Ar reikalinga mirties bausmė?

29 psl. / 6014 žod.

Ištrauka

Darbo tikslas: Šio darbo tikslas atskleisti žmonių nuomonę apie mirties bausmę ir jos reikalingumą Lietuvoje.
Šio darbo objektas: Mažeikių miesto gyventojai.
Uždaviniai:
• Paanalizuoti nusikaltimų priežastis;
• Išnagtinėti tautos daugumos nuomonę, bei požiūrį į mirties bausmės reikalingumą;
• Nustatyti mirties bausmės reikalingumą;
• Supažindinti su mirties bausmės istorija;
• Atskleisti mirties bausmės istorijos faktus.
Siekiant kokybiškai atlikti sociologinį tyrimą ir gauti reikiamus rezultatus yra labai svarbu pasirinkti tinkamus tyrimo metodus. Savo darbui aš pasirinkau kiekybinę tyrimo metodologiją. Sociologinio tyrimo rezultatams gauti naudosiu anketinę apklausą, kuri bus anoniminė. Joje bus atviro bei uždaro tipo klausimų. Ją pateiksiu vienai ar kelioms pasirinktoms socialinėms žmonių grupėms.
Problema: Mirties bausmės reikalingumas.


Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. MIRTIES BAUSMĖS SAMPRATA5
 • 1.1. Sąvokų apibrėžimas ir mirties bausmės įvykdymo būdai6
 • 1.2. Bausmės istorija8
 • 1.3. Teisėti gyvybės atėmimo būdai10
 • 1.4. Argumentai už ir prieš mirties bausmę11
 • 1.5. Mirties bausmė ir jos eiga Lietuvoje12
 • 1.6. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sprendimai14
 • 1.7. Nusikaltimų atsiradimo priežastys15
 • 1.8. Bažnyčios požiūris į mirties bausmę16
 • 1.8.1. Medikų požiūris į mirties bausmę17
 • 1.8.2. Sunkiausia bausmė Lietuvoje17
 • 2. REZULTATŲ ANALIZĖ19
 • IŠVADOS26
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS27
 • PRIEDAI28

Reziumė

Autorius
aušra
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 24, 2012
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Mirtingumas Lietuvoje

Sociologija Kursinis darbas 2014 m. viika94
Žmonės gali rinktis: dirbti arba žaisti, kovoti arba mylėti. Tai dar žmogaus galioje. Tačiau ir kovojantis, ir mylintis, ir dirbantis, ir žaidžiantis...