Taikomieji mokslai / Inžinerija

Stabdžių sistemos technologijų projektavimas

2 atsiliepimai
Autorius:

Jeigu materialiam daiktui reikia keisti arba išsaugoti jam būdingą būseną erdvės ar laiko atžvilgiu, jį turi veikti jėgų sistema. Automobiliai, veždami keleivius ar krovinius, juda įvairiu greičiu. Pastebėjus kelyje kliūtį, pakitus atmosferos sąlygoms įgytą greitį dažnai reikia mažinti, o atvežus keleivius ar krovinius į paskirtą vietą – visiškai sustoti. Vadinasi, automobilio būsena – judėjimas – kelyje nuolat kinta. Kad būtų įmanoma keisti judėjimo greitį arba sustoti, automobiliuose įrengiami stabdžiai. Taigi stabdžiaĩ skirti važiuojančios transporto priemonės greičiui mažinti, visiškai jai sustabdyti ir išlaikyti stovinčiai. Nuo stabdymo efektyvumo priklauso pagrindinės automobilio dinaminės savybės. Kuo intensyviau galima stabdyti automobilį, tuo didesnis saugumas ir tuo didesniu greičiu automobilis gali važiuoti. Stabdant turi būti kuo trumpesnis stabdymo kelias, automobilis turi neprarasti pusiausvyros ir būti valdomas. Automobiliuose stabdžiai stabdo visus ratus.

Projekto objektas: Stabdžių sistemos remontas.

Projekto tikslas: suprojektuoti parinktų automobilių stabdžių sistemos remonto technologiją

Darbo uždaviniai:

Nustatyti darbų apimtį ir darbuotojų skaičiųIšanalizuoti ir parinkti serviso įrangąNumatyti gamybinio padalinio darbo organizavimąSudaryti atliekamų darbų technologinį procesąPritaikyti darbuotojų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimusNubraižyti gamybinio padalinio planą

Darbo atlikimo metodai ir priemonės: Techninės literatūros, internetinės prieigos, duomenų bazių naudojimas, matematiniai skaičiavimai, grafinis duomenų vaizdavimas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. Automobilių stabdžių sistemos analizė8
 • 1.1. Stabdžių sistemos konstrukcijos8
 • 1.2. Stabdžių sistemos gedimai13
 • 2. STABDŽIŲ SISTEMOS REMONTO TECHNOLOGIJA15
 • 2.1. Gamybos programa ir darbų apimtis……………………… ……………… ………… …15
 • 2.2. Darbuotojų skaičius………………………………………………….……………… ………17
 • 2.3. Darbo postų skaičius…………………………………………………… …19
 • 2.4. Serviso įranga……………………………………………………… …………… ………20
 • 2.5. Gamybinių patalpų plotas…………………… ……… ………… …36
 • 2.6. Technologinio proceso organizavimas38
 • 2.7. Stabdžių sistemos remonto technologinis procesas ………………… … …39
 • 3. STABDŽIŲ SISTEMOS REMONTO PADALINIO DARBO ORGANIZAVIMAS42
 • 3.1. Darbo proceso organizavimas42
 • 3.2. Darbo vietų organizavimas42
 • 3.3. Darbo ir poilsio režimas43
 • 4. DARBUOTOJŲ SAUGA IR APLINKOS APSAUGA44
 • 4.1. Saugaus darbo organizavimas44
 • 4.2. Padalinio darbo aplinkos projektavimas45
 • 4.3. Gaisrinė sauga46
 • 4.4. Aplinkos apsauga46
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS……………………………………………………………47
 • INFORMACIJOS ŠALTINIAI ….…………………………………………………48
 • PRIEDAS51

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
darbas gan geras
, 2015-03-01
Ačiū jums labai :)
, 2016-03-04

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Administracinio pastato Kaune šildymo sistemos projektavimas
Diplominis darbas Administracinio pastato Kaune šildymo sistemos projektavimas

Šio darbo užduotis – suprojektuoti šildymo sistemą keturių aukštų administraciniam pastatuiKaune.Remiantis STR “Pastatų [...]

Mokslinio tyrimų centro inžinerinių sistemų projektavimas
Diplominis darbas Mokslinio tyrimų centro inžinerinių sistemų projektavimas

Baigiamojo darbo objektas, kuriam projektuojamos mikroklimato sistemos – Vilniuje esantis Mokslinių tyrimų centras. Pastatą sudaro [...]

Vandens tiekimo sistemos projektavimas
Laboratorinis darbas Vandens tiekimo sistemos projektavimas

Pagal pateiktus duomenis, suprojektuoti vandens tiekimo sistemą. Projektuojant reikia atlikti tokius darbus: • Savo rankomis nubraižyti originalią [...]

Įterptinių sistemų projektavimas
Laboratorinis darbas Įterptinių sistemų projektavimas

Darbo tikslas – nuskaityti akselerometro LIS344AL koordinates per analogas-kodas keitiklį. Darbo uždaviniai - susipažinti su [...]

Vandens kokybės gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas
Kursinis darbas Vandens kokybės gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas

Kursinio darbo užduotis - suprojektuoti vandens kokybės gerinimo įrenginius vandenvietei, kurie iki geriamojo vandens saugos [...]

„EŠ“ miesto buitinių nuotekų valyklos technologinės dalies projektavimas
Kursinis darbas „EŠ“ miesto buitinių nuotekų valyklos technologinės dalies projektavimas

Didėjant urbanizacijai, plečiantis ir kuriantis naujiems miestams, didėja vandens išteklių panaudojimas bei susidarantys nuotekų kiekiai.

Vandens kokybė gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas
Kursinis darbas Vandens kokybė gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas

  Šio kursinio užduotis yra suprojektuoti vandens kokybės gerinimo įrenginius vandenvietei, kurie pakeistų žalio vandens [...]

Mišrių technologijų tinklo projektavimas
Laboratorinis darbas Mišrių technologijų tinklo projektavimas

 Darbo tikslas – įsisavinti mišrių technologijų tinklo projektavimo pagrindus. Darbo uždaviniai: 1. Pagal darbo užduoties variantą sudaryti [...]

GYVENAMOJO NAMO VILNIUJE INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS
Diplominis darbas GYVENAMOJO NAMO VILNIUJE INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS

Bakalaurinio darbo užduotis – suprojektuoti inžinerines sistemas (šildymo, karštovandentiekio ir vėdinimo) trijų aukštų gyvenamajame [...]

Vėdinimo sistemų projektavimas
Kursinis darbas Vėdinimo sistemų projektavimas

Pirmam ir antram aukštui tiekiamo oro kiekiai yra gan panašūs: . Tiekiamo oro debitų skirtumas [...]

Vandentvarkos sistemų projektavimas
Kursinis darbas Vandentvarkos sistemų projektavimas

Gyvenamajame vienbučiame name projektuojami vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų šalintuvo tinklai. Gyvenamasis namas statomas [...]

Šilumos sistemų projektavimas
Kursinis darbas Šilumos sistemų projektavimas

Suprojektuoti šilumos tiekimo tinklus šilumos vartotojams.   Darbo uždaviniai:        Vartotojų šilumos poreikių skaičiavimas; Šilumnešio vandens kiekių nustatymas; Šilumos tinklo [...]

Mechatronines sistemos projektavimas
Kursinis darbas Mechatronines sistemos projektavimas

Šio darbo tikslas yra susipažinti su mechatroninių sistemų projektavimo aspektais. Darbo eigoje bus sudaryta elektropneumatinė [...]

Šiuolaikinės automatinės valdymo sistemos projektavimas
Laboratorinis darbas Šiuolaikinės automatinės valdymo sistemos projektavimas

            Perinamojo proceso pobūdis priklauso nuo dominuojančių polių, t.y. esančių arčiausiai menamosios ašies. Nuo polių [...]

Automobilinės apsaugos sistemos valdomos GSM ryšiu projektavimas
Diplominis darbas Automobilinės apsaugos sistemos valdomos GSM ryšiu projektavimas

Nuolat dažnėjančios automobilių vagystės kelia siaubą ne vienam transporto priemonių savininkui. Daugiau negu ketvirtadalį visų [...]