Daugialypė tiesinė regresija ir prognozavimas

22 psl. / 2683 žod.

Ištrauka

Ekonometrija apjungia teorinius rezultatus, metodus, modelius skirtus suteikti konkrečias skaitines reikšmes ekonominiams reiškiniams naudojantis: ekonomikos teorija, ekonometrine statistika, matematiniais statistiniais metodais. Regresinėje analizėje priklausomas kintamasis būna tas, kurio elgesį norime išsiaiškinti, o nepriklausomas – kuriuo bandome aiškinti priklausomo dydžio kitimą.

Šiame kursiniame darbe tirsiu duotų knygų duomenis, apskaičiuosių įvairių parametrų įtaką knygų kainai, įvertinsiu tiesinį regresijos modelį. Taip pat prognozuosiu kainą keičiantis parametrams.

Darbo objektas: Duoti 99-ių knygų duomenys, kur nurodyta puslapių skaičius, iliustracijų skaičius, formatas bei tiražas.

Darbo tikslas: įvertinti tiesinį regresijos modelį tarp duotų kintamųjų, prognozuoti knygų kainą keičiantis tam tikriems parametrams, grafiškai panagrinėti naudojamus duomenis, atlikti regresinę analizę, nustatyti determinacijos koeficientą; ištirti nuo kokių veiksnių priklauso knygų kaina.

Darbo uždaviniai:

 • atlikti regresinę analizę;
 • patikrinti hipotezes;
 • įvertinti determinacijos koeficientą;
 • užrašyti tiesinės regresijos modelio išraišką (lygtį);
 • prognozuoti kainą keičiantis kuriam nors parametrui.

Uždaviniai atliekami naudojant R paketą.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DUOMENYS5
 • 2. UŽDUOTYS5
 • 2.1. Aprašomoji statistika5
 • 2.2. Daugialypės tiesinės regresijos modelis8
 • 2.3. Prognozė ir prognozės pasikliautinasis intervalas13
 • Kontroliniai klausimai15
 • IŠVADOS22

Reziumė

Autorius
student
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 18, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Nestacionarių laiko eilučių prognozavimas

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su nestacionarių laiko eilučių prognozavimo modeliais. Pagal stebinių matricos duomenis: 1. Ištirti rekurentinius tiesinio trendo modelius, t.y. Holto...

Vienmatės tiesinės regresijos modelis

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
1.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI Susipažinti su vienmatės tiesinės regresijos modelio sudarymo metodika. Pagal stebinių matricos preliminarios analizės duomenis (žr. antrą laboratorinį darbą): 1.Apskaičiuoti vienmatės...

Statistinių duomenų prognozavimas

Ekonomika Laboratorinis darbas 2010 m. rasa13
Laboratorinis darbas atliekamas su Microsoft Excel programiniu paketu. Užduotis: Atlikti bedarbių skaičiaus prognozę 2 ateinantiems metams pagal pateiktos lentelės duomenis.