Jugendo poetika ir stilistika Balio Sruogos poezijoje

22 psl. / 4663 žod.

Ištrauka

Balys Sruoga - plataus, šakoto talento rašytojas: poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas. B.Sruoga gimė 1896m. vasario 2d. Baibokų kaime, Biržų apskrityje, ūkininko šeimoje. Berniukas nuo mažens rodė susidomėjimą, iniaciatyvą mokslui. Jau pradinėse klasėse uždarbiavo mokydamas privačiai. Baigęs Panevežio realinę gimnaziją B. Sruoga įstojo į Petrapilio miškų institutą, bet praėjus metams perėjo į Petrapilio Universiteto Istorijos- filologijos fakultetą. Vėliau rašytojas tęsė studijas Maskvos universitete, kur mokėsi literatūros. Gyvendamas Maskvoje Balys parašė didžiąją dalį pačių geriausių savo lyrinių kūrinių. 1921–1924 m. tęsė slavistikos studijas Miuncheno universitete. Baigdamas jį, parašė darbą apie lietuvių dainas; jam buvo suteiktas filosofijos daktaro laipsnis. Vėlesniais savo kūrybos metais B. Sruoga pasireiškė ir dramų kūryboje. 1943 metai buvo labai svarbūs menininko gyvenime, jis buvo išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą prie Dancigo, praėjus dviems baisiems metams, Sruoga grįžo į Lietuvą ir parašė dar keletą svarbių kūrinių, taro kurių visiems gerai žinoma atsiminimų knyga „Dievų miškas“. B.Sruoga mirė 1947m. spalio 16d. Vilniuje. Palaidotas Rasų kapinėse. Kursinio darbo objektas: jugendo poetika ir stilistika Balio Sruogos poezijoje. Jugendas- tai meno srovė, siejama su moderniuoju laikotarpiu- XX amžiaus pradžia.

Darbo tikslas: išanalizuoti, aptarti Balio Sruogos poezijoje pastebimus jugendo stiliaus bruožus, detales.

Uždaviniai, kurie padės pasiekti darbo tikslą:1. Išsiaiškinti iš kur kilusi jugendo meno srovė, kokie svarbiausi šią srovę apibūdinantys bruožai lietuvių literatūroje. 2. Apžvelgti kaip jugendo poetika ir stilistika atspindi Balio Sruogos poezijoje.

Temos aktualumas, naujumas: jugendo meno srovė gyvuoja dar tik apie šimtmetį lietuvių literatūroje ir mene. Kritikai, mokslininkai, žurnalistai dar nėra plačiai palietę šios temos, todėl būtų labai įdomu artimiau susipažinti bei apžvelgti šią meno srovę išsamiau.

Darbo medžiaga: Balio Sruogos poezijos rinkiniai: „Saulė ir smiltys“, „Dievų takais“. Taip pat straipsniai : Ritos Tūlytės - „Lietuviškasis jugendas. Balio Sruogos ir Kazio Binkio gamtiškoji vaizduotė“, Aurelijos Mikolaitytės- „Jugendo stilistika lietuvių ir latvių prozoje“ ir Gabijos Bankauskaitės- Sereikienės – „Balio Sruogos asmeninių laiškų ir lyrikos paralelės“. Darbo struktūra: mano darbas susideda iš įvado, kuriame trumpai pristačiau Balio Sruogos asmenį, jo biografinius faktus. Taip pat išdėsčiau darbo tikslus, uždavinius, kuriuos bandysiu pasiekti. Kitoje dalyje- dėstyme, apžvelgsiu jugendo stiliaus atsiradimą Lietuvoje, jo bruožus B. Sruogos poezijoje, na ir galiausiai išvadose apibendrinsiu savo analizes.


Turinys

  • Įvadas3
  • Jugendo užuomazgos Lietuvoje4
  • Jugendui būdingos temos lietuvių literatūroje5
  • Jugendo poetika ir stilistika Balio Sruogos poezijoje7
  • Išvados21
  • Naudotos literatūros sąrašas22

Reziumė

Autorius
deimanttee
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 11, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Balio Sruogos biografija ir kūryba

Literatūra Prezentacija 2011 m. laurute.2302
Aptariama Balio Sruogos biografija, kūrybos bruožai, svarbiausi kūriniai, išskiriami jo kūryboje pasireiškiantys modernizmo bruožai.