Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”

30 psl. / 7121 žod.

Ištrauka

Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė dirbo visus metus, tačiau šios ataskaitos neparodo verslo įmonės konkrečių stipriųjų ir silpnųjų pusių. Nedažnas finansinės atskaitomybės vartotojas gali tvirtai pasakyti, kad teisingai supranta visų įmonės ataskaitų reikšmes ir geba iš jų gauti reikiamos informacijos apie įmonės veiklos efektyvumą. Norint tiksliau išsiaiškinti veiklos efektyvuma, reikia atlikti finansinę analizę. Finansinės analizės metu yra apskaičiuojami įvairūs absoliutūs ir santykiniai rodikliai, kurių pagrindu yra sprendžiama apie įmonės pelningumą, likvidumą, mokumą, apyvartumą ir pan. Vartodami finansinius rodiklius, galime nesunkiai palyginti skirtingų įmonių finansines ataskaitas bei jų veiklos rezultatyvumą įvairiais požiūriais, taip pat vienos įmonės skirtingų laikotarpių finansinius rodiklius, nustatyti jų kitimo tendencijas.Įmonės finansinės veiklos analizavimas leidžia susidaryti nuomonę apie įmonės ekonominę padėtį, o kartais ir užkerta kelius neigiamiems padariniams, padeda racionaliau naudoti įmonės resursus. Darbui atlikti pasirinkta įmonės UAB Draudimo kompanija „Lamantinas“ 2013 metų ir 2012 metų finansinė atskaitomybė.

Darbo objektas – UAB Draudimo kompanija „Lamantinas“ finansinės veiklos analizė.Darbo tikslas– išanalizavus UAB Draudimo kompanija „Lamantinas“ finansinę atskaitomybę, įvertinti įmonės finansinę būklę, remiantis finansinėmis ataskaitomis.Darbo uždaviniai:1. Išanalizuoti ir įvertinti mokumo rodiklius.2. Išanalizuoti ir įvertinti likvidumo rodiklį..3. Atlikti pelningumo rodiklių analizę, bei pateikti vertinimą.4. Išanalizuoti bei įvertinti įmonės finansinio stabilumo rodiklius.Darbo metodai - mokslinės, teorinės literatūros, finansinių ataskaitų ir kitų informacijos šaltinių analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DRAUDIMO KOMPANIJOS „LAMANTINAS“ MOKUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS4
 • 1.1.Mokumo koeficiento ir bendrojo mokumo koeficiento skaičiavimas ir analizė4
 • 1.2.Veiksnių įtakos mokumo rodikliams nustatymas. Grafinis rodiklių vaizdavimas5
 • 2. DRAUDIMO KOMPANIJOS „LAMANTINAS“ LIKVIDUMO RODIKLIO ANALIZĖ IR VERTINIMAS8
 • 2.1.Likvidumo koeficiento skaičiavimas ir analizė8
 • 2.2.Veiksnių įtakos likvidumo rodikliui nustatymas. Grafinis rodiklio vaizdavimas9
 • 3. DRAUDIMO KOMPANIJOS „LAMANTINAS“ PELNINGUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS11
 • 3.1. Nuostolingumo ir išlaidų rodiklių skaičiavimai ir analizė11
 • 3.2. Investicinių rodiklių skaičiavimai ir analizė14
 • 3.3. Nuosavo kapitalo grąžos, turto grąžos ir TA grąžos rodiklių skaičiavimas ir analizė17
 • 4. DRAUDIMO KOMPANIJOS „LAMANTINAS“ FINANSINIO STABILUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS22
 • 4.1. Aktyvų ir draudimo įmokų santykio skaičiavimas ir analizė22
 • 4.2. Draudiminės veiklos pokyčio skaičiavimas ir analizė24
 • 4.3. Žalų įvertinimo rodiklio skaičiavimas ir analizė24
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪRA29
 • PRIEDAI30

Reziumė

Autorius
koksas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 23, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

UAB “ALTA” finansinių ataskaitų auditas

Apskaita Referatas 2013 m. vilma.vilma
Auditas – nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais. Finansiniams metams...

AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Apskaita Prezentacija 2013 m. ecstazy
Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla ir išanalizuoti įmonės veiklą.Pateikti balanso ir pelno...

Finansinė veiklos analizė UAB "Steidas"

Apskaita Referatas 2012 m. bastarda
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją, ji suteikia galimybę tiksliau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir...