Fizinio smurto įtaka psichologiniam ir socialiniam paauglių vystymuisi

55 psl. / 13311 žod.

Ištrauka

Smurtas, kaip teigia daugelis šią problemą tyrinėjančių specialistų, yra toli gražu ne naujas reiškinys tiek mūsų valstybės, tiek kitų šalių visuomenėse. Apskritai smurtas yra tokia plati ir iki galo neišsemiama tema, jog į ją galima gilintis nuolat. Šį teiginį galima pagrįsti tuo, jog vien požiūris į smurtą yra be galo platus. Juk kalbant apie tą patį smurtą, vienaip jį vertintume, žvelgdami žmogaus teisių konvencijos požiūriu, kitaip – islamiškos kultūros akimis.
Smurtas prieš vaikus jau tapo viena iš skaudžiausių mūsų visuomenės problemų. Nors kiekviena valstybė kovoja su nusikalstamumu, tačiau smurtas tiek prieš moteris, tiek prieš vaikus, tiek prieš tėvus Lietuvoje, iki šiol nėra visapusiškai ištirtas ir įvertintas. Įvairių tyrimų rezultatai rodo šiek tiek mažesnį tokių veiksmų skaičių: statistiniai duomenys neatspindi tų nusikaltimų, kurie nebuvo užregistruoti policijoje, o per sociologines apklausas taip pat ne visi žmonės pripažįsta, kad jiems yra tekę būti nusikaltimų aukomis.
Straipsniai spaudoje, išleistos knygos, vykstantys seminarai, konferencijos atspindi problemos aktualumą. Tačiau šiandien iš esamos informacijos, kurią kaupia ir saugo policija, teismai, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vaiko teisių apsaugos tarnybos, įvairios nevyriausybinės organizacijos vis dar sunku nustatyti prievartos paplitimo mąstą visuomenėje, ypač kai šeimos nariai patiria smurtą, prievartą jiems artimoje aplinkoje – šeimoje. Būtent todėl fizinio smurto problema nuolat išlieka aktuali.
Darbo tikslas – atskleisti fizinio smurto įtaką psichologiniam ir socialiniam paauglių vystymuisi.
Uždaviniai:
1. Apibrėžti smurto sąvoką, jo paplitimą mūsų visuomenėje;
2. Aprašyti pagrindines smurto priežastis;
3. Apibūdinti pagrindines smurto rūšis, jų sukeliamas pasekmes;
4. Įvertinti fizinį smurtą ir pasekmes, kurias jis sukelia paauglių vystymuisi;
5. Aprašyti smurto prevencijos galimybes.
Hipotezė – smurtas neigiamai įtakoja paauglių psichologinį ir fizinį vystymąsi.
Darbo objektas – paauglių fizinis smurtas.
Darbe yra naudojamasi tiek lietuvių (E. Karmaza, I. Leliūgienė, V. Šikaitė ir kt.), tiek užsienio autorių (K. Hurrelmann, G. Unverzagt, A. Sobkowska ir kt.) literatūra; taip pat interneto svetainėse esančia informacija, straipsniais apie smurtą.


Turinys

 • Įvadas2
 • TEORINĖ DALIS……………………………………………………………………………………3
 • 1. Sąvokos ir apibrėžimai. Smurto fenomenas ir paplitimas3
 • 2. Smurto rūšys3
 • 2.1 Smurto priežastys4
 • 2.2 Smurto pasekmės6
 • 3. Smurtas šeimoje7
 • 3.1 Smurto šeimoje priežastys8
 • 4. Fizinis smurtas – aktuali socialinė problema10
 • 4.1 Fizinio smurto įtaka psichologiniam paauglių vystymuisi11
 • 4.2 Fizinio smurto įtaka socialiniam paauglių vystymuisi16
 • 5. Fizinio smurto prevencija18
 • 5.1 Pasiūlymai, kaip apsaugoti vaikus ir paauglius nuo fizinio smurto20
 • 5.1.1 Smurto prevencijos galimybės mokykloje20
 • 5.2.2 Smurto prevencijos galimybės bendruomenėje21
 • 5.2.3 Darbas su paaugliu, patiriančiu smurtą šeimoje22
 • TIRIAMOJI DALIS24
 • 6. Tyrimo tikslas ir uždaviniai24
 • 6.1 Tyrimo metodai.24
 • 6.2 Tiriamųjų charakteristika.25
 • 6.3 Tyrimo rezultatai ir jų analizė26
 • 6.3.1 Moksleivių apklausos raštu rezultatų analizė26
 • 6.3.2 Interviu rezultatų analizė32
 • Išvados ir pasiūlymai41
 • PRIEDAI43
 • Literatūra54

Reziumė

Autorius
kristina
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€11.40
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 14, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
55 psl.

Susiję darbai

Ugdymas kaip socialinis reiškinys

Pedagogika Referatas 2012 m. baksas21
Įvairiuose moksliniuose šaltiniuose pastebėta, kad ugdymas yra socialinis reiškinys, kuriantis žmogų, kaip asmenybę tuo metu, kai jis bendraudamas sąveikauja su jį supančia aplinka...

Tėvų emigracijos įtaka vaiko socialiniai raidai

Pedagogika Diplominis darbas 2013 m. mvilijute
Lietuvoje vis opesnė problema tampa emigracija. Užgožiamos šeimos vertybės, nes pasitaikius galimybei užsidirbti daugiau, ir taip užtikrinti materialinę gerovę, pasirinkimų laisvę. Vis daugiau...