2000 M3 Talpyklos dyzeliniam kurui tyrimas kursinis darbas (VGTU)

59 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Šiame darbe buvo nagrinėjama 2000 m3 talpos talpykla, skirta dyzeliniam kurui laikyti. Talpykloskonstrukciją sudaro stogo, sienutės ir dugno plieno lakštai, radialia ir žiedine linkme išdėstytos sijos,taip pat vėjo sąstandos. Sudarius pavojingiausius apkrovų derinius, buvo parinkti plieno lakštų storiaibei apskaičiuoti sijų skerspjūvių parametrai pagal ribinių būvių ir ekonomiškumo sąlygas.Projektavimas atliekamas taip, kad plieno sąnaudos būtų kuo mažesnės, o talpyklos ir atskirų joskonstrukcijų elementų stiprumo bei pastovumo sąlygos būtų tenkinamos. Darbe įvertinamos įvairausdydžio deformacijos talpyklos sienelėje.


Turinys

 • Turinys2
 • Įvadas4
 • 1. Talpyklos modeliavimas COSMOS programinio paketo aplinkoje5
 • 1.1 Talpyklos dugno modeliavimas5
 • 1.1.1 Talpyklos dugno geometrija5
 • 1.1.2 Talpyklos dugno lakštų storiai6
 • 1.1.3 Talpyklos dugno suskirstymas baigtiniais elementais6
 • 1.1.4 Grunto standumas7
 • 1.1.5 Apkrovos į talpyklos dugną8
 • 1.2 Talpyklos sienel÷s kevalo modeliavimas8
 • 1.2.1 Talpyklos sienel÷s geometrija8
 • 1.2.2 Talpyklos sienel÷s storių ir baigtinių elementų aprašymas9
 • 1.3 V÷jo sąstandų modeliavimas10
 • 1.4 Talpyklos stogo kevalo, radialinių bei žiedinių sijų modeliavimas11
 • 1.4.1 Talpyklos stogo konstrukcijos geometrija11
 • 1.4.2 Talpyklos stogo radialin÷s sijos12
 • 1.4.3 Talpyklos stogo žiedin÷s sijos13
 • 1.4.4 Talpyklos stogo centrinio žiedo sijos13
 • 2. Apkrovos14
 • 2.1 Dyzelinio kuro apkrova14
 • 2.2 G÷lo vandens (ikieksploatacinio bandymo) apkrova15
 • 2.3 Pradinio vakuuminio sl÷gio iki vožtuvų pilno projektinio našumo apkrova15
 • 2.4 Papildomo sl÷gio iki vožtuvų pilno projektinio našumo apkrova16
 • 2.5 Talpyklos stogo ir sienel÷s papildomos technologin÷s apkrovos16
 • 2.6 Talpyklos sienel÷s v÷jo apkrova17
 • 2.6.1 Talpyklos kupolo v÷jo apkrova21
 • 2.7 Talpyklos sniego apkrova23
 • 2.8 Apkrovų deriniai24
 • 3. Talpyklos konstrukcijos elementų projektavimas25
 • 3.1 Talpyklos sienelių skaičiavimas25
 • 3.1.1 Talpyklos sienelių skaičiavimas stiprumui25
 • 3.1.2 Talpyklos sienelių skaičiavimas pastovumui29
 • 3.2 Talpyklos stogo sijų skaičiavimas36
 • 3.2.1 Stogo sijų išd÷stymas36
 • 3
 • 3.2.2 Talpyklos stogo sijų skaičiavimo algoritmas39
 • 3.2.2.1 Skaičiuojami skerspjūvio geometriniai rodikliai39
 • 3.2.2.2 Skerspjūvio klas÷40
 • 3.2.2.3 Skerspjūvio laikomosios galios tikrinimas42
 • 3.2.3 Talpyklos stogo sijyno įlinkis45
 • 3.3 Talpyklos stogo lakštų skaičiavimas45
 • 3.4 Talpyklos konstrukcijų mas÷47
 • 4. Talpyklos sienel÷s defektų modeliavimas ir analiz÷48
 • 4.1 Defektų modeliavimas48
 • 4.2 Defektų analiz÷48
 • 5. Išvados58
 • Literatūra59

Reziumė

Autorius
hartex
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Statyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 12, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
59 psl.

Susiję darbai

Nuotekų technologijų kursinis

Statyba Kursinis darbas modestaaa
Miestui, kuriame gyvena 100 tūkst. žmonių, projektuojama nuotekų valykla. Nuotekų norma žmogui lygi 200 litrų dienai. Atsižvelgiant į šiuos parametrus apskaičiuojami nuotekų debitai...

Gelžbetoninių konstrukcijų kursinis projektas

Statyba Kursinis darbas 2012 m. abraitis
Pagal pateiktą užduotį buvo suprojektuota daugiaaukščio pastato monolitinė sijinė gelžbetoninė perdanga. Perdangos plokštės storis – 80 mm; šalutinės sijos matmenys – 350 x...