Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Aplinkos ir darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Ekonomikos plėtra, augantys visuomenės poreikiai bei žalojama aplinka sukėlė didelį valstybių susirūpinimą. Buvo pripažinta, jog ekonominė, socialinė ir aplinkosauginė sritys turi vystytis suderintai. Šis pripažinimas paskatino darnaus vystymosi procesą, kuris buvo pradėtas įgyvendinti XX a. pabaigoje. Šiuo procesu yra siekiama, kad kuo mažesnė žala būtų padaryta žmogui ir aplinkai. Kylančios ekonominės problemos, veikiantys socialinių grupių interesai, didėjantys aplinkosauginiai reikalavimai, besiformuojantys pasauliniai instituciniai tinklai, darnaus vystymosi įgyvendinimą pavertė itin svarbiu procesu, prie kurio prisidėjo ir Lietuva.
Darbe tiriama problema. Globalizacijos procese darnus vystymasis tapo neatsiejamas šiuolaikinei demokratinei visuomenei būdingas požymis. Pagrindinis šiame procese dalyvaujančių pilietinės visuomenės, viešojo ir privataus sektorių probleminis klausimas yra: kaip užtikrinti vastybės ir gyventojų gerovę, sprendžiant ne tik ekonomikos augimo, bet ir skurdo mažinimo problemas, mažinant aplinkai daromą žalą, t. y. siekiant gamtos išteklių taupymo ir apsaugos?
Darbo tikslas. Išanalizuoti aplinkos ir darnaus vystymosi politikos įgyvendinimą Lietuvoje.
Darbo uždaviniai:
• aptarti aplinkos ir darnaus vystymosi koncepciją ir išskirti esminius darnaus vystymosi principus;
• išsiaiškinti viešosios politikos vaidmenį aplinkos ir darnaus vystymosi procese;
• išanalizuoti aplinkos ir darnaus vystymosi politikos įgyvendinimo Lietuvoje strateginius tikslus ir priemones;
• apžvelgti aplinkos ir darnaus vystymosi Lietuvoje įgyvendinimo pasiekimus ir problemas.
Darbo objektas. Aplinkos ir darnaus vystymosi politika Lietuvoje.
Darbo dalykas. Aplinkos ir darnaus vystymosi politikos Lietuvoje įgyvendinimo analizė.
Darbo metodai. Rengiant šį darbą naudoti šie metodai: mokslinės literatūros analizė, strateginių dokumentų analizė bei sintezė. Taikant mokslinės literatūros analizės metodą, išanalizuota aplinkos darnaus principo koncepcija, principai ir santykis su viešąja politika. Pasitelkus strateginių dokumentų analizę, ištirti aplinkos ir darnaus vystymosi įgyvendinimo tikslai, jų pasiekimai ir problemos.

 

 

Darbo tipas:
Apimtis:
5217 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. DARNAUS VYSTYMOSI KONCEPCIJA5
 • 1.1. Darnaus vystymosi samprata5
 • 1.2. Aplinkos ir darnaus vystymosi principai ir jų svarba7
 • 2. DARNAUS VYSTYMOSI ĮGYVENDINIMAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PROCESE9
 • 3. DARNAUS VYSTYMOSI ĮGYVENDINIMO PASIEKIMAI IR PROBLEMOS13
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė
Diplominis darbas Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Dėl intensyvėjančios gamybos bei aplinkos taršos, augančių visuomenės poreikių ir ekonomikos plėtros, pasaulio [...]

ES darnaus vystymosi politika
Referatas ES darnaus vystymosi politika

Europos Sąjunga yra neabejotina darnaus vystymosi lyderė. Bendros Europos Sąjungos darnaus vystymosi nuostatos oficialiai buvo [...]

Fiskalinė politika, jos principai bei įgyvendinimas Lietuvoje: analizė ir vertinimas
Referatas Fiskalinė politika, jos principai bei įgyvendinimas Lietuvoje: analizė ir vertinimas

Fiskalinei politikai priskiriami įvairiausi šalies ekonominį gyvenimą sąlygojantys klausimai, tokie kaip valstybės išlaidų problemos, pajamų [...]

Viešosios politikos analizė: šeimos politikos kūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje
Referatas Viešosios politikos analizė: šeimos politikos kūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje

Darbo problema ir aktualumas. Šeima – didžiausia žmogaus vertybė, šeima yra ir mūsų valstybės vertybė.

ES energetikos politikos iššūkiai: vėjo energetikos įgyvendinimas Lietuvoje
Diplominis darbas ES energetikos politikos iššūkiai: vėjo energetikos įgyvendinimas Lietuvoje

Pasitelkus daugialygio valdymo teorijos prielaidas, darbe analizuojamas atsinaujinančios energetikos politikos formavimas ir jos įgyvendinimas. Būdama [...]

Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
Diplominis darbas Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Lietuvoje jaunimo politika plėtojama jau daugiau nei 20 metų. Per šiuos [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Darnaus vystymosi principų įgyvendinimas ES struktūrinės paramos programoje
Diplominis darbas Darnaus vystymosi principų įgyvendinimas ES struktūrinės paramos programoje

Darnaus vystymosi strategines nuostatas - „Darbotvarkę 21“ pasaulio valstybių ir vyriausybių vadovai 1992 m. patvirtino [...]

Lietuvos regioninė politika ES kontekste
Diplominis darbas Lietuvos regioninė politika ES kontekste

TEMOS AKTUALUMAS IR PROBLEMA. Pastaraisiais metais viena iš dažnai kartojamų frazių yra "Lietuvoje būtina vykdyti efektyvesnę [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje

JTO įkūrimo istorija JTO tikslai ir veiklos principai JTO stuktūra: svarbiausių institucijų apibudinimas JTO veikla palaikant taika JTO ir [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Darnaus vystymosi samprata ir raida pasaulyje ir Lietuvoje
Prezentacija Darnaus vystymosi samprata ir raida pasaulyje ir Lietuvoje

§Darnus vystymasis yra suprantamas kaip kompromisas tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, sudarantis galimybes [...]

Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.
Diplominis darbas Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.

Feminizmas laikoma viena iš postpozityvistinių teorijų, kurios vienas svarbiausių tikslų – politinių ir pilietinių moterų [...]

Aplinkos apsaugos politikos administravimo istorija JAV
Tyrimas Aplinkos apsaugos politikos administravimo istorija JAV

Istorija (gr. `ἱστορία – žinios, paremtos tyrimu, aprašymu, pasakojimu), dabartine prasme suvokiama kaip bet kokios pasakojimo [...]

Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui
Referatas Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ES aukštojo mokslo politiką ir jos daromą įtaką Lietuvos aukštajam mokslui. Tyrimo [...]