Kalbos / Lietuvių kalba

Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas

0 atsiliepimų
Autorius:

Kalba – pagrindinis ir svarbiausias komunikacinių sistemų elementas, suteikiantis bendravimui visavertiškumo jausmą. Natūrali žmonių kalba sunkiai perprantama, todėl sudėtinga ją klasifikuoti ir perkelti į kompiuterizuotą sistemą. Lingvistikos ir kompiuterio galimybių sąsają puikiai perteikia tekstynai ir tekstynų lingvistika. Šių sąvokų indėlis į sakytinės bei rašytinės kalbos tyrinėjimą yra labai didelis. Tekstynai – tai didžiuliai elektroninių tekstų rinkiniai, dažniausiai naudojami kalbos vienetų vartosenos tyrimo tikslais.

      Leksema yra pagrindinis kalbos struktūros vienetas, dažniausiai atliekantis nominatyvinę funkciją (pavadinantis daiktus, požymius, veiksmus, reiškinius), turintis savarankišką reikšmę. Neretai leksema suprantama kaip žodis su visomis savo formomis.

Šio darbo tikslas – leksemos efektas vartosena dvejose Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno[1] (naujoji versija) dalyse – grožinėje literatūroje ir sakytinėje kalboje. Šiuo darbu norima ištirti leksemos efektas gramatinę ir semantinę (reikšmių) aplinką. Žodis efektas bus tiriamas kiekviename linksnyje, analizuojami jo kolokatai, jų santykis su pagrindiniu žodžiu bei kolokatų įtaka analizuojamai leksemai. Bus tyrinėjama žodžio efektas reikšmė ir vartosena skirtinguose tekstuose, nurodomi vienaskaitos ir daugiskaitos vartojimo panašumai ir skirtumai, apibendrinus visą gautą informaciją, bus pateikiamos išvados.

 

       Žodžio efektas reikšmės, nurodomos Tarptautinių žodžių žodyne[2]:

 

1. Kurios nors priežasties, jėgos veikimo padarinys, veiklos, pastangų rezultatas;

2. Didelis įspūdis, poveikis;

3. Fizikinis, cheminis, biologinis reiškinys, ypač svarbus gamtos mokslui, pažinimui. Taip pat tam tikrą sąvoką atitinkantis terminas, kai žodis eina po mokslinės kilmės ar tam tikrą specializaciją nurodančio kolokato.

 

Darbo tyrimo objektas – Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas. Tai yra didžiausias lietuvių kalbos tekstynas, todėl gautos analizės rezultatai bus tikslesni už mažesnės apimties tekstynų analizės rezultatus, todėl išauga analizės išvadų patikimumo faktorius.

Norint įgyvendinti šio darbo tikslą, iškelti uždaviniai:

1. Nustatyti, ar gramatinė ir semantinė leksemos efektas aplinka įtakoja analizuojamojo žodžio reikšmę;

2. Išanalizavus grožinėje literatūroje ir sakytinėje kalboje pateiktus leksemos efektas konkordansus, pateikti leksemos vartojimo panašumus ir skirtumus vienaskaitoje ir daugiskaitoje.

 Šiame darbe bus remiamasi aprašomuoju, gretinamuoju bei tekstynų lingvistikos tyrimo metodais.

[1] http://tekstynas.vdu.lt/tekstynas/

[2] Bogušienė, V., Bendorienė, A. 2008: Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius: Alma littera.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. ĮVADAS2
 • 2. LEKSEMOS EFEKTAS VIENASKAITOS KONKORDANSŲ ANALIZĖ4
 • 2.1. VARDININKO KONKORDANSAS4
 • 2.2. KILMININKO KONKORDANSAS7
 • 2.3. NAUDININKO KONKORDANSAS9
 • 2.4. GALININKO KONKORDANSAS9
 • 2.5. ĮNAGININKO KONKORDANSAS10
 • 2.6. VIETININKO KONKORDANSAS10
 • 3. LEKSEMOS EFEKTAS DAUGISKAITOS KONKORDANSŲ ANALIZĖ10
 • 3.1. DAUGISKAITOS VARDININKAS10
 • 3.2. DAUGISKAITOS KILMININKAS11
 • 3.3. DAUGISKAITOS NAUDININKAS11
 • 3.4. DAUGISKAITOS GALININKAS12
 • 3.5. DAUGISKAITOS ĮNAGININKAS12
 • 3.6. DAUGISKAITOS VIETININKAS13
 • 4. VIENASKAITOS IR DAUGISKAITOS KONKORDANSŲ ANALIZĖS PALYGINIMAS14
 • 5. IŠVADOS17
 • 6. NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI18
 • 7. PRIEDAS19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Būdvardžio puikus pavartojimo atvejai dabartinės lietuvių kalbos tekstyne
Tyrimas Būdvardžio puikus pavartojimo atvejai dabartinės lietuvių kalbos tekstyne

Darbo tikslas: išanalizuoti būdvardį puikus dabartinės lietuvių kalbos tekstyne. Darbo uždaviniai: Ištirti kiek ir kokių kolokatų su [...]

Veiksmažodžių su priesaga -auti kirčiavimas lietuvių kalbos tarmėse
Diplominis darbas Veiksmažodžių su priesaga -auti kirčiavimas lietuvių kalbos tarmėse

Daugiaskiemeniai veiksmažodžiai yra daromi su įvairiais darybos afiksais, kurie gali būti pamatuojami skirtingomis kalbos dalimis. Lietuvių [...]

Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai. Remdamiesi kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite
Rašinys Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai. Remdamiesi kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Žmogaus tautinis identitetas formuoja žmogaus pasaulėžiurą, jo tapatybę, priskiria vienai ar kitai tautinei bendruomenei. Kalba [...]

Justino Marcinkevičiaus kalbos “Skrendanti Lietuva” analizė
Rašinys Justino Marcinkevičiaus kalbos “Skrendanti Lietuva” analizė

Justino Marcinkevičiaus apeliacinė kalba prasideda metaforišku pavadinimu „Skrendanti Lietuva”. Kodėl būtent skrendanti, kur ir dėl [...]

Kaip globalizacija veikia lietuvių kalbą? Paaiškinkite remdamiesi šnekamosios ir bendrinės kalbos pavyzdžiais
Rašinys Kaip globalizacija veikia lietuvių kalbą? Paaiškinkite remdamiesi šnekamosios ir bendrinės kalbos pavyzdžiais

Planas: 1. Įžanga. • Globalizacija turi didelę įtaką kalbai 2. Dėstymas. • Lietuviai vartoja daug įvairių užsienietiškų žargonų • Žodžio darybos keitimas naudojant tik tarptautines [...]

Lietuvių kalbos kultūros reikalavimų analizė portale zebra.lt
Tyrimas Lietuvių kalbos kultūros reikalavimų analizė portale zebra.lt

Kalba – nepamainomas kiekvienos tautos pagrindas, neatsiejama jos dalis. Lietuvių raštijos pradininkas, Mikalojus Daukša, apie [...]

Lietuvių bendrinės kalbos palatalizuotų ir nepalatalizuotų dusliųjų pučiamųjų bei sprogstamųjų priebalsių kiekybė
Tyrimas Lietuvių bendrinės kalbos palatalizuotų ir nepalatalizuotų dusliųjų pučiamųjų bei sprogstamųjų priebalsių kiekybė

Darbo objektas ir tiriamoji medžiaga Darbe bus tiriama 20 lietuvių bendrinės kalbos minimaliųjų porų (žr. p.

Interneto skaitytojų nuomonė apie lietuvių kalbos padėtį globalizacijos procese
Prezentacija Interneto skaitytojų nuomonė apie lietuvių kalbos padėtį globalizacijos procese

Globalizacija – visuma universalių procesų, apimančių technologinius pokyčius, tarpusavio priklausomybę nuo masinės kultūros ir žiniasklaidos [...]

Jono Bretkūno indėlis į lietuvių kalbos istoriją
Referatas Jono Bretkūno indėlis į lietuvių kalbos istoriją

Jonas Bretkūnas – vienas iš svarbiausių lietuvių raštijos pradininkų, religinių raštų rengėjas, Biblijos vertėjas, istorikas. Pagrindinis [...]

Privalomi lietuvių kalbos egzamino kontekstiniai
Paruoštukė Privalomi lietuvių kalbos egzamino kontekstiniai

Privalomi lietuvių kalbos egzamino autoriai ir jų kontekstiniai.  Visi mano rašiniai virš 90%, tad kontekstiniai [...]

Lietuvių kalba: Kalbos tyrimas
Tyrimas Lietuvių kalba: Kalbos tyrimas

Išvados: Moksliniame tekste būdingi ilgi, tačiau vientisiniai sakiniai, nors kartais pasitaiko ir sudėtinių sakinių, kurie tarpusavyje [...]

Lietuvių kalbos gramatikos ir žodynai
Prezentacija Lietuvių kalbos gramatikos ir žodynai

Tiriant kiekvienos pasaulio tautos kalbą, yra rašomos gramatikos ir žodynai. Jie svarbūs kalbotyros raidai ir kalbos [...]

Slengo ir tabu žodžių vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą būdai Cecily von Ziegesar romane
Diplominis darbas Slengo ir tabu žodžių vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą būdai Cecily von Ziegesar romane "Man Taip Patinka"

Pirmos dalies darbo tikslas yra apzvelgti teorinę medziagą reikalingą tolimesnei analizei. Pirmiausiai, yra trumpai apzvelgiama [...]

Lietuvių kalba savo istorijoje daug kartų yra patyrusi kitos kalbos poveikį. Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kurios kalbos ir kaip veikė lietuvių kalbą anksčiau ir dabar.
Rašinys Lietuvių kalba savo istorijoje daug kartų yra patyrusi kitos kalbos poveikį. Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kurios kalbos ir kaip veikė lietuvių kalbą anksčiau ir dabar.

Lietuvių kalba yra viena iš seniausių indoeuropiečių kalbų, kuriai gali būti daugiau nei tūkstantis metų.

Lietuvių kalbos konspektas 11 - 12 klasei
Paruoštukė Lietuvių kalbos konspektas 11 - 12 klasei

Literatūros bruožai, temos. Renesanso literatūra pasižymi antropocentrizmu. Pasaulėžiūra, teigianti, jog žmogus yra reikšmingiausia būtybė visatoje, pasaulio [...]