Socialiniai mokslai / Politologija

Tautinių mažumų teisių užtikrinimas Europos teisėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas: Vienas iš demokratinės visuominės bruožų yra jos jautrumas joje gyvenančioms mažumoms.

Demokratinėse valstybėse daugelio mažumų teisių apsauga yra įtvirtinama įstatymais. Tačiau įstatymai neapima visų santykių tarp visuominės narių. Todęl svarbu suvokti ne tik teisės aktus, bet ir kontekstą, kuriame vyksta žmonių kontaktai, klostosi tarpusavionuostatos ir santykiai.[1]

Klasikinė tarptautinė teisė iš esmės apėmė tik santykius tarp valstybių, taip palikdama individą nuošalyje. Ilgą laiką žmogaus, taip pat ir tautinėms mažumoms priklausančių asmenų, teisių apsauga, kaip žmogaus teisių apsaugos sistemos dalis, buvo laikoma valstybių suvereniteto dalimi. Esminiai pokyčiai įvyko po dviejų pasaulinių karų, kurių pasekmės parodė, kad žmogaus teisės nebegali būti laikomos vien valstybių „vidaus reikalu“ ir traktuojamos tik siauru nacionaliniu lygiu. Padėtis iš esmės pasikeitė po Antrojo pasaulinio karo žmogaus teisių institutui įsitvirtinus tarptautinėje teisėje.[2]

 

Darbo problema: Tautinės mažumos termino problema buvo ne kartą analizuota ir tarptautinių dokumentųn rengėjų, ir mokslininkų, ir politikų. G. Alfredsonas teigia, kad vyriausybių nesusitarimas priimti tautinės mažumos sąvoką dažnai buvo pateikiamas kaip taktiška priemonė vilkinti esmines diskusijas . Nepaisant to, žmogaus teisės laipsniškai buvo įtvirtintos tarptautiniuose dokumentuose, tiesiogiai arba netiesiogiai paliečiant ir tautinėms mažumoms aktualius klausimus.[3]

 

Darbo objektas: Tautinių mažumų teisių užtikrinimas ES teisėje

Darbo tikslas: Išanalizuoti tautinių mažumų teises

 

 

 

 

Darbo uždaviniai: Siekiant įgyvendinti užsibrežtą darbo tikslą, išsikelti šies uždaviniai, kuriais rašysiu darbą.

 1. Išanalizuoti tautinių mažumų sampratą ir raidą;
 2. Apžvelgti tautinių mažumų teisės;
 3. Išsiaiškinti kaip užtikrinamos mažumų teisės.

Metodai: Mokslinės bei informacinio pobūdžio literatūros analizė, teisės aktų analizė.

Darbo struktūra: Darbą sudaro įvadas 3 skyriai su poskyriais, kuriose nagrinėjama darbo tema, pateikiamos išvados, bei naudotos literatūros sąrašas. Išviso darbo apimtis 20 puslapių.

[1] Leončikas T. 2005.Tolerancija Lietuvos visuominėje: tyrimų duomenimis// Tautinių mažumų teisės; Lietuvos žmogaus teisių centras; Vilnius.. 7 psl

[2] Račkauskaitė A. 2009. Tautinės mažumos samprata: tarptautinės teisės aspektai// Tautinės mažumos samprata: tarptautinės teisės aspektai; MRU; Vilnius. 306psl.

[3] Ten pat. 307 psl.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4148 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISIŲ GENEZĖ5
 • 1.1. Tautinių mažumų teisių samprata5
 • 1.2. Tautinių mažumų teisių raida8
 • 1.3. Neigiamos nuostatos tautinių mažumų atžvilgiu9
 • II. TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISĖS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖJE11
 • III. TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS13
 • 3.1. Tautinių mažumų apsaugos Europoje apžvalga13
 • 3.2. Tautinių mažumų apsaugos pagrindai Tautų Sąjungoje14
 • 3.3. Tautinių mažumų apsauga pagal Jungtinių Tautų Organizacijos dokumentus15
 • 3.4. Tautinių mažumų apsauga Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje16
 • 3.5. Tautinių mažumų apsauga Europos Taryboje16
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Europos Žmogaus Teisių teismo jurisdikcija
Kursinis darbas Europos Žmogaus Teisių teismo jurisdikcija

Beveik kasdien tenka išgirsti kalbant, kiek žmogus turi teisių – teisę į gyvybę, į asmens [...]

ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika
Diplominis darbas ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika

Tiriama problema   Teisingumo Teismui (plenarinė sesija) pateikus Nuomonę 2/131, liko neišspręsta Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos [...]

Migracijoje gyvenančių vaikų teisių užtikrinimas
Diplominis darbas Migracijoje gyvenančių vaikų teisių užtikrinimas

Magistro darbo temos aktualumas. Migracija kaip reiškinys Lietuvoje jau nemažai metų yra išties aktualus. Artėjant [...]

Tautinių mažumų teisinė padėtis LR
Kursinis darbas Tautinių mažumų teisinė padėtis LR

Vienas iš pagrindinių teisės mokslo uždavinių yra žmogaus teisių [...]

Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus teisių teisme (2006-2008 m.)
Prezentacija Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus teisių teisme (2006-2008 m.)

Europos Žmogaus Teisių Teismas (dar kitaip vadinamas Strasbūro teismu) – tai Strasbūre, Prancūzijoje dirbantis tarptautinis [...]

Europos žmogaus teisių teismas
Prezentacija Europos žmogaus teisių teismas

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) -  tarptautinė institucija, kuri nagrinėja asmenų, teigiančių, kad buvo pažeistos jų [...]

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Konspektas Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Tiesiog viskas, ko reikia egzaminui. [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Kreditorių teisių gynimas bankroto bylose: teoriniai ir praktiniai aspektai
Diplominis darbas Kreditorių teisių gynimas bankroto bylose: teoriniai ir praktiniai aspektai

Temos aktualumas. Lietuvoje teismuose vis daugiau iškeliama ir nagrinėjama bankroto bylų. Kasmet didėjant iškeltų bei [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Asmeninės neturtinės vertybės ir teisės, kaip civilinių teisių objektas
Referatas Asmeninės neturtinės vertybės ir teisės, kaip civilinių teisių objektas

Norėdami patenkinti savo poreikius asmenys dalyvauja įvairiuose visuomeniniuose santykiuose. Jeigu šiuos santykius reguliuoja teisės normos [...]

Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese
Diplominis darbas Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese

Temos aktualumas Vykdymo procesas – tai teisės normų reguliuojama teismo ar valstybės suteiktus valdingus įgalinimus turinčių [...]

Naujausios žmogaus teisių raidos tendencijos: teisė į švarią aplinką, tyrą vandenį ir kt. (naujausia žmogaus teisių karta)
Referatas Naujausios žmogaus teisių raidos tendencijos: teisė į švarią aplinką, tyrą vandenį ir kt. (naujausia žmogaus teisių karta)

Žmogaus teisės gali būti suprantamos kaip asmens laisvės visuomenėje ir galimybės jas realizuoti. Tai visuomeninės [...]

Vartotojų teisių reglamentavimas
Referatas Vartotojų teisių reglamentavimas

Šiandien Lietuvoje labai vertinamos ir ginamos asmenų teisės ir jų interesai. Kiekvienas iš mūsų turime [...]

Žmogaus teisių apsauga ES
Konspektas Žmogaus teisių apsauga ES

Šiame konspekte puikiai aptariami pagrindinės ES institucijos ir jų veikla. Vertingas įvadas į ES studijas.