Idealaus moteriškumo vaizdiniai Jurgos Ivanauskaitės romane "Mėnulio vaikai"

19 psl. / 4742 žod.

Ištrauka

Susiformavus feministiniai kritikai, daug dėmesio buvo skirta moterų vaizdinių literatūroje reikšmei. Šiandien feministinė kritika linkusi analizuoti moterų tekstus. O visa šiuolaikinė kultūrinė ar intelektualinė veikla, ypač moterų literatūra ir kritika, yra paveikta feminizmo ideologijos ir jos padarinių. Todėl šio darbo tema „Idealaus moteriškumo vaizdiniai Jurgos Ivanauskaitės romane Mėnulio vaikai“ yra aktuali ir šiandien. Nei šis romanas, nei idealaus moteriškumo vaizdiniai šiame romane nebuvo iki šiol nagrinėjami moksliniuose darbuose.

Tyrimo objektas – idealaus moteriškumo vaizdiniai

Pagrindinė darbo medžiaga – Jurgos Ivanauskaitės romanas „Mėnulio vaikai“.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti Jurgos Ivanauskaitės romane Mėnulio vaikai vaizduojamos moters paveikslą ir atrasti idealaus moteriškumo vaizdinius.

Norint pasiekti šį tikslą, reikia nustatyti darbo uždavinius:

1. Išsiaiškinti bendrą idealaus moteriškumo sampratą;

2. Nustatyti, kokiais bruožais pasižymi romano Mėnulio vaikai pagrindinė veikėja;

3. Išanalizuoti įsimylėjimo reikšmę romano moterų dvasinės brandos sklaidai;

4. Nustatyti, kodėl idealaus moteriškumo siekis tampa riba tarp svajų ir realybės.

Šis darbas analitinio pobūdžio. Kaip jau minėta, pagrindinis šio darbo šaltinis yra Jurgos Ivanauskaitės romanas Mėnulio vaikai. Tačiau rašant apie feminizmą, feministinę kritiką ir jos aktualumą šiandien buvo remtasi ir kitais literatūriniais šaltiniais. Daugiausiai remtasi straipsniu Feministinė literatūros kritika vadovėlyje XX amžiaus literatūros teorijos (Vilnius, 2006) ir R. Pociūtės straipsniu Feministiniai tekstai - atviri rizikai, publikuotu straipsnių rinkinyje Feminizmas ir literatūra (Vilnius, 1996). Naudingi teorijos dalies rašymui buvo ir E. Kačkutė straipsniai Ar tebeaktualus ir tebemoteriškas moterų rašymas; Literatūra 47(4) (Vilnius, 2005) ir Moterų tapatumai šiuolaikinėje britų ir prancūzų moterų literatūroje (Vilnius, 2011). Mažiausiai naudotasi I. Klimašauskienė ir R. Kailiūtė straipsniu Moters vaizdavimo stereotipai ir jų modifikacija XXa. Antrosios pusės lietuvių prozoje (Šiauliai).

Šio darbo struktūra susideda iš dviejų pagrindinių dalių – teorinės ir analitinės dalies. Teorinėje dalyje kalbama apie feminizmo istoriškumą ir bandoma išsiaiškinti idealaus moteriškumo sampratą. Analitinė dalis suskirstyta į tris skyrius, pirmame skyriuje apibūdinami pagrindinės veikėjos bruožai, antrame – analizuojama įsimylėjimo reikšmė kūrinio moterų gyvenime, o trečiame skyriuje nustatomos idealaus moteriškumo siekimo pasekmės. Iš viso to padaromos išvados.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. FEMINIZMAS. IDEALAUS MOTERIŠKUMO SAMPRATA4
  • 2. IDEALAUS MOTERIŠKUMO VAIZDINIAI JURGOS IVANAUSKAITĖS ROMANE „MĖNULIO VAIKAI“8
  • 2.1 Romano Mėnulio vaikai pagrindinės veikėjos bruožai8
  • 2.1.1 Savižudybės siekis8
  • 2.1.2. Meilės siekis10
  • 2.2. Įsimylėjimo reikšmė romano moterų dvasinės brandos sklaidai13
  • 2.3 Idealaus moteriškumo siekis – riba tarp svajų ir realybės15
  • IŠVADOS17
  • LITERATŪRA18

Reziumė

Autorius
pievele
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Filosofija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 3, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai