Namų ūkių pajamų ir išlaidų ekonominė analizė 2007-2012

32 psl. / 5801 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Namų ūkis yra svarbus ekonominis sektorius, kadangi būdamas gamybos veiksnių savininku, jis gauna pajamas ir galiausiai tas pajamas išleidžia. Todėl klausimai kaip uždirbti ir naudoti pinigus yra tradicinis ir amžinas namų ūkių klausimas.

Nors ir Lietuvos ekonomika pastaraisiais metais augo, bet nepaisant to įmonės vis dar nelinkusios investuoti ar samdyti daug naujų darbuotojų, o namų ūkiai vis dar atsargūs, nelinkę išlaidauti, o pagrindinis jų taupymo tikslas yra pasiruošti nenumatytiems veiksniams: pajamų sumažėjimo ar išlaidų sumažėjimo.

Pagrindinė problema, kuriai skiriamas šis darbas: gausėjant pajamoms, išlaidos maistui, būstui išlaikyti santykinai turėtų mažėti, tačiau Lietuvoje priešingai nei buvo galima tikėtis, pastebimas vis augančios komunalinių mokesčių ir maisto išlaidos. Tai neskatina geresnės gyventojų gyvenimo kokybės, dėl to kyla nespasitikėjimas valdžia, socialinė įtampa.

Tyrimo objektas – namų ūkių pajamos ir išlaidos.

Tyrimo tikslas – atlikus namų ūkių pajamų ir išlaidų analizę, įvertinti Lietuvos namų ūkių finansinę būklę.

Darbo tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

1. Išanalizuoti namų ūkių pajamas ir išlaidas, apskričių, vietovių ir namų ūkių tipų aspektu.

2. Nustatyti ekonominius veiksnius, lemiančius namų ūkių pajamų ir išlaidų kitimą bei parengti jų tarpusavio ryšių analizę.

3. Ištirti namų ūkių pajamų ir išlaidų skirtumą, jas palyginant.

Darbo struktūra: darbą sudaro penkios pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje nagrinėjamos namų ūkių disponuojamos pajamos, jų struktūros kitimas 2007-2012 m. Antroje dalyje analizuojamos namų ūkių pajamos ir jas lemiančių veiksnių ryšio nustatymas. Trečioje dalyje nagrinėjamos namų ūkio išlaidos, ketvirtoje – namų ūkio išlaidas lemiančių veiksnių ryšio nustatymas. Penktoje dalyje atliktas vienam namų ūkio nariui per mėnesį tenkančių pajamų ir išlaidų skirtumo palyginmas.

Namų ūkių pajamų ir išlaidų analizei atiklti naudojami tyrimo metodai. Atliekant analizės įvertinimą naudoti statistinių duomenų grupavimo, lyginimo, apibendrinimo bei analizavimo metodai. Darbe naudojama Lietuvos statistikos departamento duomenų bazė, A. Antavavičiaus,V. Lisauskaitės straipsnizi, Lietuvos banko apžvalgos, Macro Outlook, The Baltic Region šaltiniai.


Turinys

 • ĮVADAS1
 • 1. NAMŲ ŪKIŲ PAJAMŲ ANALIZĖ 2007-2012 METAIS2
 • 1.1. Namų ūkių disponuojamų pajamų struktūra ir dinaminė analizė2
 • 1.2. Socialinių gyventojų grupių disponuojamų pajamų lygis5
 • 2. NAMŲ ŪKIŲ PAJAMŲ IR JAS LEMIANČIŲ EKONOMINIŲ VEIKSNIŲ TARPUSAVIO RYŠIO ANALIZĖ 2007-2012 METAIS8
 • 3. NAMŲ ŪKIŲ IŠLAIDŲ ANALIZĖ 2007-2012 METAIS10
 • 3.1. Namų ūkių disponuojamųjų išlaidų struktūra ir dinamikos analizė11
 • 3.2. Socialinių gyventojų grupių išlaidų lygis13
 • 4. NAMŲ ŪKIŲ IŠLAIDŲ IR JAS LEMIANČIŲ EKONOMINIŲ VEIKSNIŲ TARPUSAVIO RYŠIO ANALIZĖ 2007-2012 METAIS16
 • 5. NAMŲ ŪKIŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PALYGINIMAS 2007-2012 METAIS18
 • 5.1. Būtiniausių išlaidų, tenkančių vienam namų ūkio nariui, dalies nustatymas bendrosiose išlaidose19
 • 5.2. Pajamų ir išlaidų, tenkančių vienam namų ūkio nariui skirtumo palyginimas22
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI25
 • LITERATŪRA27
 • Priedai29

Reziumė

Autorius
laurucka123
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 7, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Pasaulinių naftos kainų ekonometrinė analizė

Ekonomika Referatas 2007 m. zygimantasg
Tyrimo aktualumas. Šiandieniniame pasaulyje žodis ,,nafta” – vienas plačiausiai paplitusių ir dažniausiai naudojamų. Nors daugumai jis tereiškia galimybę vairuoti automobilį, iš tikrųjų tai...