Ekonomika ir verslas / Vadyba

Verslo procesų valdymas organizacijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiomis didelės pokyčių spartos dienomis organizacijos valdymui klasikinės vadybos jau neužtenka. Siekiant įgyvendinti organizacijoje užsibrėžtus tikslus, atsiranda poreikis tobulinti jos valdymą, kyla būtinybė suvokti bei taikyti procesų visumą remiantis procesų vadyba ir procesiniu požiūriu. Per pastaruosius 15 metų JAV, Europos šalyse ir Japonijoje analizuojant organizacijų valdymą ir vadybą pagrindinis dėmesys skiriamas verslo procesams ir jų turiniui, kurie yra procesų vadybos sudėtinės dalys.
Procesų vadyba yra esminis dalykas skleidžiant ir vystant procesinį požiūrį organizacijoje, kuris gali būti plėtojamas bet kurioje organizacijoje, nepriklausomai nuo jos dydžio, pramonės šakos bei geografinės padėties. Be to, organizacijos, siekdamos gerinti veiklą ir atsakyti į rinkos spaudimą, turėtų remtis procesų vadyba, kadangi tai mechanizmas, kuriuo galima įgyti konkurencinių pranašumų, pateisinti vartotojų lūkesčius teikiant geresnį ir patikimesnį aptarnavimą. Procesų vadybos pagrindas – procesų valdymas organizacijoje.

Kursinio darbo objektas – procesų vadyba organizacijų veikloje.
Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti verslo procesų valdymą organizacijose.
Kursinio darbo uždaviniai:
• Išnagrinėti procesų valdymo suvokimą procesų vadybos teoriniame kontekste.
• Sumodeliuoti savitą procesų vadybos modelį.
• Išanalizuoti verslo procesų valdymą organizacijose.
• Išnagrinėti procesų valdymo tinkamumą, teigiamas ir neigiamas savybes.
Kursinio darbo metodai – mokslinių publikacijų ir vadybos klasikos tyrimų sisteminė analizė ir sintezė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5798 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA2
 • ĮVADAS4
 • 1. PROCESŲ VADYBA5
 • 1.1. Verslo procesų samprata5
 • 1.2. Procesų vadybos samprata6
 • 2. VERSLO PROCESŲ VALDYMAS ORGANIZACIJOJE13
 • 2.1. Verslo procesų valdymo tinkamumas13
 • 2.2. Verslo procesų valdymo įgyvendinimas13
 • 2.3. Verslo procesų valdymo galimybės17
 • 2.4. Verslo procesų valdymo suderinamumas19
 • 2.5. Verslo procesų valdymo privalumai20
 • 2.6. Verslo procesų valdymo situacija (problema)22
 • IŠVADOS24
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Verslo organizacijos veiklos sėkmės veiksniai ir jų valdymas
Referatas Verslo organizacijos veiklos sėkmės veiksniai ir jų valdymas

Verslas, kad ir kokia forma jis būtų organizuotas, savo prigimtimi yra orientuotas į aukščiausios naudos [...]

Įmonės X verslo procesų valdymo analizė
Kursinis darbas Įmonės X verslo procesų valdymo analizė

Darbe analizuojami metodai tokie kaip TGPRV (tiekėjų, gavinių, proceso, rezultatų ir vartotojų), 6 sigma, Lean [...]

Verslo procesai organizacijose
Referatas Verslo procesai organizacijose

Tyrimo objektas - verslo procesai. Referato tikslas - išnagrinėti verslo procesus organizacijose. Referato uždaviniai: Apibrėžti verslo procesų [...]

Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas
Kursinis darbas Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas

Temos aktualumas. Nuolat kintančioje aplinkoje bei nuožmioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviau veikti, jeigu jos [...]

AB “Ragutis” verslo procesų analizė
Referatas AB “Ragutis” verslo procesų analizė

Lietuvos alaus darykla „Ragutis“ gyvuoja nuo XIX a. vidurio, kai 1853 m. Kaune pirklys I.B.Volfas [...]

Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą
Referatas Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą

Verslininkystės istorija siekia senuosius amžius. Ji atsirado vykstant darbo pasidalijimui, plėtojantis prekybai. Tai pradžia šiandieninės [...]

Įsa verslo praktikos rekomendacijos uab „Palink“ organizacijai
Referatas Įsa verslo praktikos rekomendacijos uab „Palink“ organizacijai

Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) – įmonių politika ir praktika, kai jos, laikydamosi įstatymų, tarptautinių susitarimų [...]

Globalizacijos procesas, jo įtaka verslo plėtrai Lietuvoje
Referatas Globalizacijos procesas, jo įtaka verslo plėtrai Lietuvoje

Temos aktualumas. Globalizacijos reiškiniai yra aktyviai diskutuojami ne tik mokslininkų, bet ir visuomenės, o globalizacijos [...]

Informacijos valdymas verslo logistikoje
Referatas Informacijos valdymas verslo logistikoje

Aktualumas. Bet kuriam verslo vienetui, norint siekti sėkmingos veiklos, yra reikalinga pažinti visą verslo logistikos sistemą [...]

Etiketo reikalavimai verslo organizacijose
Referatas Etiketo reikalavimai verslo organizacijose

Etiketas labiau liečia mūsų tarpusavio santykių taisykles, kuriomis reguliuojame mūsų tarpusavio veiksmus su aplinkiniais. Liudviko [...]

Pokyčių valdymas organizacijoje
Kursinis darbas Pokyčių valdymas organizacijoje

Teoriniu aspektu išsamiai išnagrinėta pokyčių valdymo problematika. Didelis dėmesys skirtas pasipriešinimui pokyčiams aptarti. Susietas pokyčių [...]

Organizacijų valdymas tikslai ir uždaviniai
Prezentacija Organizacijų valdymas tikslai ir uždaviniai

69 skaidrės! [...]

Organizacijos valdymas bankroto atveju
Diplominis darbas Organizacijos valdymas bankroto atveju

ĮVADAS Šiuolaikiniame pasaulyje vyksta nepaprastai greiti ir stiprūs pokyčiai, susiję su globalizacija, informacinių technologijų plėtra ir [...]

Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje
Kursinis darbas Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje

Šiuolaikinėje visuomenėje formuojasi nauji santykiai kaip tarp žmonių apskritai, tai ir tarp žmonių įmonėse. Žmogus [...]

Konfliktai ir jų valdymas organizacijoje
Referatas Konfliktai ir jų valdymas organizacijoje

Konfliktas – tai maždaug vienodo stiprumo, bet priešingos krypties jėgų sąveika, tai nesuderinamų motyvų, interesų [...]