UAB „X“ marketingo veikos analizė

35 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Marketingas atspindi veiklą, susijusią su rinka. O pati marketingo sąvoka plati, aprėpianti žymiai platesnį veiksmų bei veiklos, atliekamų rinkoje, turinį. Tai ir verslo veiklos sistema, apimanti norus tenkinančių gaminių kūrimą, kainų nustatymą, rėmimą ir paskirstymą tikslinėse rinkose, norint pasiekti organizacijos tikslų (T. C. Kinnear, K. L. Bernhardt). Taip pat, tai organizacijos veikla, sujungianti visas kitas funkcijas į vieną rezultatyvią. Marketingas aprėpia įvairiapusišką veiklą, susijusią su paklausos tyrimu, jos skatinimu, tenkinimu siekiant kuo didesnio efektyvumo, jis apima gamybą, realizavimą, naujų prekių sukūrimą, vartotojų įsigytų prekių techninį aptarnavimą, remontą. (Kinderis R., 2010). Iki šių dienų daugybė autorių nuomonės dėl rinkodaros (marketingo) sąvokos skiriasi, kadangi kiekvienas iš jų akcentuoja jam svarbiausią to paties reiškinio perspektyvą. Todėl, privalu pabrėžti šiuolaikinės įmonės, bendrovės ar organizacijos esmines marketingo veiklos gaires. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl reikia vis aktualizuoti marketingo veiklos temą yra ta, jog vartotojas kuo toliau, tuo labiau tampa reiklesnis, nebe toks patiklus, todėl kuriami vis nauji, patobulinti metodai. Nuolatiniai pokyčiai bendrovės vidinėje bei išorinėje aplinkoje yra veiksniai įtakojantys verslą keisti strateginius marketingo planus.

Marketingo veikloje galioja panašios taisyklės kaip ir kare: „Valgyk, arba tave suvalgys“ (McDonald, 2000). (Bakanauskas A., Liesionis V., 2008).

Darbo problema.

 1. Kokie mikro ir makro aplinkos veiksniai įtakoja bendrovės veiklą?
 2. Kokios svarbiausios marketingo komplekso dalys apibrėžiamos mokslinėje literatūroje?
 3. Kaip veikia marketingas UAB „X“ ?

Darbo objektas. Marketingo veikla.

Darbo tikslas. Atlikti „UAB “ X“ marketingo veiklos analizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Nustatyti marketingo mikroaplinkos ir makroaplinkos įtaką bendrovių veiklai.
 2. Apibūdinti marketingo komplekso elementus.
 3. Atlikti UAB “ X“ marketingo veiklos analizę
 4. Identifikuoti UAB “ X“ mikro ir makro aplinkos įtaką marketingo veiklai.

Darbo metodai: mokslinės literatūros apžvalga, teisės aktų, vyriausybės ir ūkio subjektų pranešimų ir ataskaitų apžvalga.

Darbo struktūra: Informacinių šaltinių apžvalgos dalyje bus apžvelgiama marketingo mikroaplinkos ir makroaplinkos įtaka bendrovių veiklai bei marketingo komplekso elementai.

Darbo metodų ir priemonių dalyje bus pristatoma bendrovė, apibūdinama jos veikla. Atliekamas kokybinis tyrimas, kuris atspindės bendrovės marketingo veiklą.

Darbo rezultatų ir jų aptarimo dalyje bus atliekamas gautų darbo rezultatų t.y. kokybinio tyrimo duomenų aptarimas. Analizuojama bendrovės marketingo veikla, aptariama reali bendrovės situacija veikiant mikro ir makro marketingo aplinkoms bei marketingo kompleksui.

Studijų rezultatai:

 • Gebėti skirti ir palyginti marketingo mikro ir makro aplinkas.
 • Mokėti įvertinti marketingo aplinkų įtaką bendrovės marketingo veikloje.
 • Gebėti analizuoti marketingo programos elementus.
 • Gebėti išanalizuoti realių bendrovių marketingo veiklą.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA5
 • 1.1. Marketingo aplinkos5
 • 1.1.1. Marketingo mikroaplinka5
 • 1.1.2. Marketingo makroaplinka9
 • 1.2. Marketingo kompleksas13
 • 1.2.1. Prekė15
 • 1.2.2. Kaina18
 • 1.2.3. Paskirstymas20
 • 1.2.4. Rėmimas22
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS24
 • 2.1. Bendrovės aprašymas25
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS26
 • 3.1. UAB „X“ marketingo kompleksas26
 • 3.1.1. Prekės ir paslaugos26
 • 3.1.2. Kaina27
 • 3.1.3. Paskirstymas27
 • 3.1.4. Rėmimas28
 • 3.2. Marketingo aplinkos įtaka UAB „X“ veiklai29
 • 3.2.1. Marketingo mikroaplinkos įtaka bendrovės veiklai29
 • 3.2.2. Marketingo makroaplinkos įtaka bendrovės veiklai31
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI33
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS34

Reziumė

Autorius
latentine
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 4, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
35 psl.

Susiję darbai

AB „Alita“ įmonės marketingo analizė

Rinkodara Referatas 2013 m. carollyte
AB „Alitos“ vyno gamykloje pirmasis vyno lašas pasirodė dar 1963 metais. Laikas nuo bendrovės įkūrimo prabėgo kaip akimirka, tačiau ir beveik po 50...

UAB "Norfos mažmena" marketingo veiklos analizė

Rinkodara Referatas 2016 m. migdolas
Išsami UAB "Norfos mažmena" marketingo veiklos analizė. Turinys susideda iš įvado, charakteristikos, marketingo aplinkos, rinkos segmentavimo, produktų analizės, rėmimo, išvadų.