Finansavimo šaltinių panaudojimo efektyvumas AB “Stumbras”

42 psl. / 9000 žod.

Ištrauka

ĮVADASAktualumas. Siekdama užtikrinti veiklą ir realizacijos procesą, kiekviena įmonė turi turėti tam tikrų išteklių, o norint pasiekti numatytus įmonės veiklos tikslus ir įgyvendinti plėtrą reikia išsiaiškinti finansinių išteklių poreikį. Tinkamas finansavimo šaltinių parinkimas yra aktualus visų nuosavybės formų įmonėms, nes nuo sėkmingo finansavimo priklauso įmonės plėtra, gamybos ir realizavimo procesų ritmingumas bei nepertraukiamumas.Įmonės veiklai vykdyti reikalingi finansavimo šaltiniai ne visada sutampa su jos kapitalu. Norint įgyvendinti investicijas nepakanka turėti kapitalo, reikia turėti atitinkamų finansavimo šaltinių, t.y. pinigų joms įgyvendinti. Verslo finansavimo galimybės yra plačios ir skirtingos, tereikia apsispręsti, kuris iš finansavimo šaltinių bus tinkamiausias tam tikrais atvejais ir kuriam laikui finansavimas yra reikalingas, todėl finansavimo šaltiniai yra skirstomi į trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius.Problema. Tinkamiausio įmonės plėtros finansavimo šaltinio parinkimas. Ieškodama finansavimo šaltinių įmonė turi tam tikras idėjas kur tuos finansavimo šaltinius panaudoti, tačiau reikia turėti gerai apgalvotą strategiją, kad tie finansavimo šaltiniai būtų naudojami efektyviai ir neštų įmonei apčiuopiamą naudą, o ne nuostolius.Darbo tikslas — išanalizuoti finansavimo šaltinių panaudojimo galimybes akcinėje bendrovėje „Vilniaus degtinė“.Darbo uždaviniai:1. Pagrįsti finansavimo šaltinių panaudojimą teoriniu aspektu.2. Apibūdinti AB „Vilniaus degtinė“ finansavimo šaltinius.3. Ištirti įmonės būklę bei įvertinti finansavimo objektyvumą.Darbo objektas — akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ finansavimo šaltiniai.Metodai: literatūros šaltinių analizė, įmonės informacijos šaltinių, finansinės atskaitomybės dokumentų, santykinių finansinių rodiklių analizė bei palyginimas.


Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. FINANSAVIMO ŠALTINIŲ STRUKTŪRA TEORINIU ASPEKTU5
 • 2. AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS DEGTINĖ“ FINANSAVIMO ŠALTINIAI18
 • 2.1. Įmonės veiklos apibūdinimas18
 • 3. FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PANAUDOJIMO ANALIZĖ ĮMONĖJE28
 • 3.1. Finansavimo šaltinių dinamika28
 • 3.2. Finansavimo šaltinių panaudojimo efektyvumas34
 • IŠVADOS39
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS40
 • PRIEDAI:
 • 1 priedas. Balansas.
 • 2 priedas. Pelno (nuostolių) ataskaita.

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€9.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 9, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
42 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita AB “Šiaulių Bankas”

Finansai Praktikos ataskaita 2014 m. -anomis-
Profesinė praktika, tai yra puiki galimybė įgyti praktinių profesinių įgūdžių, kurie yra reikalingi šiuolaikinei darbo rinkai. Akcinė bendrovė Šiaulių bankas yra Lietuvos Respublikoje...

UAB “Grigiškės” finansinė analizė

Finansai Referatas 2014 m. merild
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra labai reikalinga kiekvienai įmonei, nes ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia tai padeda priimti...