Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Namų ūkių pajamų ir išlaidų ekonominė analizė 2007-2012

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Namų ūkis yra svarbus ekonominis sektorius, kadangi būdamas gamybos veiksnių savininku, jis gauna pajamas ir galiausiai tas pajamas išleidžia. Todėl klausimai kaip uždirbti ir naudoti pinigus yra tradicinis ir amžinas namų ūkių klausimas.

Nors ir  Lietuvos ekonomika pastaraisiais metais augo, bet nepaisant to įmonės vis dar nelinkusios investuoti ar samdyti daug naujų darbuotojų, o namų ūkiai vis dar atsargūs, nelinkę išlaidauti, o pagrindinis jų taupymo tikslas yra pasiruošti nenumatytiems veiksniams: pajamų sumažėjimo ar išlaidų sumažėjimo.

Pagrindinė problema, kuriai skiriamas šis darbas: gausėjant pajamoms, išlaidos maistui, būstui išlaikyti santykinai turėtų mažėti, tačiau Lietuvoje priešingai nei buvo galima tikėtis, pastebimas vis augančios komunalinių mokesčių ir maisto išlaidos. Tai neskatina geresnės gyventojų gyvenimo kokybės, dėl to kyla nespasitikėjimas valdžia, socialinė įtampa.

Tyrimo objektas – namų ūkių pajamos ir išlaidos.

Tyrimo tikslas – atlikus namų ūkių pajamų ir išlaidų analizę, įvertinti Lietuvos namų ūkių finansinę būklę.

Darbo tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

1. Išanalizuoti namų ūkių pajamas ir išlaidas, apskričių, vietovių ir namų ūkių tipų aspektu.

2. Nustatyti ekonominius veiksnius, lemiančius namų ūkių pajamų ir išlaidų kitimą bei parengti jų tarpusavio ryšių analizę.

3. Ištirti namų ūkių pajamų ir išlaidų skirtumą, jas palyginant.

Darbo struktūra: darbą sudaro penkios pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje nagrinėjamos namų ūkių disponuojamos pajamos, jų struktūros kitimas 2007-2012 m. Antroje dalyje analizuojamos namų ūkių pajamos ir jas lemiančių veiksnių ryšio nustatymas. Trečioje dalyje nagrinėjamos namų ūkio išlaidos, ketvirtoje – namų ūkio išlaidas lemiančių veiksnių ryšio nustatymas. Penktoje dalyje atliktas vienam namų ūkio nariui per mėnesį tenkančių pajamų ir išlaidų skirtumo palyginmas.

Namų ūkių pajamų ir išlaidų analizei atiklti naudojami tyrimo metodai. Atliekant analizės įvertinimą naudoti statistinių duomenų grupavimo, lyginimo, apibendrinimo bei analizavimo metodai. Darbe naudojama Lietuvos statistikos departamento duomenų bazė, A. Antavavičiaus,V. Lisauskaitės straipsnizi, Lietuvos banko apžvalgos, Macro Outlook, The Baltic Region šaltiniai.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5801 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS1
 • 1. NAMŲ ŪKIŲ PAJAMŲ ANALIZĖ 2007-2012 METAIS2
 • 1.1. Namų ūkių disponuojamų pajamų struktūra ir dinaminė analizė2
 • 1.2. Socialinių gyventojų grupių disponuojamų pajamų lygis5
 • 2. NAMŲ ŪKIŲ PAJAMŲ IR JAS LEMIANČIŲ EKONOMINIŲ VEIKSNIŲ TARPUSAVIO RYŠIO ANALIZĖ 2007-2012 METAIS8
 • 3. NAMŲ ŪKIŲ IŠLAIDŲ ANALIZĖ 2007-2012 METAIS10
 • 3.1. Namų ūkių disponuojamųjų išlaidų struktūra ir dinamikos analizė11
 • 3.2. Socialinių gyventojų grupių išlaidų lygis13
 • 4. NAMŲ ŪKIŲ IŠLAIDŲ IR JAS LEMIANČIŲ EKONOMINIŲ VEIKSNIŲ TARPUSAVIO RYŠIO ANALIZĖ 2007-2012 METAIS16
 • 5. NAMŲ ŪKIŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PALYGINIMAS 2007-2012 METAIS18
 • 5.1. Būtiniausių išlaidų, tenkančių vienam namų ūkio nariui, dalies nustatymas bendrosiose išlaidose19
 • 5.2. Pajamų ir išlaidų, tenkančių vienam namų ūkio nariui skirtumo palyginimas22
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI25
 • LITERATŪRA27
 • Priedai29

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Namų ūkių pajamų ir išlaidų pokyčių vertinimas Lietuvoje pokriziniu laikotarpiu
Referatas Namų ūkių pajamų ir išlaidų pokyčių vertinimas Lietuvoje pokriziniu laikotarpiu

Namų ūkio pajamos tai vidutinės pajamos per mėnesį, kurias gauna namų ūkis. Jos apima pinigines [...]

Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė
Referatas Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė

Kiekvienam iš mūsų tenka susidurti su asmeninio biudžeto planavimo procesu, tad atitinkamai ir kiekviena valstybė [...]

Jonavos savivaldybės biudžetinių pajamų ir išlaidų analizė
Tyrimas Jonavos savivaldybės biudžetinių pajamų ir išlaidų analizė

Kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato kitų metų savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo darbų atlikimo [...]

UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]

LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais
Kursinis darbas LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas – valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam tikrą laikotarpį planas [...]

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m
Referatas LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra [...]

ES-27 šalių ekonominės situacijos kitimas 2007-2011 metais
Referatas ES-27 šalių ekonominės situacijos kitimas 2007-2011 metais

Šio darbo tikslas yra išnagrinėti, kaip ekonominė krizė įtakojo bendrą 27 Europos Sąjungos šalių BVP [...]

Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“
Referatas Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“

Nekilnojamasis turtas - žemė ir su ja susiję objektai, kurių buvimo vietos negalima pakeisti, nekeičiant [...]

“SEB” banko palūkanų normos rizikos analizė 2007 - 2010 m.
Referatas “SEB” banko palūkanų normos rizikos analizė 2007 - 2010 m.

Temos aktualumas – komerciniai bankų veikla yra neatsiejama nuo palūkanų normos rizikos. Palūkanų normos pokyčiai [...]

Vyriausybės pajamų ir išlaidų senosiose ir naujosiose ES narėse palyginamoji analizė
Referatas Vyriausybės pajamų ir išlaidų senosiose ir naujosiose ES narėse palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Valstybės funkcijų vykdymui būtini atitinkami finansiniai resursai, kurių svarbiausias šaltinis yra valstybės pajamos [...]

Užimtumo lygio senosiose ir naujosiose ES narėse palyginamoji analizė 1997 – 2007 metais
Referatas Užimtumo lygio senosiose ir naujosiose ES narėse palyginamoji analizė 1997 – 2007 metais

Šiandien Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė organizacija, apimanti 3.2 mln. kv. kilometrų, vienijanti 15 [...]

Socialinių pašalpų, skiriamų žmonėms Lietuvoje 2007 – 2011 metų laikotarpyje, analizė
Referatas Socialinių pašalpų, skiriamų žmonėms Lietuvoje 2007 – 2011 metų laikotarpyje, analizė

Darbe bus pateiktas Lietuvos gyventojų, gaunančių socialines pašalpas, statistinis tyrimas. Šis tyrimas buvo pasirinktas siekiant [...]

2007-2008 m. pasaulinės finansų krizės priežastys, veikimo mechanizmas ir poveikis įvairių šalių ekonomikoms
Referatas 2007-2008 m. pasaulinės finansų krizės priežastys, veikimo mechanizmas ir poveikis įvairių šalių ekonomikoms

Temos aktualumas: finansų ir ekonominės krizės yra ne tik pastarojo dešimtmečio reiškinys, todėl labai svarbu [...]

AB
Referatas AB "Apranga" 2011 -2013 metų pajamų, sąnaudų, pelno analizė

Temos aktualumas. Kad pragyventi, žmones gamina prekes ar teikia paslaugas, t.y. jie užsiima ūkine veikla.