Socialiniai mokslai / Pedagogika

Specialiųjų pedagogų požiūris į specialiosios mokyklos ugdytinių darbines veiklos galimybes

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas.

Pastaruoju dešimtmečiu Lietuvoje susidarė iš esmės naujos socialinės, kultūrinės, ekonominės ir politinės sąlygos. Buvo sukurti visų švietimo pakopų ir visų tipų mokyklų teoriniai švietimo reformos pagrindai. Įvyko esminių pokyčių ir neįgaliųjų profesinio ugdymo ir socialinės integracijos srityse. Išleista eilė įstatymų, garantuojančių neįgaliesiems tokias pat teises kaip sveikiesiems, siekiama sudaryti sąlygas visaverčiam gyvenimui.

Neįgaliųjų profesinio rengimo sistema sparčiai kinta. Tokie aspektai, kaip informacinės visuomenės raidos bruožai, kelia vis naujus ir besikeičiančius reikalavimus darbuotojų kvalifikacijai. Kaip teigia Baranauskienė (2004), Elijošius (2004), Pauliukonis (2004), neįgaliųjų asmenų profesinis rengimas ir profesinė adaptacija yra ne tik jaunų žmonių socializacijos prielaida, bet ir nedarbo, deviacijų ir kitų panašių problemų sprendimo būdas.

Parengti žmogų savarankiškam gyvenimui, būsimam darbui, profesijai, atsižvelgiant į dabarties ir ateities ekonomikos reikalavimus – nelengvas uždavinys. Dar sudėtingiau parengti profesijai ir sėkmingam darbui neįgalų jaunuolį, atsižvelgiant į jo interesus, sugebėjimus.

Visuomenės požiūris į neįgaliųjų darbinės veiklos galimybes yra labai svarbus, todėl pasirinkta tema yra aktuali.

 

Tyrimo objektas – specialiųjų pedagogų požiūris į specialiosios mokyklos ugdytinių darbinės veiklos galimybes

Tyrimo tikslas – nustatyti specialiųjų pedagogų požiūrį į specialiosios mokyklos ugdytinių darbinės veiklos galimybes

Uždaviniai:

Remiantis mokslo literatūros šaltiniais, apžvelgti nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo situaciją.Parengti tyrimo instrumentą, atskleidžiantį specialiųjų pedagogų požiūrį į specialiosios mokyklos ugdytinių darbinės veiklos galimybesNustatyti specialiųjų pedagogų požiūrį į specialiosios mokyklos ugdytinių darbinės veiklos galimybesRemiantis tyrimo rezultatais ir išvadomis parengti rekomendacijas

 

Tyrimo metodai:

Mokslinės literatūros analizėAnoniminė anketinė apklausa raštuAnketos duomenų analizė, taikant aprašomosios statistikos metodą

 

Tyrimo imtis - 106 specialieji pedagogai, dirbantys Kauno I-oje, Gelgaudiškio ir Kazlų Rūdos specialiosiose mokyklose.

Darbo struktūra. Darbą sudaro dvi dalys – teorinė ir empirinė. Teorinėje dalyje apžvelgiamos tokios temos: neįgaliųjų profesinio rengimo situacija Lietuvoje, jų darbinė integracija, požiūris į neįgaliuosius ir jų darbinės veiklos galimybes, mokymosi ir darbo motyvacija, karjera ir ją aiškinančios teorijos, socialinio pedagogo vaidmuo renkantis profesiją. Empirinėje dalyje pateikiami specialiųjų pedagogų požiūrio į specialiosios mokyklos ugdytinių darbinės veiklos galimybes tyrimo rezultatai, išvados, rekomendacijos.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Socialinio pedagogo vadybinės veiklos organizavimas mokykloje
Referatas Socialinio pedagogo vadybinės veiklos organizavimas mokykloje

Šiandieninėje visuomenėje, patiriančioje globalizacijos procesų pasekmes, jaunimo problemos tampa vis sudėtingesnės, todėl jų sprendimui reikalinga [...]

Farmacijos specialisto veikla formuojant racionalų gyventojų požiūrį į farmacinių atliekų surinkimą ir tvarkyma visuomenės vaistinėje
Diplominis darbas Farmacijos specialisto veikla formuojant racionalų gyventojų požiūrį į farmacinių atliekų surinkimą ir tvarkyma visuomenės vaistinėje

Temos aktualumas. Šiandieninėje visuomenėje kylanti globalinė problema - gyventojų požiūris į netinkamų vartoti ir pasibaigusio [...]