Moteris kaip auka romane “Ragana ir lietus”

23 psl. / 5818 žod.

Ištrauka

Kursinio darbo tyrimo objektas yra moteris kaip auka Jurgos Ivanauskaitės romane Ragana ir lietus. Darbo tikslas yra išanalizuoti kaip romane kuriamas moters kaip aukos įvaizdis.

Darbo uždaviniai:

  1. Išanalizuoti moters kaip aukos įvaizdį pagal feministinę teoriją bei kritiką;
  2. Aptarti moterų ir vyrų santykį romane;
  3. Aptarti moters ir jos kūno santykį romane.

Temos aktualumas: ši konkreti tema nagrinėta tik nedaugelyje darbu, pavyzdžiui Solveigos Daugirdaitės studijoje Rūpesčių moterys, moterų rūpesčiai (Vilnius, 2000) bei Laimanto Jonušio straipsnyje Pažemintųjų aistra, publikuotame Šiaurės Atėnuose (1993 rugsėjo 10). Romanas juose analizuotas moters kaip aukos bei moters rūpesčių aspektais. Darbe daugiausia naudojamas analitinis metodas, šiek tiek – referuojamasis (teorinėje dalyje).

Darbo medžiaga – Jurgos Ivanauskaitės romanas „Ragana ir lietus“.

Tyrimų apžvalga: bendriems feminizmo sampratos bei jos kritikos pagrindams išsiaiškinti naudotasi XX amžiaus literatūros teorijos. Feministinė literatūros kritika (Vilnius, 2006). Bendriausioms feminizmo sąvokoms bei paties feminizmo pagrindams išsiaiškinti naudojamasi Jane Flax straipsniu Postmodernizmas ir lyčių santykiai feministinėje teorijoje, kuris buvo publikuotas straipsnių antologijoje Feminizmo ekskursai (Vilnius, 1995), A. M. Pavilonienės knyga Lyčių drama (Vilnius, 1998). Taip pat kiek remtasi Solveigos Daugirdaitės studija Rūpesčių moterys, moterų rūpesčiai: moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje (Vilnius, 2000) bei Rimos Pociūtės straipsniu Feministiniai tekstai atviri rizikai, publikuotu straipsnių rinktinėje Feminizmas ir literatūra (Vilnius, 1996) buvo aktualūs dėl praktinių pavyzdžių susietų su feministine teorija (J. Ivanauskaitės bei J. Skablauskaitės romanų pavyzdžiai).

Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, teorinė ir analitinė dalys, išvados bei literatūros sąrašas. Teorinėje dalyje aptariami svarbiausi darbui naudingos teorinės literatūros aspektai, tokie kaip socialinės (vyriškumas ir moteriškumas) bei biologinės (buvimas vyru ar moterimi) lyties sampratos, idealios moters samprata, feministinė kritika bei jos tipai ir kita. Tuo tarpu analitinė dalis skiriama į dvi dalis: moterų ir vyrų tarpusavio santykių aptarimą bei moters bei jos kūno santykio aptarimą . Pirmojoje jų nagrinėjami romano moterų bei vyrų santykiai, moterų jausmai vyrams. Per šiuos aspektus atskleidžiama, kaip moterys tampa aukomis per santykį su vyrais ir per savo jausmus jiems.

Tuo tarpu antrojoje dalyje nagrinėjamas moters santykis su savo kūnu bei moters savivertė ir tai, kaip šie du aspektai, arba tiksliau, pati moteris paverčia save auka.


Turinys

  • Kursinio darbo tyrimo objektas yra moteris kaip auka Jurgos Ivanauskaitės romane Ragana ir lietus. Darbo tikslas yra išanalizuoti kaip romane kuriamas moters kaip aukos įvaizdis.
  • Darbo uždaviniai:
  • 1. Išanalizuoti moters kaip aukos įvaizdį pagal feministinę teoriją bei kritiką;
  • 2. Aptarti moterų ir vyrų santykį romane;
  • 3. Aptarti moters ir jos kūno santykį romane.

Reziumė

Autorius
skye101
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 15, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Vidinis monologas Mykolo Slucio romane “Adomo obuolys”

Literatūra Rašinys 2013 m. sellfish
Lietuvių prozininkas Mykolas Sluckis yra rašytojas, kurio kūrinių kalba išsiskiria vaizdingumu (kartais ji dar vadinama „sluckiška kalba”). Rašytojo kūryba pasižymiimpresionistine pasakojimo maniera, lyrizmu,...