Vandens paėmimo ir ruošimo įrenginių projektavimas

33 psl. / 4526 žod.

Ištrauka

Tikslas: Pagal turimą vandens kiekį reikia suprojektuoti vandens paėmimo įrenginius ir vandens ruošyklą.

Uždaviniai:

1) Apskaičiuoti gręžinių našumą ir jų skaičių;

2) Apskaičiuoti vandens ruošyklos komplekso našumą;

3) Parinkti tinkamus įrenginius vandens ruošyklai;

4) Apskaičiuoti greitųjų koštuvų, vandens rezervuarų matmenis ir vandens siurblinės aukštį.

Nuo vandens kokybės priklauso žmogaus sveikata, sanitarinės-higieninės gyvenimo sąlygos, pramonės ir verslo įmonių produkcijos kokybė, savikaina, technologinių procesų veiksmingumas ir kt. Kiekvienas vandens vartotojas reikalauja, kad jam būtų tiekiamas toks vanduo, kurio savybės geriausiai atitiktų jo interesus.

Vandens kokybei keliami vartotojų reikalavimai yra pagrindinis veiksnys, kuriuo vadovaujamasi sudarant atitinkamą vandens ruošimo technologinę schemą, o kartais jis yra lemiamas parenkant vandens šaltinį.

Geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti, kai jame nėra mikroorganizmų ir medžiagų koncentracijų, galinčių kelti pavojų žmonių sveikatai.

Geriamojo vandens, kaip ir bet kurio kito komercinio produkto, kokybės reikalavimai paprastai pateikiami tam tikrame teisiniame dokumente – direktyvoje, standarte ar kt. Mūsų šalyje geriamojo vandens kokybę nustato Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.

Vandeniui paimti, gerinti ir tiekti vartotojams naudojami tokie įrenginiai: vandens imtuvai, atvirieji greitieji koštuvai – vandens nugeležinimui, švaraus vandens rezervuarai ir siurblinės.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. VANDENS IMTUVŲ SKAIČIAVIMAS4
 • 2. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ KOMPLEKSO SKAIČIUOJAMOJO NAŠUMO NUSTATYMAS9
 • 3. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ KOMPLEKSO TECHNOLOGINĖS SCHEMOS.11
 • 3.1 Atvirųjų greitųjų koštuvų skaičiavimas13
 • 3.2. Koštuvų plovimas18
 • 3.3 Koštuvo aukščio nustatymas20
 • 4. ATVIROJO GREITOJO KOŠTUVO EKSPLOATAVIMAS21
 • 5. ŠVARAUS VANDENS REZERVUARAI22
 • 6. SIURBLINĖS SLĖGIO AUKŠČIO NUSTATYMAS24
 • 7. VANDENS DEZINFEKAVIMAS27
 • 8. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ AUKŠČIŲ SCHEMOS SUDARYMAS31
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪROS SARAŠAS33

Reziumė

Autorius
saulyteaa
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 11, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Įrenginių remonto technologijos

Inžinerija Referatas julius
Laikui bėgant idealus produktas ima senti, praranda prekinę išvaizdą, genda. Pasaulyje tikriausiai dar nėra išrasto amžino daikto, kuris negestų, nelūžtų. Remontas padeda išspręsti...

Vandens tiekimo sistemos projektavimas

Inžinerija Laboratorinis darbas 2012 m. fitka
Pagal pateiktus duomenis, suprojektuoti vandens tiekimo sistemą. Projektuojant reikia atlikti tokius darbus: • Savo rankomis nubraižyti originalią sistemos schemą (kopijuoti draudžiama); • Apskaičiuoti...

Vandentvarkos sistemų projektavimas

Inžinerija Kursinis darbas 2014 m. pizdec117
Atlikant šį darbą išmokau projektuoti pastato vandentiekio sistemas. Parinkau reikiamas vartojamas vandens normas. Išmokau paskaičiuoti vandens reikiamus debitus. Atlikau sistemų hidraulinius skaičiavimus ir...