Socialiniai mokslai / Sociologija

Socialiniai pažeidžiamų asmenų socialinės atskirties mažinimas: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Globalizaciniai ir ekonominio valstybių stabilumo svyravimo procesai, taip pat politiniai įvykiai turi didelės įtakos visuomeniniams pokyčiams, kurių vienas yra socialinė atskirtis. Šis nesenai atsiradęs socialinis blogis pastaruoju metu tapo viena aktualiausių problemų, kurios mažinimui kuriamos ir vykdomos įvairios programos bei strategijos. Individų ar grupių ribotas galimybes dalyvauti visuomeniame bei politiniame gyvenime lemia įvairios priežastys. Lietuvoje socialinę atskirtį sąlygoja ne tik nepakankamos pajamos, bedarbystė, bet ir ribotos pasirinkimo galimybės. Socialinė atskirtis dažniausiai paliečia labiausiai pažeidžiamas asmenų grupes, kurias valstybė ne visada yra pajėgi apsaugoti. Baltijos šalių: Lietuvos, Latvijos ir Estijos socialinė atskirtis pasireiškė griuvus Sovietų Sąjungai ir atkūrus šių šalių Nepriklausomybę. Šioms šalims tapus Europos Sąjungos narėmis, buvo susirūpinta šios problemos mažinimu. Įvairūs mokslininkai (Corden, Duffy, Zalieskaitė, Levitas, Masso, Room ir kt.) siekia apibrėžti socialinę atskirtį, išsiaiškinti jos aspektus. Įvairūs Lietuvoje atlikti tyrimai atskleidžia tokias socialinės atskirties pasireiškimo Lietuvoje formas kaip piniginių pajamų nepakankamumas, švietimo, sveikatos ir socialinės globos paslaugų vartojimo problemos. Išsiaiškinus socialinės atskirties koncepciją ir jos raidą, šio blogio atsiradimo priežastis bei problemas, socialiai pažeidžiamų asmenų grupes, apžvelgus tyrimų rezultatus, galima atlikti Lietuvos, Latvijos ir Estijos socialinės atskirties lyginamąją analizę teisiniais, praktiniais bei strateginiais aspektais, kuri padės nustatyti šios problemos mažinimo būdus bei priemones. Lyginamoji Baltijos šalių gyvenimo sąlygų ir socialinės atskirties EUROSTAT duomenų pagal gyvenimo fazių bei lyties indikatorius analizė atskleis kiekvienos šalies situaciją socialiai pažeidžiamų asmenų pagal šiuos kriterijus atžvilgiu.
Mokslinė problema. Kokios priežastys ir problemos lėmė socialinės atskirties raidą Baltijos šalyse? Kokios yra socialiai pažeidžiamų asmenų grupių socialinės atskirties mažinimo priemonės? Kaip skiriasi kiekvienos Baltijos šalies socialiai pažeidžiamų asmenų situacija pagal gyvenimo sąlygų ir socialinės atskirties indikatorius gyvenimo fazių (amžių grupių) ir lyčių atžvilgiu?
Darbo tikslas: išsiaiškinti socialiai pažeidžiamų asmenų grupes, jų socialinės atskirties priežastis ir problemas Baltijos šalyse, šio reiškinio mažinimo būdus bei priemones ir atlikti lyginamąją analizę pagal gyvenimo sąlygų ir socialinės atskirties indikatorius gyvenimo fazių ir lyčių atžvilgiu.

Darbo uždaviniai:
1. Apibrėžti socialinės atskirties konceptualizaciją ir jos raidą;
2. Nustatyti socialiai pažeidžiamų asmenų grupes;
3. Išanalizuoti socialinės atskirties mažinimo teisinius, strateginius bei praktinius aspektus;
4. Atlikti socialinės atskirties lyginamąją analizę Baltijos šalyse pagal gyvenimo sąlygų ir socialinės atskirties indikatorius gyvenimo fazių ir lyčių atžvilgiu.
Pagrindinės sąvokos: socialinė atskirtis, socialiai pažeidžiami asmenys.
Darbo objektas: socialiai pažeidžiamų asmenų socialinė atskirtis.
Darbo metodai: mokslinės literatūros, teisinių bei strateginių dokumentų ir tyrimų analizė, EUROSTAT duomenų analizė.

 

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8340 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SOCIALINĖS ATSKIRTIES TEORINIAI PAGRINDAI6
 • 1.1. Socialinės atskirties koncepcija ir jos raida6
 • 1.2. Socialinės atskirties susiformavimo prielaidos Baltijos šalyse11
 • 2. SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMŲ ASMENŲ GRUPIŲ FORMAVIMOSI RAIDA BALTIJOS ŠALYSE13
 • 3. SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS BALTIJOS ŠALYSE TEISINIU, STRATEGINIU IR PRAKTINIU ASPEKTU16
 • 3.1. Teisiniai aspektai16
 • 3.2. Strateginiai aspektai17
 • 3.3. Praktiniai aspektai19
 • 4.`SOCIALINĖS ATSKIRTIES BALTIJOS ŠALYSE STATISTINIŲ DUOMENŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ22
 • IŠVADOS31
 • REKOMENDACIJOS33
 • LITERATŪRA35

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas
Referatas Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas

Skurdo ir klestėjimo priešprieša – daugiausiai diskusijų kelianti problema nuo pat turtinės ir finansinės diferenciacijos [...]

Kalėjusių asmenų socialinė integracija
Referatas Kalėjusių asmenų socialinė integracija

Winston’as Churchill’is yra pasakęs, kad “apie visuomenę galima spręsti iš jos požiūrio į kalėjimus”. Tačiau [...]

Mažinant skurdą Lietuboje: socialinių pašalpų veiksmingumas. Šalčininkų rajono atvejis
Diplominis darbas Mažinant skurdą Lietuboje: socialinių pašalpų veiksmingumas. Šalčininkų rajono atvejis

Temos aktualumas.Skurdas egzistavo šimtmečius, tačiau buvo laikomas natūraliu reiškiniu būdingu didžiajai daugumai gyventojų. Skirtingos socialinės [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Svarstomosios demokratijos prielaidos ir apraiškos virtualiuose socialiniuose tinkluose Lietuvoje
Diplominis darbas Svarstomosios demokratijos prielaidos ir apraiškos virtualiuose socialiniuose tinkluose Lietuvoje

Temos aktualumas: Žinių visuomenėje mūsų kasdieninio gyvenimo ir bendravimo rutinos yra persmelktos naujųjų komunikacinių technologijų.

Kohabitacijos modelis socialinės nelygybės ir atskirties aspektu
Prezentacija Kohabitacijos modelis socialinės nelygybės ir atskirties aspektu

Tikslas: Ištirti kohabitacijos modelio priklausomybę nuo socialinės klasės ir ekonominės padėtiesObjektas: Kohabitacijos modelisHipotezės: [...]

Socialinė stratifikacija ir visuomenės strūktūra. Socialinė atskirtis ir skurdas
Referatas Socialinė stratifikacija ir visuomenės strūktūra. Socialinė atskirtis ir skurdas

Stratifikacija ¬socialinių padėčių hierarchija, kuri rodo nelygų turto, galios ir prestižo paskirs¬tymą visuomenėje, ir kurios [...]

Socialinė atskirtis ir skurdas
Prezentacija Socialinė atskirtis ir skurdas

Šiuolaikiniame pasaulyje, visapusiškai apimtame globalizacijos proceso, žmonės kenčia dėl įvairių problemų, viena iš jų yra [...]

Socialinė atskirtis ir skurdas
Referatas Socialinė atskirtis ir skurdas

Įvadas Šiuolaikiniame pasaulyje, visapusiškai apimtame globalizacijos proceso, žmonės kenčia dėl įvairių problemų, viena iš jų yra [...]

Pozityviosios socializacijos veiklos modelis. Atvejo analizė
Referatas Pozityviosios socializacijos veiklos modelis. Atvejo analizė

Socialinio darbuotojo atliekami vaidmenys: Įgalintojas (motyvavimas, mokymas, įtikinimas, jog šeima turi įgūdžių, reikalingų integruojantis į visuomenę [...]

Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų palyginimas
Referatas Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų palyginimas

Politinė sistema šalia politikos yra svarbiausia politikos mokslų sąvoka. Politinė sistema ne tik apjungia visas [...]

Lietuvos, Latvijos, Estijos bendradarbiavimas karinio saugumo srityje nuo 2004 metų
Kursinis darbas Lietuvos, Latvijos, Estijos bendradarbiavimas karinio saugumo srityje nuo 2004 metų

Prasidėjus XXI amžiui Europa yra kaip niekada klęstinti, laisva ir visų svarbiausia saugi. Valstybės kylančius [...]

Referendumai Europos Sąjungoje: Lietuvos, Latvijos ir Estijos referendumai dėl narystės bendrijoje
Referatas Referendumai Europos Sąjungoje: Lietuvos, Latvijos ir Estijos referendumai dėl narystės bendrijoje

Referendumas turbūt yra vienas reikšmingiausių šiuolaikinės demokratijos elementų, apibūdinančių modernią valstybę. Nes valstybės pagrindą sudaro [...]

Regionų socialinės ir ekonominės plėtros problemos Lietuvos regionuose
Tyrimas Regionų socialinės ir ekonominės plėtros problemos Lietuvos regionuose

PRAKTINĖ UŽDUOTIS „REGIONŲ SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS PLĖTROS PROBLEMOS" lentelė. Gyventojų skaičiaus dinamika Lietuvos regionuose 1. Palyginti kiekvieno [...]

Skurdas ir socialinė atskirtis
Kursinis darbas Skurdas ir socialinė atskirtis

Keičiantis socialinėms ekonominėms sąlygoms, tam tikros grupės žmonių jaučiasi socialiai nesaugus, jiems sunku prisitaikyti prie [...]