Tarnybinis etiketas ir protokolas

26 psl. / 6942 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Žmogus, kuris siekia kopti karjeros laiptais puikiai supranta, kad specialybės žinių nepakanka. Nepriklausomai nuo to ar asmuo dirba aptarnavimo srityje ar valstybės tarnyboje, kiekvieną dieną jam tenka bendrauti ir kontaktuoti su žmonėmis. Taip pat remiantis savo moralinėmis vertybėmis ir Etikos kodekso nuostatomis spręsti iškilusias problemas. Dėl šių priežasčių darbuotojas turi žinoti esminius tarnybinio etiketo ir etikos reikalavimus. Tema ypatingai aktuali žmonėms, kurie stengiasi kuo daugiau pasiekti profesinėje veikloje. Geros manieros stiprina autoritetą ir pasitikėjimą savimi, palengvina bendravimą. Darbuotojas kuris spinduliuoja kompetencija ir žmogiškumu, sustiprina patrauklumą, padeda atverti visas duris ir palengvina gyvenimą. Visa tai padeda kopti karjeros laiptais, nes profesionalus elgesys neretai leidžia įveikti bet kokį priešiškumą. Trumpai tariant, etiketas – investicija, didėjanti po kiekvieno susitikimo ir teikianti naudą ne tik darbe, bet ir asmeniniame gyvenime. Norėdami suprasti ir tinkamai panaudoti tarnybinį etiketą turime žinoti pagrindinius dalykus, kaip turime elgtis, atrodyti, bendrauti darbe.

Darbo problema: Šiuo metu kai ypatingas dėmesys pradedamas skirti Naujajai verslo strategijai, kuri akcentuoja komunikacijos ir informacijos svarbą itin vertinga išmanyti tam tikrus bendravimo ir tinkamo elgesio su klientais subtilumus. Taip pat deramas elgesys laiku ir vietoje, leidžia parodyti kitam asmeniui jo reikšmingumą, požiūrį į jį ir pačiam žmogui sukuria geresnį mikroklimatą tarp bendradarbių, palengvina bet kokios organizacijos darbą. Tačiau ne visi darbuotojai supranta, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, koks elgesys yra tinkamas, o kaip elgtis nederama.

Darbo objektas: Etiketas ir protokolas.

Darbo dalykas: Literatūros tarnybinio etiketo ir etikos analizė.

Darbo tikslas: Išsiaiškinti esminius etiketo ir etikos taikymo principus tarnyboje.

Darbo tikslui pasiekti keliami sekantys uždaviniai:

Išanalizuoti etiketo ir protokolo sampratas bei funkcijas.Išnagrinėti svarbiausius tarnybinio etiketo principus.Išsiaiškinti etikos svarbą valstybės tarnyboje ir paslaugų sferoje.

Darbo metodai:

Mokslinės literatūros analizė.Lyginamosios analizės metodas.

Darbo struktūra. Darbas susideda iš trijų dalių. Pirmoje dalyje analizuojamos etiketo ir protokolo sąvokos, jų funkcijos ir skirtumai. Antroje dalyje apžvelgiami svarbiausi tarnybinio etiketo principai. Trečioje dalyje išnagrinėjama etikos svarba tarnyboje. Pabaigoje pateiktos išvados.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ETIKETAS IR PROTOKOLAS5
 • 1.1. Etiketo samprata5
 • 1.2. Tarptautinis protokolas6
 • 2. TARNYBINIS ETIKETAS9
 • 2.1. Etiketo svarba verslo sferoje9
 • 2.2. Aprangos ir išvaizdos svarba versle10
 • 2.3. Elgesio kultūra11
 • 2.4. Elgesys su klientais ir bendradarbiais13
 • 2.5. Renginių etiketas14
 • 2.6. Tarptautinis tarnybinis etiketas16
 • 3. ETIKOS SVARBA VERSLE IR VALSTYBĖS TARNYBOJE19
 • 3.1. Etikos ir etiketo santykis profesinėje veikloje19
 • 3.2. Verslo etika20
 • 3.3. Valstybės tarnautojo etika21
 • 3.4. Tarnybinio skundimo problema23
 • IŠVADOS25
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS26

Reziumė

Autorius
leguska
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 9, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Danijos valstybės tarnybos statusas ir apimtis

Viešasis administravimas Referatas rytuvejai
Šio darbo pagrindinis tikslas yra išanalizuoti Danijos valstybės tarnybos statusą ir apimtis. Siekdami pilnai išpildyti šį tikslą, išsikėlėme 4 uždavinius: 1. Pristatyti išskirtinio...

Integracijos į ES poveikis Lietuvos valstybės tarnybai

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Šiuolaikinė valstybės administracija ir politinė sistema gali funkcionuoti tik perimdama šiuolaikišką administravimo patirtį ir sukurdama modernią valstybės tarnybą. Lietuvos valstybės tarnybos kaita prasidėjo...

Japonų etiketas (Japanese etiquette) - prezentacija

Viešasis administravimas Prezentacija 2011 m. laurauske
Prezentacija, skirta to paties pavadinimo tyrimo/konspekto pristatymui auditorijai. Prezentacijoje naudojamas netik konspektuotas tekstas, bet ir vaizdinė medžiaga, kuria iliustruojami tam tikri darbo aspektai,...

Priėmimas į valstybės tarnybą

Viešasis administravimas Referatas 2016 m. dianukas1991
Valstybės tarnyba yra susijusi su įstaigoje dirbančių žmonių kompetencija bei gebėjimais. Valstybės tarnybą labiausiai įtakoja - priėmimas į valstybės tarnybą. Priėmimas į valstybės...