Aukštelkų seniūnijos įvaizdžio formavimas darbuotojų požiūriu

28 psl. / 5900 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiais laikais daugumai organizacijų sunku ne tik prisitaikyti prie rinkos sąlygų, bet ir įgyti konkurencinį pranašumą. Dauguma organizacijų siekia įgyti konkurencinį pranašumą, kuriant išskirtinį organizacijos įvaizdį. Organizacijos įvaizdis gali turėti tiek teigiamos, tiek neigiamos įtakos pačiai organizacijai. Pasak Mikailienės R. (2008, p. 36), tinkamai sukurtas organizacijos įvaizdis ir gerai žinomas organizacijos pavadinimas tik dar labiau paskatina vartotojų palankumą, pasitikėjimą ir nulemia įvertinimus bei pasirinkimą naudotis organizacijos teikiamomis paslaugomis.

Tyrimo problema. Nagrinėjamos temos problemą išreiškia šis probleminis klausimas: Ar organizacijos kuriamas įvaizdis priimtinas jos darbuotojams? Šiuo probleminiu klausimu siekiama išsiaiškinti ar šioje organizacijoje dirbantys asmenys suvokia, kaip formuojamas organizacijos įvaizdis, jo svarbą. Ar organizacijos įvaizdis yra efektyvus darbuotojų požiūriu.

Tyrimo objektas. Organizacijos įvaizdis darbuotojų požiūriu.

Tyrimo tikslas. Ištirti organizacijos įvaizdį darbuotojų požiūriu.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti organizacijos įvaizdžio teorinius aspektus.
 2. Empiriškai pagrįsti darbuotojų požiūrį į organizacijos įvaizdį.

Tyrimo metodika ir priemonės.

 1. Mokslinės literatūros analizė ir sintezė.
 2. Kokybinis tyrimas (naudojant interviu metodą).

Kursiniame darbe remtasi įvairiomis Lietuvos mokslininkų įžvalgomis. Daugiausiai dėmesio įvaizdžio nagrinėjimui skyrė (Krasauskaitė S., Drūteikienė G., Mikelionytė A ). Taip pat remtasi ir užsienio autoriais (Burns J., Bagg A., Hosany S. Ekinci Y. ir Uysal M. ir kt.).


Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • SANTRAUKA
 • 1. ORGANIZACIJOS ĮVAIZDŽIO TEORINIAI ASPEKTAI6
 • 1.1. Organizacijos įvaizdžio samprata ir reikšmė6
 • 1.2. Organizacijos įvaizdžio tipologija8
 • 1.3 Organizacijos įvaizdį lemiantys veiksniai11
 • 2. AUKŠTELKŲ SENIŪNIJOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS DARBUOTOJŲ POŽIŪRIU ANALIZĖ15
 • 2.1. Empirinio tyrimo metodika ir organizavimas15
 • 2.2. Aukštelkų seniūnijos charakteristika17
 • 2.3. Organizacijos įvaizdžio formavimo darbuotojų požiūriu analizė
 • IŠVADOS
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
sauleaa
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 24, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Praktika Garliavos apylinkių seniūnijoje

Viešasis administravimas Praktikos ataskaita 2015 m. raimukas
Praktiką pasirinkau atlikti Garliavos apylinkių seniūnijoje. Praktika seniūnijoje truko du menesius, kadangi tiek kvalifikacinę, tiek priešdiplominę praktikas atlikau toje pačioje institucijoje. Praktiką pradėjau...

Darbuotojų motyvacijos sistemos kūrimas

Viešasis administravimas Prezentacija 2006 m. ssselencik
Parengta prezentacija, kurioje labai nesiplečiant (trumpa drūtai) atskleidžiami motyvacijos sistemos kūrimo aspektai. Aptariami šiuolaikiniai mokslininkų požiūriai į motyvaciją kaip procesą.

Praktikos ataskaita Užliedžių seniūnijoje

Viešasis administravimas Praktikos ataskaita 2015 m. afrodite
Rinkdamasi vietą, kurioje norėčiau atlikti kvalifikacinę praktiką, asmeniškai siekiau praktiką atlikti tokioje organizacijoje, kurioje pasisemčiau patirties, žinių ir idėjų. Taip pat, jog praktikos...