Aplinkos ir darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas Lietuvoje

21 psl. / 5217 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Ekonomikos plėtra, augantys visuomenės poreikiai bei žalojama aplinka sukėlė didelį valstybių susirūpinimą. Buvo pripažinta, jog ekonominė, socialinė ir aplinkosauginė sritys turi vystytis suderintai. Šis pripažinimas paskatino darnaus vystymosi procesą, kuris buvo pradėtas įgyvendinti XX a. pabaigoje. Šiuo procesu yra siekiama, kad kuo mažesnė žala būtų padaryta žmogui ir aplinkai. Kylančios ekonominės problemos, veikiantys socialinių grupių interesai, didėjantys aplinkosauginiai reikalavimai, besiformuojantys pasauliniai instituciniai tinklai, darnaus vystymosi įgyvendinimą pavertė itin svarbiu procesu, prie kurio prisidėjo ir Lietuva.Darbe tiriama problema. Globalizacijos procese darnus vystymasis tapo neatsiejamas šiuolaikinei demokratinei visuomenei būdingas požymis. Pagrindinis šiame procese dalyvaujančių pilietinės visuomenės, viešojo ir privataus sektorių probleminis klausimas yra: kaip užtikrinti vastybės ir gyventojų gerovę, sprendžiant ne tik ekonomikos augimo, bet ir skurdo mažinimo problemas, mažinant aplinkai daromą žalą, t. y. siekiant gamtos išteklių taupymo ir apsaugos?Darbo tikslas. Išanalizuoti aplinkos ir darnaus vystymosi politikos įgyvendinimą Lietuvoje.Darbo uždaviniai:• aptarti aplinkos ir darnaus vystymosi koncepciją ir išskirti esminius darnaus vystymosi principus; • išsiaiškinti viešosios politikos vaidmenį aplinkos ir darnaus vystymosi procese;• išanalizuoti aplinkos ir darnaus vystymosi politikos įgyvendinimo Lietuvoje strateginius tikslus ir priemones;• apžvelgti aplinkos ir darnaus vystymosi Lietuvoje įgyvendinimo pasiekimus ir problemas. Darbo objektas. Aplinkos ir darnaus vystymosi politika Lietuvoje.Darbo dalykas. Aplinkos ir darnaus vystymosi politikos Lietuvoje įgyvendinimo analizė.Darbo metodai. Rengiant šį darbą naudoti šie metodai: mokslinės literatūros analizė, strateginių dokumentų analizė bei sintezė. Taikant mokslinės literatūros analizės metodą, išanalizuota aplinkos darnaus principo koncepcija, principai ir santykis su viešąja politika. Pasitelkus strateginių dokumentų analizę, ištirti aplinkos ir darnaus vystymosi įgyvendinimo tikslai, jų pasiekimai ir problemos.


Turinys

 • TURINYS
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. DARNAUS VYSTYMOSI KONCEPCIJA5
 • 1.1. Darnaus vystymosi samprata5
 • 1.2. Aplinkos ir darnaus vystymosi principai ir jų svarba7
 • 2. DARNAUS VYSTYMOSI ĮGYVENDINIMAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PROCESE9
 • 3. DARNAUS VYSTYMOSI ĮGYVENDINIMO PASIEKIMAI IR PROBLEMOS13
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS20

Reziumė

Autorius
eurika
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 11, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Ekonominė politika Lietuvoje

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2013 m. kiuskiuskius
Valstybė yra svarbiausia visuomenės politinės sistemos organizacija, kurios pagalba saugoma, valdoma ir kuriama visuomenė, tobulinama jos ekonominė ir socialinė struktūra. Pavadinimas „ekonominė politika“...

ES darnaus vystymosi politika

Viešasis administravimas Referatas 2009 m. dalia123
Europos Sąjunga yra neabejotina darnaus vystymosi lyderė. Bendros Europos Sąjungos darnaus vystymosi nuostatos oficialiai buvo suformuluotos Europos Bendrijos politikos ir veiksmų, susijusių su...