Socialiniai mokslai / Pedagogika

Fizinio smurto įtaka psichologiniam ir socialiniam paauglių vystymuisi

0 atsiliepimų
Autorius:
Smurtas, kaip teigia daugelis šią problemą tyrinėjančių specialistų, yra toli gražu ne naujas reiškinys tiek mūsų valstybės, tiek kitų šalių visuomenėse. Apskritai smurtas yra tokia plati ir iki galo neišsemiama tema, jog į ją galima gilintis nuolat. Šį teiginį galima pagrįsti tuo, jog vien požiūris į smurtą yra be galo platus. Juk kalbant apie tą patį smurtą, vienaip jį vertintume, žvelgdami žmogaus teisių konvencijos požiūriu, kitaip – islamiškos kultūros akimis.
Smurtas prieš vaikus jau tapo viena iš skaudžiausių mūsų visuomenės problemų. Nors kiekviena valstybė kovoja su nusikalstamumu, tačiau smurtas tiek prieš moteris, tiek prieš vaikus, tiek prieš tėvus Lietuvoje, iki šiol nėra visapusiškai ištirtas ir įvertintas. Įvairių tyrimų rezultatai rodo šiek tiek mažesnį tokių veiksmų skaičių: statistiniai duomenys neatspindi tų nusikaltimų, kurie nebuvo užregistruoti policijoje, o per sociologines apklausas taip pat ne visi žmonės pripažįsta, kad jiems yra tekę būti nusikaltimų aukomis.
Straipsniai spaudoje, išleistos knygos, vykstantys seminarai, konferencijos atspindi problemos aktualumą. Tačiau šiandien iš esamos informacijos, kurią kaupia ir saugo policija, teismai, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vaiko teisių apsaugos tarnybos, įvairios nevyriausybinės organizacijos vis dar sunku nustatyti prievartos paplitimo mąstą visuomenėje, ypač kai šeimos nariai patiria smurtą, prievartą jiems artimoje aplinkoje – šeimoje. Būtent todėl fizinio smurto problema nuolat išlieka aktuali.
Darbo tikslas – atskleisti fizinio smurto įtaką psichologiniam ir socialiniam paauglių vystymuisi.
Uždaviniai:
1. Apibrėžti smurto sąvoką, jo paplitimą mūsų visuomenėje;
2. Aprašyti pagrindines smurto priežastis;
3. Apibūdinti pagrindines smurto rūšis, jų sukeliamas pasekmes;
4. Įvertinti fizinį smurtą ir pasekmes, kurias jis sukelia paauglių vystymuisi;
5. Aprašyti smurto prevencijos galimybes.
Hipotezė – smurtas neigiamai įtakoja paauglių psichologinį ir fizinį vystymąsi.
Darbo objektas – paauglių fizinis smurtas.
Darbe yra naudojamasi tiek lietuvių (E. Karmaza, I. Leliūgienė, V. Šikaitė ir kt.), tiek užsienio autorių (K. Hurrelmann, G. Unverzagt, A. Sobkowska ir kt.) literatūra; taip pat interneto svetainėse esančia informacija, straipsniais apie smurtą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
13311 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas2
 • TEORINĖ DALIS……………………………………………………………………………………3
 • 1. Sąvokos ir apibrėžimai. Smurto fenomenas ir paplitimas3
 • 2. Smurto rūšys3
 • 2.1 Smurto priežastys4
 • 2.2 Smurto pasekmės6
 • 3. Smurtas šeimoje7
 • 3.1 Smurto šeimoje priežastys8
 • 4. Fizinis smurtas – aktuali socialinė problema10
 • 4.1 Fizinio smurto įtaka psichologiniam paauglių vystymuisi11
 • 4.2 Fizinio smurto įtaka socialiniam paauglių vystymuisi16
 • 5. Fizinio smurto prevencija18
 • 5.1 Pasiūlymai, kaip apsaugoti vaikus ir paauglius nuo fizinio smurto20
 • 5.1.1 Smurto prevencijos galimybės mokykloje20
 • 5.2.2 Smurto prevencijos galimybės bendruomenėje21
 • 5.2.3 Darbas su paaugliu, patiriančiu smurtą šeimoje22
 • TIRIAMOJI DALIS24
 • 6. Tyrimo tikslas ir uždaviniai24
 • 6.1 Tyrimo metodai.24
 • 6.2 Tiriamųjų charakteristika.25
 • 6.3 Tyrimo rezultatai ir jų analizė26
 • 6.3.1 Moksleivių apklausos raštu rezultatų analizė26
 • 6.3.2 Interviu rezultatų analizė32
 • Išvados ir pasiūlymai41
 • PRIEDAI43
 • Literatūra54

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Fizinių bausmių vaikams samprata ir įtaka psichosocialiniam vystymuisi
Kursinis darbas Fizinių bausmių vaikams samprata ir įtaka psichosocialiniam vystymuisi

Šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje visi skuba, bėga, siekia karjeros, labai trūksta laiko vaikams. Tėvams nebelieka laiko [...]

Globojamų paauglių bendravimo su tėvais ir globėjais psichologinio atsparumo reikšmė psichologiniam - socialiniam funkcionavimui
Referatas Globojamų paauglių bendravimo su tėvais ir globėjais psichologinio atsparumo reikšmė psichologiniam - socialiniam funkcionavimui

           Lietuvoje į globos institucijas vaikai ir paaugliai patenka dėl įvairių priežasčių:netekę tėvų, dėl jų [...]

Smurto apraiškos prieš vaikus šeimoje ir socialinės intervencijos galimybės
Kursinis darbas Smurto apraiškos prieš vaikus šeimoje ir socialinės intervencijos galimybės

Kursinis darbas apie smurtą prieš vaikus šeimose ir jo intervenciją [...]

Socialinė psichologija: poreikių, motyvacijos, temperamento, charakterio, polinkio, sugebėjimo, valios analizė
Referatas Socialinė psichologija: poreikių, motyvacijos, temperamento, charakterio, polinkio, sugebėjimo, valios analizė

Socialinė psichologija - tai sistemingas visuomeninio žmogaus elgesio tyrinėjimas (lot. socialis - visuomeninis). Socialinė psichologija [...]

Socialinę gerovę nusakančio veiksnio (gyventojų raštingumo lygio) įtaka šalies gyvenimo kokybei
Referatas Socialinę gerovę nusakančio veiksnio (gyventojų raštingumo lygio) įtaka šalies gyvenimo kokybei

Šiuolaikinėje visuomenėje išsilavinimas tampa paklausia preke švietimo paslaugų rinkoje. Kadangi nuo jo priklauso karjera ir [...]

Psichologija: Albert Bandūra: Socialinė kognityvinė asmenybės teorija
Prezentacija Psichologija: Albert Bandūra: Socialinė kognityvinė asmenybės teorija

ALbert Bandura:Žymus amerikiečių psichologas, socialinio mokymosi ir socialinės kognityvinės teorijos autorius A. Bandura gimė 1925m.

Lyčių skirtumai, jų atsiradimų prielaidos bei įtaka socialiniam vaidmeniui visuomenėje
Kursinis darbas Lyčių skirtumai, jų atsiradimų prielaidos bei įtaka socialiniam vaidmeniui visuomenėje

Žmogaus lytis yra skiriamasis bruožas, kuris mus lydi visą gyvenimą – nuo gimimo iki mirties.

Streso įtaka sveikatai, dirbant socialinį darbą
Referatas Streso įtaka sveikatai, dirbant socialinį darbą

ĮVADAS Temos aktualumas: Kiekvienas žmogus dirbdamas kokį nors darbą patiria mažesnį ar didesnį stresą. Kadangi užsienio [...]

Virtualaus pasaulio įtaka paaugliams: socioedukacinis aspektas
Diplominis darbas Virtualaus pasaulio įtaka paaugliams: socioedukacinis aspektas

Temos aktualumas. Atsiradus kompiuteriui pasaulis susitraukė, pradėjo augti „informacinės sferos, informacinių paslaugų paklausa ir pasiūla [...]

Šeimos įtaka vaikų socializacijai
Referatas Šeimos įtaka vaikų socializacijai

Temos aktualumas. Šeima- svarbiausias vaikų ugdymo aplinka, kurioje vystoma vaikų socializacija ir tai yra svarbiausias [...]

Šeimos įtaka vaiko socializacijai
Referatas Šeimos įtaka vaiko socializacijai

ĮVADAS   Temos aktualumas. Šeima-  yra svarbiausias vaikų ugdymo aplinka, kurioje vystoma vaikų socializacija ir tai yra [...]

Socializacijos institutų įtaka vaiko gerovės šeimoje/bendruomenėje kūrimui
Referatas Socializacijos institutų įtaka vaiko gerovės šeimoje/bendruomenėje kūrimui

Ne vien nuo mokyklos priklauso vaikų elgesys ir panašiai, prie viso šito prisideda ir neformalus [...]

Tėvų emigracijos įtaka vaiko socialiniai raidai
Diplominis darbas Tėvų emigracijos įtaka vaiko socialiniai raidai

Temos aktualumas. Lietuvoje vis opesnė problema tampa emigracija. Užgožiamos šeimos vertybės, nes pasitaikius galimybei užsidirbti [...]

Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės
Referatas Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės

Darbo tikslas – apžvelgti išeminę širdies ligą skatinančias socialines ir psichologines elgesio aplinkybes bei rizikos [...]