Socialumo ženklai Jurgio Savickio prozoje

19 psl. / 4984 žod.

Ištrauka

Literatūros sociologija, suklestėjusi XX a. 7–8-ajame dešimtmetyje[1] bei Jurgio Savickio proza – tarsi čia, šalia mūsų, esančios sritys (pavadinkime taip), kurios tarytum lyg ir nutolusios. Jos abi reikalauja savo gilesnių tyrinėjimų, tarsi atsistojusios į eilę laukia savosios. Žinoma, literatūros sociologija nėra visiškai užmesta į kampą, tačiau joje vis kyla nauji klausimai, kai dar nėra išspręsti senieji. Tačiau čia vertėtų stabtelėti ir susimąstyti ar jie gali turėti vieną absoliutų atsakymą, kai sociumo sąvoka taip pat nėra tvirtai apibrėžta. Nors galima teigti, kad ji yra kintanti; Robertas Escarpitas teigia, kad literatūros srovė keičiasi maždaug kas 70 metų – tiek, kiek trunka vienos kartos gyvenimas.[2] Kiekvienos kartos žvilgsnis vis kitoks, tai reiškia, kad ir sociumas kinta.

Jurgis Savickis, savotiškas emigrantas (emigravęs ne dėl priespaudos, bet dėl diplomatinio darbo), tarsi atėjo į gyvenimą, į kartą šiek tiek paskubėjęs. Didžiąją dalį savo gyvenimo praleidęs užsienyje, daugiausiai – Skandinavijoje ir Prancūzijoje, jis išleido tris novelių rinkinius, savo kelionių apybraižų (ir lietuvių, ir danų kalbomis), romaną Žemė dega (gali būti, kad buvo parašęs ir daugiau kūrinių, manoma, kad paskutinė mylimoji A. M. Kock, jo paties įgaliota, rankraščius sunaikino). Savo metu Savickis susilaukė įvairių vertinimų, būta ir pagyrimų, ir aštrios kritikos, vertinančios kūrybą kaip nevertos vertinti. Nors šmėkšteli vienas kitas pareiškimas, kad šis kūrėjas aplenkė savo laikotarpį (vertinant lietuvių literatūrą, kurioje srovės, lyginant su bendrąja Europos literatūra, vis atsilieka), nei populiarumo, nei didelio skvarbaus tyrinėtojų žvilgsnio Savickio kūryba nesulaukė. Pasislėpęs už dailininko žvilgsnio, teatrališkų vaizdų, papildydamas juos ironija, savitu stiliumi kūrėjas. Galbūt įprastas, statistinis skaitytojas nėra pripratęs matyti tokios prozos, neranda ar nededa didesnių pastangų užmegzti su ja ryšį? Šiame darbe ir bus mėginama įžvelgti kiek tai yra manoma, t. y. kuo rašytojas yra socialus.

Darbo tikslas yra paanalizuoti Jurgio Savickio prozos (tiksliau – šiame darbe aprėpiant tik noveles) socialumo bruožus; prieš tai susipažinus / supažindinus su (literatūros) socialumo bei sociologijos sąvokomis.

Darbo uždaviniai:

o Socio- samprata (socialumo, sociologijos, sociokritikos).

o Socialumo paieškos Jurgio Savickio prozoje.

Darbo struktūra. Darbą sudaro du skyriai. Pirmas skyrius skirtas literatūros socialumo aptarimui, antras – socialumo paieškai Savickio prozoje. Pabaigoje pateikiamos išvados ir literatūros sąrašas.

[1] Diskusija „Literatūros sociologija glūdi pačioje literatūroje“, Colloquia, Nr. 23, p. 143.

[2] Escarpit, Robert Litteratur sociologi (Lars Furuland‘o vertimas į švedų kalbą), Stockholm: Wahlström och Widstrand, 1970, p. 46.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • LITERATŪRA IR SOCIUMAS5
  • Socialumas5
  • Sociologija ir sociokritika7
  • SOCIALUMAS JURGIO SAVICKIO NOVELĖSE9
  • Kaimo vaizdavimas10
  • Kūrinių veikėjai.11
  • Rašymo stilius15
  • IŠVADOS17
  • LITERATŪRA18

Reziumė

Autorius
sonare
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 17, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Jurgio Savickio novelės „Koketė“ Interpretacija

Literatūra Rašinys silvija_mat
Jurgis Savickis – modernistinės krypties rašytojas. 1910m. Parašė savo pirmąjį kūrinį – „Dienos kančios“. J.Savickis laikomas Vakarų Europos intelektualinės tradicijos atstovu bei priskiriamas...

Jurgio Savickio stiliaus prozos ypatybės

Literatūra Rašinys pince18
Jurgis Savickis (1890–1852) – lietuvių prozos novatorius, ekspresionistinės poetikos novelių autorius, įvedęs į lietuvių literatūros tradiciją miesto problemiką, žaidybišką „rimtų“ temų traktavimą, ironišką...

Jurgio Savickio novelės „Fleita“ interpretacija

Literatūra Rašinys kargo123
Jurgis Savickis – žymus modernizmo atstovas, lietuvių literatūroje palikęs ryškius pėdsakus. Tai buvo neeilinė asmenybė. Gyveno visapusišką gyvenimą: daug keliavo, aktyviai dalyvavo politiniame...