Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Valstybės vaidmuo rinkos ekonomikoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Rinkos ekonomika – mechanizmas, skirtas optimaliai paskirstyti išteklius. Pasiūlos ir paklausos dėsnio reguliuojama konkurencinga rinka gali maksimaliai padidinti vartotojo gerovę, paskatinti ekonomikos augimą, teigiamai paveikti bendrą ekonominę gerovę.

Koks vaidmuo ekonomikoje turėtų būti skirtas valstybei? Ką gali išspręsti rinka, o kokias problemas turėtų spręsti valstybė? Šie diskutuotini klausimai keliami nuolatos. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, sovietmečiu egzistavusi planinė ekonomika buvo pertvarkoma į rinkos ekomomiką. Akivaizdu, jog kartu kito ir valstybės vaidmuo. Socializmo sąlygomis visus ekonomikos tvarkymo reikalus sprendė valstybė. Jai priklausė ir pagrindiniai gamybos ištekliai. Dabar gal tik Šiaurės Korėjoje ir Kuboje yra išlikęs toks valdymo būdas, o sugriuvus Sovietų Sąjungai, jai priklausiusioje teritorijose valstybės dalyvavimas ekonomikos procesuose gerokai sumažėjo, pasikeitė to dalyvavimo pobūdis.

Valstybė siekdama išvengti rinkos iškraipymų ir užtikrinti jos veiksmingumą, šalies valdžia (parlamentas, vyriausybė, valstybės įstaigos prie vyriausybės) kuria teisines ir institucines sistemas, t. y. nustato taisykles, kurios apibrėžia tinkamą įmonių ir privačių asmenų elgseną rinkoje. Tikriausiai visi sutiktų, jog valstybė turi turėti tam tikras galias. Jai yra pavedamos užduotys ( pvz,  sukurti įstatymus, kurie gintų privačią nuosavybę, ir garantuoti, kad jų būtų laikomasi, tvarkyti išorinius kaštus ir įvertinti naudą, skatinti konkurenciją rinkoje, ginti vartotojų teises, garantuoti ekonominį saugumą, stabilizuoti ekonomiką, teikti viešąsias prekes ir paslaugas).

Galima teigti, kad valstybė atlieka mamos funkcijas: saugo, prižiūri, kontroliuoja, rūpinasi, padeda. Jeigu valstybė nesikištų ne tik į rinkos ekonomiką, bet ir į kitas sritis, tai būtų neįmanoma pasiekti geriausių rezultatų.

 

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5396 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas2
 • 1.Valstybės atliekamos fukcijos rinkos ekonomikoje3
 • 2.1 Sukuria įstatymus, kurie gina privačią nuosavybę ir garantuoja jų laikymąsi3
 • 2.2 Užtikrina ekonomikos stabilumą3
 • 2.3 Skatina konkurenciją rinkose3
 • 2.4 Tvarko išorinius kaštus ir įvertina naudą5
 • 2.5 Gina vartotojų teises5
 • 2.6 Teikia viešąsias prekes ir paslaugas6
 • 2.7 Garantuoja ekonominį saugumą7
 • 2.8 Paskirsto valstybės išlaidas8
 • 2.9 Reguliuoja valiutos keitimo kursą9
 • 2. Valstybė kaip ekonomikos sistemos dalyvis10
 • 3. Priemonės gerinančios rinkos ekonomiką11
 • 3.1 Valstybės biudžetas11
 • 3.1.1 Mokesčių politika11
 • 3.1.2 Išlaidų politika13
 • 3.1 Fiskalinė politika14
 • 3.2 Monetarinė politika15
 • 3.4 Valstybės užimtumo politika16
 • 3.5 Nedarbo mažinomo politika18
 • Išvados20
 • Literatūros sąrašas21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje
Kursinis darbas Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje

Tarpukario lietuviškų pinigų – lito ir Lietuvos finansų mokslų kūrėjas Vladas Jurgutis (1885-1966) monografijoje “Bankai” [...]

Valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos analizė 2005-2010m.
Kursinis darbas Valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos analizė 2005-2010m.

36 psl. ĮVADAS Pasaulio ekonomistai praėjus 2008 m. finansų krizei nerimauja dėl galimo ekonomikos nuosmukio, kuris šįkart [...]

Valstybės ekonominė politika
Referatas Valstybės ekonominė politika

Sudedamosios dalys: ekonomika ir politika. Ekonomika – ūkio valdymas, tvarkymas, ūkininkavimas. Politika – valstybės valdymas, tai [...]

Lietuvos centrinis bankas ir jo vaidmuo ekonomikoje
Kursinis darbas Lietuvos centrinis bankas ir jo vaidmuo ekonomikoje

Temos aktualumas. Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo [...]

Pinigų vaidmuo ekonomikoje: keinsistinis ir neoklasikinis požiūriai
Kursinis darbas Pinigų vaidmuo ekonomikoje: keinsistinis ir neoklasikinis požiūriai

Tyrimo aktualumas. XXIa. pradžioje piniga yra neatsiejama gyvenimo dalis. Jie yra pagrindinė mainų priemonė. Tačiau [...]

Eksportuojamų ir neeksportuojamų prekių vaidmuo šalies ekonomikai
Referatas Eksportuojamų ir neeksportuojamų prekių vaidmuo šalies ekonomikai

Temos aktualumas: šiais globalizacijos laikais tarptautinė prekyba – tai šalių ekonominio vystymosi pagrindas. Dėl šios [...]

Produktyvumo matavimas. Produktyvumo vaidmuo ekonominiame šalies vystymesi. Pasirinktų šalių palyginimas
Referatas Produktyvumo matavimas. Produktyvumo vaidmuo ekonominiame šalies vystymesi. Pasirinktų šalių palyginimas

Svarbus ekonomikos augimo faktorius yra produktyvumas. Formuojant produktyvumo sąvoką mokslininkai bandė aiškinti jo sampratą įvairiais [...]

Pietų Europos valstybių ekonominė situacija šiandien: Ispanijos atvejo analizė
Referatas Pietų Europos valstybių ekonominė situacija šiandien: Ispanijos atvejo analizė

Ekonominės, ir ypač skolų, krizės Europos Sąjungoje iškėlė nemažai naujų klausimų dėl vidinių Sąjungos problemų [...]

Tarptautinių finansų rinkos
Kursinis darbas Tarptautinių finansų rinkos

Darbo objektas - tarptautinė finansų rinka. Darbo tikslas – išanalizavus literatūrinius šaltinius pateikti bendrą tarptautinės finansų [...]

Vadybinė ekonomika
Paruoštukė Vadybinė ekonomika

KTU Vadybinės ekonomikos namų darbo uždaviniai, 2 variantas [...]

Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra
Laboratorinis darbas Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra

TIKSLAI: 1) suprasti rinkos pusiausvyros susidarymą; 2) suprasti pusiausvyros pasikeitimą rinkoje, keičiantis paklausai ir/arba pasiūlai; [...]

Šešėlinė ekonomika
Prezentacija Šešėlinė ekonomika

19 skaidrių.

Konkurencijos rūšys. rinkos tipų palyginimas
Referatas Konkurencijos rūšys. rinkos tipų palyginimas

Intelektinės nuosavybės referatas [...]