Ekonomika ir verslas / Apskaita

Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”

0 atsiliepimų
Autorius:

Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė dirbo visus metus, tačiau šios ataskaitos neparodo verslo įmonės konkrečių stipriųjų ir silpnųjų pusių. Nedažnas finansinės atskaitomybės vartotojas gali tvirtai pasakyti, kad teisingai supranta visų įmonės ataskaitų reikšmes ir geba iš jų gauti reikiamos informacijos apie įmonės veiklos efektyvumą. Norint tiksliau išsiaiškinti veiklos efektyvuma, reikia atlikti finansinę analizę. Finansinės analizės metu yra apskaičiuojami įvairūs absoliutūs ir santykiniai rodikliai, kurių pagrindu yra sprendžiama apie įmonės pelningumą, likvidumą, mokumą, apyvartumą ir pan. Vartodami finansinius rodiklius, galime nesunkiai palyginti skirtingų įmonių finansines ataskaitas bei jų veiklos rezultatyvumą įvairiais požiūriais, taip pat vienos įmonės skirtingų laikotarpių finansinius rodiklius, nustatyti jų kitimo tendencijas.Įmonės finansinės veiklos analizavimas leidžia susidaryti nuomonę apie įmonės ekonominę padėtį, o kartais ir užkerta kelius neigiamiems padariniams, padeda racionaliau naudoti įmonės resursus. Darbui atlikti pasirinkta įmonės UAB Draudimo kompanija „Lamantinas“ 2013 metų ir 2012 metų finansinė atskaitomybė.

Darbo objektas – UAB Draudimo kompanija „Lamantinas“ finansinės veiklos analizė.
Darbo tikslas– išanalizavus UAB Draudimo kompanija „Lamantinas“ finansinę atskaitomybę, įvertinti įmonės finansinę būklę, remiantis finansinėmis ataskaitomis.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti ir įvertinti mokumo rodiklius.
2. Išanalizuoti ir įvertinti likvidumo rodiklį..
3. Atlikti pelningumo rodiklių analizę, bei pateikti vertinimą.
4. Išanalizuoti bei įvertinti įmonės finansinio stabilumo rodiklius.
Darbo metodai - mokslinės, teorinės literatūros, finansinių ataskaitų ir kitų informacijos šaltinių analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7121 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DRAUDIMO KOMPANIJOS „LAMANTINAS“ MOKUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS4
 • 1.1.Mokumo koeficiento ir bendrojo mokumo koeficiento skaičiavimas ir analizė4
 • 1.2.Veiksnių įtakos mokumo rodikliams nustatymas. Grafinis rodiklių vaizdavimas5
 • 2. DRAUDIMO KOMPANIJOS „LAMANTINAS“ LIKVIDUMO RODIKLIO ANALIZĖ IR VERTINIMAS8
 • 2.1.Likvidumo koeficiento skaičiavimas ir analizė8
 • 2.2.Veiksnių įtakos likvidumo rodikliui nustatymas. Grafinis rodiklio vaizdavimas9
 • 3. DRAUDIMO KOMPANIJOS „LAMANTINAS“ PELNINGUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS11
 • 3.1. Nuostolingumo ir išlaidų rodiklių skaičiavimai ir analizė11
 • 3.2. Investicinių rodiklių skaičiavimai ir analizė14
 • 3.3. Nuosavo kapitalo grąžos, turto grąžos ir TA grąžos rodiklių skaičiavimas ir analizė17
 • 4. DRAUDIMO KOMPANIJOS „LAMANTINAS“ FINANSINIO STABILUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS22
 • 4.1. Aktyvų ir draudimo įmokų santykio skaičiavimas ir analizė22
 • 4.2. Draudiminės veiklos pokyčio skaičiavimas ir analizė24
 • 4.3. Žalų įvertinimo rodiklio skaičiavimas ir analizė24
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪRA29
 • PRIEDAI30

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė
Kursinis darbas Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Tyrimas UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

Tinkamai panaudoti analizės būdai teikia objektyvius analizuojamos įmonės veiklos rezultatus, kurie gali būti įmonės veiklos [...]

“Lietuvos dujų” finansinė analizė
Referatas “Lietuvos dujų” finansinė analizė

Temos aktualumas: Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti [...]

AB “Invalda” finansinė analizė ir rodiklių skaičiavimas
Referatas AB “Invalda” finansinė analizė ir rodiklių skaičiavimas

Darbo tikslas: išnagrinėti pasirinktos įmonės finansinius duomenis, atlikti palyginamąją trijų metų ūkinės – komercinės [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.

AB “Lifosa” veiklos analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas AB “Lifosa” veiklos analizė ir perspektyvos

Temos aktualumas. Įmonės veiklos vertinimas svarbi ir aktuali sritis, nes įmonės veiklą, jos rezultatus ir [...]

AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė
Kursinis darbas AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė

Aktualumas. Kiekvienoje įmonėje per metus įvyksta daug ūkinių operacijų, nuolat juda pinigai, uždirbamos pajamos, patiriamos [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu
Kursinis darbas AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu

Temos ištirtumas. Modernizavimo sampratą nagrinėjo Lietuvos bei užsienio mokslininkai, tokie kaip Raipa A., (2009); Inglehart [...]

UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje [...]

Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė
Referatas Įmonės AB “Utenos trikotažas” finansinė analizė

Temos aktualumas: Viena iš šiuo metu aktualiausių Lietuvos verslo problemų – didelis nemokių, bankrutuojančių ir [...]

UAB “Grigiškės” finansinė analizė
Referatas UAB “Grigiškės” finansinė analizė

Temos aktualumas. Finansinė analizė yra labai reikalinga kiekvienai įmonei, nes ji padeda suvokti įmonėje vykstančius [...]

AB “TEP” įmonės veiklos analizė
Referatas AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės [...]