Globalizacijos poveikis finansų sistemai ir finansų rinkoms

24 psl. / 6402 žod.

Ištrauka

Lietuvos Respublika yra nepriklausoma valstybė, tačiau jos nacionalinio ūkio raidos sparta bei bendras ekonomikos lygis priklauso ne tik nuo vidaus, bet ir nuo išorės veiksnių. Šiuos veiksnius apibūdina politinių, ekonominių, socialinių veiksnių integrinė priklausomybė, kurią apibrėžia globalizacijos procesų sąlygos ir jų veiksniai pasaulyje bei Europoje. Nėra didelių nesutarimų, kad globalizacija yra fundamentalus procesas, keičiantis pasaulio politikos, ekonomikos ir visuomenių struktūrą. Pradėtas vartoti penktojo dešimtmečio viduryje, žodis „globalizacija“ naudojamas apibrėžti informacijos, ekonomikos ir kitus procesus, turint galvoje didėjančių ūkių ir visuomenių integraciją bei intensyvėjančius savitarpio ryšius.Globalizacija kaip ir kiekvienas reiškinys, turi tiek teigiamų, tiek neigiamų pusių. Tačiau tinkamai pasinaudojus jų suteikiamomis galimybėmis, mokslo ir technologijų pažanga augantys ryšiai tarp šalių gali sudaryti tvirtą pagrindą šalių ekonomikos augimui. Bet kokiu atveju, neigti globalizacijos poveikį yra beprasmiška, o bandyti apsisaugoti nuo jo – ekonomiškai nenaudinga. Globalizacija yra neišvengiamas procesas – kurio vis tiek nesustabdysi, todėl geriausia kiek įmanoma daugiau pasinaudoti jos privalumais bei sumažinti galimas neigiamas pasekmes.Ekonomikos globalizacija – tai sudėtinga, turinčia daug įvairių aspektų problema. Ji pastoviai skatina daugybės naujų mokslinių diskusijų atsiradimą. Todėl šiandien yra labai daug nuomonių apie globalizaciją ir ją tiesiog neįmanoma paprastai, vienareiksmiškai apibūdinti. Ji sukuria daugybę problemų, kurios keičia visuomenę ir kurios vadiname globalinėmis pasaulio problemomis. Kitą vertus, globalizacija dar naudojama apibrėžti įvairiausius informacijos, ekonomikos ir kitus procesus, turint galvoja didejantįūkį ir visuomeninę integraciją. Globalizacija - šiuolaikinis transportas ir ryšio priemonės bet kokios šalies rinką daro atvirą įvairioms prekėms, paslaugoms bei kitiems ekonominiams ištekliams. Beveik visų šalių išvežamos ir įvežamos produkcijos poreikį didina tarptautinis darbo pasidalijimas. Dideliam, įvairių kompanijų skaičiui pasaulis tapo vieninga rinka, o prekių eksportas ir importas tapo sistematine operacija. Nacionalinės ekonomikos vis labiau persipina tarpusavyje regioniniame ir tarptautinis ūkis tampa dar vieningesniu kompleksu. Išsivysčiusios šalys skiria mokslo, darbo, o ne gamtos ištekliams bei jų panaudojimui. Tai žymiai sumažina gamtos išteklių panaudojimo poreikį. Šiandien ūkio ir pramonės produkcijos dalis pasaulinėje prekyboje lyginant su praejusiais metais žymiai mažėja tačiau be kita ko sparčiai auga tarptautinių technologijų mainai. Didelis ekonominės informacijos kiekis ir jos lengvas pasiekiamumas kartu su vis pigesniomis transporto ir ryšio priemonėmis tapo galingu tarptautinio kapitalo judėjimo varikliumi. Taip transnacionalinės kompanijos, turėdamos naujos informacijos visose pasaulio šalyse, turi galimybę steigti savo kompanijos filialus bei įmones, sekmingai dirbti, ir keistis informacija.Ekonomikoje globalizacija nusako pokyčius pasaulio ir regionų ekonomikoje, kylančius dėl laisvo (finansinio, žmogiškojo ir kitokio) kapitalo judėjimo, intensyvios tarptautinės prekybos, kultūrinių ir kitokių mainų.Procesas kritikuojamas ypač socialinės minties ir krypties atstovų, profsąjungų, Vakarų Europos lobistinių organizacijų, kurios netenka savo galių daryti įtaką pasauliniams procesams, investiciniams srautams, kontroliuoti rinkas bei patekimą į jas.Pastarųjų metų įvykiai Europos finansų rinkose, JAV rizikos draudimo fondų atėjimas į ES Vertybinių popierių biržas, potenciali Europos koncernų kontrolės perėmimo galimybė privertė sunerimti socialinės rinkos ekonomikos šalininkus ir atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamas globalizacijos pasekmes – darbo užmokesčio „dempingą“, nedarbą senosiose ES valstybėse, darbo vietų eksportą, neribojamą investavimą Rytų Europos šalyse bei Azijoje, gamybos perkėlimą į Trečiojo pasaulio valstybes, rizikos kapitalo fondų įtaką bendrovių veikloje bei šios didesnę kontrolę.


Turinys

 • Įvadas…………………………………………………………4
 • 1. GLOBALIZACIJOS POVEIKIS FINANSŲ RINKOMS5
 • 1.1 Globalizacijos įtaka Lietuvos Finansų rinkai8
 • 1.2 Prekybos globalizacija10
 • 1.3 Lietuvos globalizacija ir integracija12
 • 2. GLOBALIZACIJOS POVEIKIS FINANSŲ SISTEMOMS14
 • 2.1 Pasaulio finansų sistemos poveikis Lietuvos ekonomikai17
 • 2.2 Pasaulinė globalizacijos įtaka18
 • 2.3 Globalizacijos sukelti pokyčiai19
 • 3. IŠVADOS21
 • LITERATŪRA.……… ……………… ………23
 • PRIEDAI24

Reziumė

Autorius
mindei
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 23, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Finansų sistema

Finansai Referatas 2007 m. donatas
Finansai- mokėjimo priemonių parūpinimo menas, visuma ekonominių santykių centralizuotų ir decentralizuotų piniginių lėšų fondų sudarymo ir panaudojimo procese. Finansų sistema- ekonominių piniginių santykių,...

Lietuvos valstybės finansų sistema

Finansai Referatas 2014 m. lietuviskai123456
Temos aktualumas. Valstybės finansai atlieka svarbų vaidmenį vykdant ekonominę politiką, ekonominius bei socialinius uždavinius. Pagrindinis valstybės finansų uždavinys yra paskirstyti esamus ekonominius išteklius...

Finansų sistema ir jos grandys

Finansai Konspektas 2014 m. elvyraram
Finansų terminas gali būti kilęs iš angliško žodžio „fine“ - piniginė bausmė arba iš vokiško žodžio „fein“ . Šis žodis senais laikais buvo...

Finansų rinkų tarpininkų tipai ir jų analizė

Finansai Referatas 2014 m. megasun
Finansiniai tarpininkai yra svarbūs tuo, kad padeda išspręsti finansinius sunkumus, su kuriais susiduria namų ūkiai. Jie parodo, kaip geriausiai investuoti kapitalą, nes dauguma...