prasideda nacionalinio lygmens kataklizmai ir viltys dėl šviesesnės ateities visuomenei. Galima teigti, kad šiandien Lietuvos šeima išgyvena krizę ir tai įrodo Lietuvos statistikos departamento duomenys (2008): vaikų, gimusių ne santuokoje skaičius viršija 10 tūkstančių, šeimos, įtrauktos į socialinės rizikos šeimų sąrašą, Lietuvos Respublikoje siekia 12 tūkstančių, ištuokos sudaro apie 50% santuokų skaičiaus (santuokos – 24 tūkstančiai, ištuokos – virš 10 tūkstančių).

Pasak Z. Bajoriūno (2004), šeima, kaip ugdymo institucija, turi savo vidaus veiklą, kuri nematoma, bet visada juntama. Jai būdingas savitas pasaulis, savi orientyrai, dabartis ir ateitis, mitai ir tabu, sava istorija ir elgesys. Kiekviena institucija, nesvarbu ar tai būtų vyriausybinė ar nevyriausybinė įstaiga, ar bendruomenė, atlieka savo funkcijas. Jos padeda egzistuoti ir parodyti tautai savo vertingumą ir veiklumą. Šeima, kaip ir bet kuri kita institucija, taip pat turi funkcionuoti ir parodyti pasauliui, kokią įtaką turi tautai tokia maža bendruomenė. Tačiau šeimos funkcijos visur yra tos pačios tik atliekamos skirtingai, todėl svarbu žinoti, kokios jos yra ir koks jų atlikimas laikomas teisingu.

Temos ištirtumas. Šeimos funkcijų tematika yra labai populiari šiuolaikinėje literatūroje, tačiau tyrimų apie paauglių požiūrį į šeimos funkcijas nėra labai daug.

Šeimą ir jos funkcijas nagrinėjo Z. Bajoriūnas (1997), išskirdamas pagrindines, tradicinei šeimai būdingas funkcijas ir jų atlikimo svarbą. 2004 metais šis autorius greta tradicinės šeimos funkcijų minėjo ir šiuolaikines, nepabrėždamas joms būdingų bruožų ir neišryškindamas esminių skirtumų tarp jų. J. V. Uzdilos 2001 metais išleistoje knygoje apie lietuvių šeimotyrą pabrėžiama šeimos išskirtinė vertė nuo senų senovės iki šių dienų. K. Miškinis – dar vienas garsus lietuvių šeimotyrininkas, kuris savo knygose rašė apie tradicinei šeimai būdingas funkcijas ir šeimos išskirtinę vertę visuomenėje.

2001 metais M. Gaigalienė atliko tyrimą „Šeimos funkcijų supratimo sąlygiškumas“. Šio tyrimo metu paaiškėjo, kad moksleivių nuostatas atlikti šeimos funkcijas labiausiai lėmė noras būti panašiu į tėvus, ypač motiną: mažiau – šeimos tarpusavio santykiai, moksleivių įsitraukimas į darbinę veiklą šeimoje. Ši autorė 2002 metais atliko dar vieną tyrimą „Šeimos funkcijų tyrimo pedagoginiai aspektai“, kurio metu išryškėjo 17 – 29 metų bei daugiau nei 60 metų respondentų požiūris į šeimos funkcijas ir esminiai šių požiūrių skirtumai. Autorė pastebėjo ryškią tendenciją: jauniausi respondentai vadovavosi silpnėjančiomis tradicinėmis nuostatomis vyro ir moters vaidmenų atžvilgiu, jų požiūris į vyro ir moters vaidmenis šeimoje buvo demokratiškesnis. Stankūnienės V., Jonkarytės A., Mikulionienės S. ir kitų autorių leidinyje „Šeimos revoliucija?: Iššūkiai šeimos politikai“ (2003) analizuojami šalies demografiniai pokyčiai bei jų įtaka šeimos transformacijai.

Šiuo tyrimu siekiama sužinoti, koks požiūris apie šeimos funkcijas ir jų realizavimą atsiskleidžia jaunuolių mintyse. Šiuolaikinė šeima gali turėti įvairiausių formų, kurias sukuria šiuolaikinis požiūris į šeimos narių santykius, struktūrą, atliekamų funkcijų pasiskirstymą. Kyla klausimas: kokia nuomonė apie šeimą ir jos funkcijų realizavimą visuomenėje yra susiformavusi tų, kurie dar neturi susikūrę savo šeimos?

Tyrimo problema. Koks vyresniųjų klasių moksleivių požiūris į tradicines ir šiuolaikines šeimos funkcijas?

Tyrimo objektas. Šeimos funkcijų realizavimas vyresniųjų klasių mokinių požiūriu.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti vyresniųjų klasių mokinių požiūrį į šeimos funkcijų realizavimą.

Uždaviniai.

 1. Remiantis moksline literatūra atskleisti tradicinių ir šiuolaikinių šeimos funkcijų sampratą.
 2. Atskleisti vyresniųjų klasių moksleivių nuomonę apie šeimos funkcijų realizavimą šiomis dienomis.
 3. Nustatyti, kokiu šeimos modeliu remiasi vyresniųjų klasių moksleiviai.

Tyrimo metodai.

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. Anketinė apklausa.
 3. Aprašomosios statistikos metodas

Tyrimo bazė. Tyrime dalyvavo 28 X - XII klasių mokiniai, kurie mokosi Šiaulių apskrities, Akmenės rajono vidurinėje mokykloje.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, 2 skyriai, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas ir 1 priedas. Tyrimo rezultatai pateikiami 7 paveiksluose ir 1 lentelėje.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5216 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TEORINIAI PAGRINDAI APIE ŠEIMOS FUNKCIJAS5
 • 1.1.Šeimos, kaip pirminės bendruomenės, išskirtinė vertė5
 • 1.2.Tradicinės šeimos funkcijos5
 • 1.3.Šiuolaikinis požiūris į šeimos funkcijas7
 • 2. ŠEIMOS FUNKCIJŲ REALIZAVIMAS VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ POŽIŪRIU. TYRIMO ANALIZĖ11
 • 2.1.Tyrimo tikslas, metodika ir organizavimas11
 • 2.2.Vyresniųjų klasių mokinių apklausa ir jos rezultatų analizė12
 • IŠVADOS18
 • REKOMENDACIJOS20
 • LIERATŪRA22
 • PRIEDAI23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai
Prezentacija Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai

Dirbdama su vaikais ir, žinoma, prisimindama save vaikystėje, supratau, kad įvairaus [...]

Pradinių klasių mokinio sudominimas knyga ir skaitymu
Referatas Pradinių klasių mokinio sudominimas knyga ir skaitymu

Darbo eiga: MOKINIO PASIRINKIMAS. SUSIPAŽINIMAS SU MOKINIU IR JO KAIP SKAITYTOJO PAŽINIMAS. SKATINIMAS SKAITYTI. Knygos parinkimas. VEIKLŲ [...]

Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai
Diplominis darbas Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai

Problema ir jos aktualumas. Kalba – viena iš svarbiausių komunikacijos priemonių. Ji ugdo mąstymo operacijas [...]

6 ir 9 klasių mokinių mokymosi motyvacija
Kursinis darbas 6 ir 9 klasių mokinių mokymosi motyvacija

Viena iš aktualiausių problemų ugdymo srityje visame pasaulyje – nenoras mokytis. Mokinių, neturinčių mokymosi motyvacijos [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Vyresniųjų klasių mokinių mitybos ypatumai
Diplominis darbas Vyresniųjų klasių mokinių mitybos ypatumai

Problema ir jos aktualumas Maisto produktų sudėties kaita bei naujų produktų atsiradimas privertė sunerimti visuomenę. Žinoma [...]

Pradinių klasių mokinio, kaip skaitytojo, įvertinimas
Praktikos ataskaita Pradinių klasių mokinio, kaip skaitytojo, įvertinimas

Darbo eiga.  Savo praktiką atlikau 2 klasėje, todėl mano pasirinkta mokinė yra antrokė LAURA (vardas [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje
Kursinis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, susiformuoja jo pastovios nuostatos ir vertybės, lavėja jo socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija.

Veiksniai, lemiantys mokinių požiūrį į kūno kultūros pamokas
Kursinis darbas Veiksniai, lemiantys mokinių požiūrį į kūno kultūros pamokas

Aktualumas ir problema. Fizinis ugdymas, kaip vientiso (visybinio) ugdymo dalis, turėtų būti grindžiamas humanistinėmis ir [...]

Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas
Referatas Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas

Prevencinė programa pasirinkta tema, parengta Bendruomenės slaugos paskaitai.

Tiriamasis darbas „kaip keičiasi požiūris į mokytoją, mokyklą ir mokinį lietuvių literatūroje“
Tyrimas Tiriamasis darbas „kaip keičiasi požiūris į mokytoją, mokyklą ir mokinį lietuvių literatūroje“

Tarybiniais laikais (sovietmečiu) mokyklos stereotipas pasikeitė. Atsirado drąsių rašytojų, kurie, rašydami apie pedagogus ir mokinius [...]

Lietuvos ir Portugalijos studentų požiūris į etninės muzikos svarbą mokinių muzikiniame ugdyme
Diplominis darbas Lietuvos ir Portugalijos studentų požiūris į etninės muzikos svarbą mokinių muzikiniame ugdyme

     Temos aktualumas. „Ugdymas – asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros [...]

Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje
Kursinis darbas Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje

Darbo aktualumas: Tema ,,Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje” aktuali mums, kaip viešojo administravimo studentams, nes [...]

7 klasės mokinių požiūris į Lietuvos etninę kultūrą
Kursinis darbas 7 klasės mokinių požiūris į Lietuvos etninę kultūrą

     Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus brangina tai, kas jam sava. Prisiriša prie tam tikrų daiktų [...]