X viešbučio paslaugų kokybės vertinimas

30 psl. / 6300 žod.
Darbas yra ir kursinis ir praktikos ataskaita tuo pačiu. Apginta buvo 9 balam. Rašytas buvo pagal reikalavimus.

Ištrauka

Tyrimo problema. Netinkamas viešbučio personalo darbas veikia neigiamai teikiamų paslaugų kokybę.

Tyrimo objektas. X viešbučio .................

Tyrimo tikslas. Įvertinti X viešbučio teikiamų paslaugų kokybę bei numatyti galimus paslaugų gerinimo būdus.

Tyrimo uždaviniai:

 1. ........................................
 2. Pristatyti viešbučio teikiamas paslaugas;
 3. ........................................
 4. ........................................

Tyrimo struktūra. Darbą sudaro įvadas, dvi pagrindinės dalys, išvados. Įvade atskleidžiamas temos aktualumas, iškeliamas tikslas ir jam įgyvendinti suformuluojami tyrimo uždaviniai. Pirmoje dalyje yra aptariamia paslaugos samprata, jos savybės, išanalizuojamos viešbučio teikiamos paslaugos ir jų klasifikacija, aptariami kokybės aspektai, kokybės modeliai, personalo įtaka teikiamoms paslaugoms. Antroje dalyje yra aprašomas tyrimo eigos procesas ir įmonės veiklos pristatymas. Trečioje dalyje pateikiamos X viešbučio veiklos gerinimo kryptys ir aptariami tyrimo rezultatai ir jų analizė.

Turinys

 • Turinys
 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA5
 • 1.1 Paslaugos samprata ir savybės5
 • 1.1.1 Paslaugos samprata5
 • 1.1.2 Paslaugos savybės5
 • 1.2 Viešbučių teikiamos paslaugos ir jų klasifikacija7
 • 1.3 Paslaugų kokybės aspektai9
 • 1.4 Paslaugų kokybės modeliai ir jų analizė10
 • 1.5 Personalo įtaka teikiamų paslaugų kokybei15
 • 2.DARBO METODAI IR PRIEMONĖS17
 • 2.1 Tyrimo eigos pristatymas17
 • 2.2 X viešbučio pristatymas18
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS19
 • 3.1 X viešbučio klientų tyrimo rezultatai19
 • 3.2 X viešbučio paslaugų tobulinimo būdai25
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS28
 • PRIEDAI29

Reziumė

Autorius
agniuukas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lie 16, 2015
Apimtis
30 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Socialinės paslaugos

Socialinis darbas Referatas 2010 m. vaidukazs
Darbo tema Socialinės paslaugos. Pateikiu informacija apie tai, kas yra Socialines paslaugos, kur kreiptis norint jas gauti, taip po gi 2008m. – 2009m....

Sociokultūrines paslaugos

Socialinis darbas Prezentacija lithu
Sociokultūrinis darbas – socialinė paslauga, teikiama individams, grupėms bei organizacijoms, siekiant jų kultūrinio ir visuomeninio veiklumo. Sociokultūrinė veikla aprėpia rekreacijos, švietimo ir auklėjimo,...