Socialinis atsakas į antropogeninės kilmės kietųjų dalelių keliamas ekologines problemas

27 psl. / 6833 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Nuolatiniai gamtinėje aplinkoje vykstantys pokyčiai, o taip pat globaliniai procesai, nedarnus ūkio vystymasis, sparčiai žengianti į priekį technologija ir ilgą laiką ignoruotos ekologinės problemos turi didelės įtakos visuomenės sveikatai ir socialinei gerovei. Neigiamą aplinkos taršos poveikį pradėjo jausti kiekvienas žemės gyventojas, todėl visuomenės atsakas yra ne vienos valstybės, o bendras visos planetos rūpestis. Aplinkosaugos problemos ir jų neigiama įtaka visuomenės socialinei gerovei tampa vienos aktualiausių šiandieninių problemų visame pasaulyje dėl nuolat augančios informacijos apie aplinkos bei jos atskirų komponentų būklę, numatomą jų raidos perspektyvą poreikis. Žmonės nuolat vienokiu ar kitokiu būdu veikia gamtą bei juos supančią aplinką: teršiamas oras, vanduo, dirvožemis. Visuomenė yra atsakingas socialinis organizmas, todėl mokslo ir technikos pagalba privalo rūpintis švarios aplinkos išsaugojimu, protingai ir racionaliai naudodama gamtos išteklius, galvodama ne tik apie dabartį, bet ir ateitį, būsimąsias kartas. Pabrėžiant tai, būtina akcentuoti, kad viena svarbiausių žmonijos gyvenimo sričių yra aplinkosauga, tačiau, nežinant jos istorinės raidos, negalima visiškai suvokti, įstatymiškai pagrįsti arba kitaip patikimai valdyti šios veiklos. Viena iš pagrindinių oro taršos problemų Lietuvoje ir visame pasaulyje pastarąjį amžių yra kietųjų dalelių išsiskyrimas aplinkoje, kurį sukelia žmogaus veikla. Apie oro taršos kietosiomis dalelėmis istorinę raidą yra mažai žinoma, tačiau vis dažniau atsigręžiama, nes pastaraisiais dešimtmečiais vis dažniau pastebimas aukštas šių teršalų ore koncentracijos lygis, kuris vis labiau priverčia susimąstyti apie daromą antropogeninės veiklos sukeliamą taršą ir ieškoti alternatyvos kaip ją sumažinti ar ilgainiui sustabdyti. Šio proceso įgyvendinimui didelės įtakos turi visuomenės informavimas bei dalyvavimas, mokslininkų, žurnalistų, individų ir bendruomenių jungimasis į socialinius judėjimus, vykdoma aplinkosaugos politika. Aplinkos taršos kietosiomis dalelėmis šaltinių mažinimas bei nekenksmingų alternatyvų diegimas ir vartojimas gali padėti atstatyti visuomenės socialinę harmoniją ir stabilumą.

Darbo objektas: Socialinis atsakas į antropogeninės kilmės kietųjų dalelių keliamas ekologines problemas.

Darbo tikslas: Išanalizuoti socialinis atsaką į antropogeninės kilmės kietųjų dalelių keliamas ekologines problemas.


Turinys

 • TURINYS2
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS4
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. ANTROPOGENINĖS KILMĖS KIETŲJŲ DALELIŲ SĄVOKA IR ŽALA VISUOMENEI7
 • 2. TARŠOS ANTROPOGENINĖS KILMĖS KIETOSIOMIS DALELĖMIS PROGRESAS VISUOMENĖS SOCIALINĖS RAIDOS PROCESE9
 • 3. TARŠOS ANTROPOGENINĖS KILMĖS KIETOSIOMIS DALELĖMIS ĮTAKA SOCIALINIŲ JUDĖJIMŲ FORMAVIMUISI11
 • 4. VISUOMENĖS VAIDMUO KOVOJE PRIEŠ TARŠĄ ANTROPOGENINĖS KILMĖS KIETOSIOMIS DALELĖMIS16
 • 5. TARŠOS ANTROPOGENINĖS KILMĖS KIETOSIOMIS DALELĖMIS KONTROLĖS IR REGULIAVIMO TEISINIAI IR STRATEGINIAI ASPEKTAI19
 • IŠVADOS23
 • REKOMENDACIJOS24
 • LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
eurika
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 11, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Virtualus identitetas socialiniuose tinkluose

Sociologija Tyrimas 2012 m. moksliuke_aj
Dalyvavimas socialiniuose tinkluose – tai vis labiau populerėjantis komunikacijos bei komunikavimo būdas, galimybė bendrauti su nutolusiais, rasti naujų draugų, plėsti pažįstamų ratą, kurti...

Socialinės problemos. Gerovės valstybės samprata

Sociologija Prezentacija marinamarina
Žvelgiant į socialines problemas plačiąja prasme, jų pasaulyje galima būtų suskaičiuoti labai daug - apleisti vaikai ir senoliai, valdžios išnaudojimas, eksperimentai su žmonėmis,...