Daugtaškio funkcijos Phillip K. Dick romane “Ar androidai sapnuoja elektrines avis?”

29 psl. / 5979 žod.

Ištrauka

Kursinio darbo tyrimo objektas yra daugtaškio funkcijos Phillip K. Dick romane Ar androidai sapnuoja elektrines avis? Darbo tikslas – aptarti daugtaškio funkcijas P. K. Dick romane.

Darbo uždaviniai:

1. Aptarti daugtaškio vartosenos ypatumus lietuvių bei anglų kalbose.

3. Palyginti daugtaškį teksto vertime bei originale.

3. Aptarti daugtaškio funkcijas romane.

Temos aktualumas: ši konkreti tema anksčiau nagrinėta nebuvo. Darbe daugiausia naudojamas analitinis metodas, šiek tiek – referuojamasis (teorinėje dalyje).

Darbo medžiaga – Phillip K. Dick romanas „Ar androidai sapnuoja elektrines avis?“ lietuvių (vertimas) ir anglų (originalas) kalbomis.

Tyrimų apžvalga: daugtaškio vartosenos ypatumams lietuvių kalboje išsiaiškinti naudotasi Juozo Abaravičiaus studija Skyrybos stilistika (Vilnius, 2002). Daugtaškio vartosenos ypatumams anglų kalboje išsiaiškinti naudotasi R. M. Ritter sudaryta knyga The Oxford Guide to Style (Oxofrd, 2002) ir J. Straus sudaryta knyga The Blue Book of Grammar and Punctuation (San Francisco, 2008). Taip pat darbe remtasi Vytauto Sirtauto straipsniu Bendrieji teksto teorijos klausimai. Publikuotame Teksto charakteristika (Župerka K.), 6–9. (Šiauliai, 2000).

Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, teorinė ir analitinė dalys, išvados bei literatūros sąrašas. Teorinėje dalyje aptariami svarbiausi darbui naudingos teorinės literatūros aspektai, tokie kaip daugtaškio vartosenos ypatumai lietuvių ir anglų kalbose, daugtaškio funkcijos. Tuo tarpu analitinė dalis skiriama į dvi dalis: pirmojoje dalyje aptariama daugtaškio sinonimiją ir lyginamas daugtaškis teksto vertimo bei originalo kalboje, aiškinama jo sinonimija.

Tuo tarpu antrojoje dalyje nagrinėjamos daugtaškio funkcijos romano tekste, išskiriamos ir grafiškai dažniausiai pasikartojančių funkcijų grupės.


Turinys


Reziumė

Autorius
skye101
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Gru 15, 2014
Apimtis
29 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Vidinis monologas Mykolo Slucio romane “Adomo obuolys”

Literatūra Rašinys 2013 m. sellfish
Lietuvių prozininkas Mykolas Sluckis yra rašytojas, kurio kūrinių kalba išsiskiria vaizdingumu (kartais ji dar vadinama „sluckiška kalba”). Rašytojo kūryba pasižymiimpresionistine pasakojimo maniera, lyrizmu,...