Socialiniai pažeidžiamų asmenų socialinės atskirties mažinimas: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai

38 psl. / 8340 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Globalizaciniai ir ekonominio valstybių stabilumo svyravimo procesai, taip pat politiniai įvykiai turi didelės įtakos visuomeniniams pokyčiams, kurių vienas yra socialinė atskirtis. Šis nesenai atsiradęs socialinis blogis pastaruoju metu tapo viena aktualiausių problemų, kurios mažinimui kuriamos ir vykdomos įvairios programos bei strategijos. Individų ar grupių ribotas galimybes dalyvauti visuomeniame bei politiniame gyvenime lemia įvairios priežastys. Lietuvoje socialinę atskirtį sąlygoja ne tik nepakankamos pajamos, bedarbystė, bet ir ribotos pasirinkimo galimybės. Socialinė atskirtis dažniausiai paliečia labiausiai pažeidžiamas asmenų grupes, kurias valstybė ne visada yra pajėgi apsaugoti. Baltijos šalių: Lietuvos, Latvijos ir Estijos socialinė atskirtis pasireiškė griuvus Sovietų Sąjungai ir atkūrus šių šalių Nepriklausomybę. Šioms šalims tapus Europos Sąjungos narėmis, buvo susirūpinta šios problemos mažinimu. Įvairūs mokslininkai (Corden, Duffy, Zalieskaitė, Levitas, Masso, Room ir kt.) siekia apibrėžti socialinę atskirtį, išsiaiškinti jos aspektus. Įvairūs Lietuvoje atlikti tyrimai atskleidžia tokias socialinės atskirties pasireiškimo Lietuvoje formas kaip piniginių pajamų nepakankamumas, švietimo, sveikatos ir socialinės globos paslaugų vartojimo problemos. Išsiaiškinus socialinės atskirties koncepciją ir jos raidą, šio blogio atsiradimo priežastis bei problemas, socialiai pažeidžiamų asmenų grupes, apžvelgus tyrimų rezultatus, galima atlikti Lietuvos, Latvijos ir Estijos socialinės atskirties lyginamąją analizę teisiniais, praktiniais bei strateginiais aspektais, kuri padės nustatyti šios problemos mažinimo būdus bei priemones. Lyginamoji Baltijos šalių gyvenimo sąlygų ir socialinės atskirties EUROSTAT duomenų pagal gyvenimo fazių bei lyties indikatorius analizė atskleis kiekvienos šalies situaciją socialiai pažeidžiamų asmenų pagal šiuos kriterijus atžvilgiu.Mokslinė problema. Kokios priežastys ir problemos lėmė socialinės atskirties raidą Baltijos šalyse? Kokios yra socialiai pažeidžiamų asmenų grupių socialinės atskirties mažinimo priemonės? Kaip skiriasi kiekvienos Baltijos šalies socialiai pažeidžiamų asmenų situacija pagal gyvenimo sąlygų ir socialinės atskirties indikatorius gyvenimo fazių (amžių grupių) ir lyčių atžvilgiu?Darbo tikslas: išsiaiškinti socialiai pažeidžiamų asmenų grupes, jų socialinės atskirties priežastis ir problemas Baltijos šalyse, šio reiškinio mažinimo būdus bei priemones ir atlikti lyginamąją analizę pagal gyvenimo sąlygų ir socialinės atskirties indikatorius gyvenimo fazių ir lyčių atžvilgiu.

Darbo uždaviniai:1. Apibrėžti socialinės atskirties konceptualizaciją ir jos raidą;2. Nustatyti socialiai pažeidžiamų asmenų grupes;3. Išanalizuoti socialinės atskirties mažinimo teisinius, strateginius bei praktinius aspektus;4. Atlikti socialinės atskirties lyginamąją analizę Baltijos šalyse pagal gyvenimo sąlygų ir socialinės atskirties indikatorius gyvenimo fazių ir lyčių atžvilgiu.Pagrindinės sąvokos: socialinė atskirtis, socialiai pažeidžiami asmenys.Darbo objektas: socialiai pažeidžiamų asmenų socialinė atskirtis.Darbo metodai: mokslinės literatūros, teisinių bei strateginių dokumentų ir tyrimų analizė, EUROSTAT duomenų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SOCIALINĖS ATSKIRTIES TEORINIAI PAGRINDAI6
 • 1.1. Socialinės atskirties koncepcija ir jos raida6
 • 1.2. Socialinės atskirties susiformavimo prielaidos Baltijos šalyse11
 • 2. SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMŲ ASMENŲ GRUPIŲ FORMAVIMOSI RAIDA BALTIJOS ŠALYSE13
 • 3. SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS BALTIJOS ŠALYSE TEISINIU, STRATEGINIU IR PRAKTINIU ASPEKTU16
 • 3.1. Teisiniai aspektai16
 • 3.2. Strateginiai aspektai17
 • 3.3. Praktiniai aspektai19
 • 4.`SOCIALINĖS ATSKIRTIES BALTIJOS ŠALYSE STATISTINIŲ DUOMENŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ22
 • IŠVADOS31
 • REKOMENDACIJOS33
 • LITERATŪRA35

Reziumė

Autorius
eurika
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 12, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai

Sociologija Referatas monikagustas
Metodologija tyrime atlieka loginę ir gnoseologinę funkciją, o metodai ir tyrimo procedūra - informacijos tyrimo ir apdorojimo funkciją. Tačiau metodologinė pozicija ir taikant...

Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas

Sociologija Referatas 2011 m. erroneousness
Skurdo ir klestėjimo priešprieša – daugiausiai diskusijų kelianti problema nuo pat turtinės ir finansinės diferenciacijos atsiradimo. Visada buvo siekiama suprasti, kodėl skurdas dalina...