Taikomieji mokslai / Statyba

2000 M3 Talpyklos dyzeliniam kurui tyrimas kursinis darbas (VGTU)

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiame darbe buvo nagrinėjama 2000 m3 talpos talpykla, skirta dyzeliniam kurui laikyti. Talpyklos
konstrukciją sudaro stogo, sienutės ir dugno plieno lakštai, radialia ir žiedine linkme išdėstytos sijos,
taip pat vėjo sąstandos. Sudarius pavojingiausius apkrovų derinius, buvo parinkti plieno lakštų storiai
bei apskaičiuoti sijų skerspjūvių parametrai pagal ribinių būvių ir ekonomiškumo sąlygas.
Projektavimas atliekamas taip, kad plieno sąnaudos būtų kuo mažesnės, o talpyklos ir atskirų jos
konstrukcijų elementų stiprumo bei pastovumo sąlygos būtų tenkinamos. Darbe įvertinamos įvairaus
dydžio deformacijos talpyklos sienelėje.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys2
 • Įvadas4
 • 1. Talpyklos modeliavimas COSMOS programinio paketo aplinkoje5
 • 1.1 Talpyklos dugno modeliavimas5
 • 1.1.1 Talpyklos dugno geometrija5
 • 1.1.2 Talpyklos dugno lakštų storiai6
 • 1.1.3 Talpyklos dugno suskirstymas baigtiniais elementais6
 • 1.1.4 Grunto standumas7
 • 1.1.5 Apkrovos į talpyklos dugną8
 • 1.2 Talpyklos sienel÷s kevalo modeliavimas8
 • 1.2.1 Talpyklos sienel÷s geometrija8
 • 1.2.2 Talpyklos sienel÷s storių ir baigtinių elementų aprašymas9
 • 1.3 V÷jo sąstandų modeliavimas10
 • 1.4 Talpyklos stogo kevalo, radialinių bei žiedinių sijų modeliavimas11
 • 1.4.1 Talpyklos stogo konstrukcijos geometrija11
 • 1.4.2 Talpyklos stogo radialin÷s sijos12
 • 1.4.3 Talpyklos stogo žiedin÷s sijos13
 • 1.4.4 Talpyklos stogo centrinio žiedo sijos13
 • 2. Apkrovos14
 • 2.1 Dyzelinio kuro apkrova14
 • 2.2 G÷lo vandens (ikieksploatacinio bandymo) apkrova15
 • 2.3 Pradinio vakuuminio sl÷gio iki vožtuvų pilno projektinio našumo apkrova15
 • 2.4 Papildomo sl÷gio iki vožtuvų pilno projektinio našumo apkrova16
 • 2.5 Talpyklos stogo ir sienel÷s papildomos technologin÷s apkrovos16
 • 2.6 Talpyklos sienel÷s v÷jo apkrova17
 • 2.6.1 Talpyklos kupolo v÷jo apkrova21
 • 2.7 Talpyklos sniego apkrova23
 • 2.8 Apkrovų deriniai24
 • 3. Talpyklos konstrukcijos elementų projektavimas25
 • 3.1 Talpyklos sienelių skaičiavimas25
 • 3.1.1 Talpyklos sienelių skaičiavimas stiprumui25
 • 3.1.2 Talpyklos sienelių skaičiavimas pastovumui29
 • 3.2 Talpyklos stogo sijų skaičiavimas36
 • 3.2.1 Stogo sijų išd÷stymas36
 • 3
 • 3.2.2 Talpyklos stogo sijų skaičiavimo algoritmas39
 • 3.2.2.1 Skaičiuojami skerspjūvio geometriniai rodikliai39
 • 3.2.2.2 Skerspjūvio klas÷40
 • 3.2.2.3 Skerspjūvio laikomosios galios tikrinimas42
 • 3.2.3 Talpyklos stogo sijyno įlinkis45
 • 3.3 Talpyklos stogo lakštų skaičiavimas45
 • 3.4 Talpyklos konstrukcijų mas÷47
 • 4. Talpyklos sienel÷s defektų modeliavimas ir analiz÷48
 • 4.1 Defektų modeliavimas48
 • 4.2 Defektų analiz÷48
 • 5. Išvados58
 • Literatūra59

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Plieninių konstrukcijų netiesinė analizė ir projektavimas Kursinis darbas (VGTU)
Kursinis darbas Plieninių konstrukcijų netiesinė analizė ir projektavimas Kursinis darbas (VGTU)

Darbe nagrinėti 24 aukštų (I) ir 2 aukštų (II) rėmai. Kiekvienas iš jų turėjo po [...]

Mašinų elemementų 1 kursinis darbas VGTU
Kursinis darbas Mašinų elemementų 1 kursinis darbas VGTU

Darbe pristatytas variklis ir perdavos, reikalingi sunkaus keltuvo, atliekančio darbą su lengvais smugiais 10-16 val.

Duonos trinties koeficiento tyrimai. Magistrinis darbas
Diplominis darbas Duonos trinties koeficiento tyrimai. Magistrinis darbas

Maisto pramonės įrenginiams keliami specialieji reikalavimai: pažangios maisto produktų technologijos, techninis ekonominis efektyvumas, darbinių organų [...]

Trikampės plokštės skaičiavimas Kontinualių konstrukcijų mechanikos namų darbas (VGTU)
Tyrimas Trikampės plokštės skaičiavimas Kontinualių konstrukcijų mechanikos namų darbas (VGTU)

Šiame namų darbe nagrinėjama trikampė plokštė stačiakampėje koordinačių sistemoje. Josgeometriniai ir fiziniai parametrai žinomi [...]

Gaisrinė sauga Namų darbas (VGTU)
Tyrimas Gaisrinė sauga Namų darbas (VGTU)

1. Pagal pateiktus pradinius duomenis paskaičiuoti rėmo elementuose veikiančias įrąžas naudojantisLST EN 1990. Eurokodas.

Automobilių techninis eksploatavimo kursinis darbas
Kursinis darbas Automobilių techninis eksploatavimo kursinis darbas

Technologijų kursinis darbas. Kursinio darbo užduotis. Projekto žiniaraštis. Įvadas. Aprašymo skyrius. Automobilių techninė charakteristika, pradiniai [...]

Pastatų mikroklimato kursinis darbas
Kursinis darbas Pastatų mikroklimato kursinis darbas

Šiame kursiniame darbe projektuojamas Vilniuje esantis 2 aukštų administracinis pastatas. Pagrindinis fasadas orientuotas į Pietus.

Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų LR ir Šiaulių apskrityje 2000-2010 m. statistinis tyrimas

Šio savarankiško darbo pavadinimas yra tiesioginės užsienio investicijos mln. litų Lietuvos Respublikoje, Šiaulių apskrityje ir [...]

Informacijos sistemos. Kursinis darbas „Reikalavimų specifikacija
Referatas Informacijos sistemos. Kursinis darbas „Reikalavimų specifikacija"

Kursinį darbą atliksiu tema „Statybos įmonės reikalavimų specifikacija“. Mano pateiktoje statybos įmonėje egzistuoja Direkcija, Tiekėjas [...]

Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos kursinis darbas
Laboratorinis darbas Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos kursinis darbas

Bendrovėje ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas registruojamas įsigijimo verte. Ilgalaikis turtas bendrovės apskaitoje pripažįstamas ir [...]

Biologijos praktikos darbas „Osmoso reiškinio tyrimas“
Tyrimas Biologijos praktikos darbas „Osmoso reiškinio tyrimas“

Tikslas – nustatyti, ar vanduo juda iš didesnės koncentracijos į mažesnę. Tyrimo metu stebima, kaip keičiasi [...]

Laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Laboratorinis darbas "Nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo variklio charakteristikų tyrimas"

Darbo tikslas: naudojantis “MatLab–SimuLink” programiniu paketu, susipažinti su nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo variklio savybėmis ir [...]