Pilietybės suteikimas išimtine tvarka

22 psl. / 5111 žod.

Ištrauka

Pilietybė – nuolatinis asmens teisinis ryšys su valstybe yra svarbus asmens konstitucinio teisinio statuso elementas. Nacionalinės teisės normos, kurios reguliuoja pilietybės santykius, sudaro savarankišką pilietybės teisinį institutą.
Lietuvos Respublikoje pilietybės santykius reguliuojančios normos įtvirtintos aukščiausios galios šalies įstatyme – Konstitucijoje, Pilietybės įstatyme, poįstatyminiuose teisės aktuose.
Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 str., Lietuvos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.
Valstybė neegzistuoja be piliečių, pilietybė yra suverenios valstybės atributas. Pilietybė nėra vien formali teisės kategorija, ji visada neatsiejamai susijusi su suvereniteto, nacionalinio identiteto, politinės santvarkos, asmens teisių ir laisvių klausimais.
Pagal 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją kiekvienas žmogus turi teisę į pilietybę.
kiekviena Susitariančioji valstybė privalo suteikti savo pilietybę kiekvienam jos teritorijoje gimusiam asmeniui, kuris priešingu atveju būtų apatridas (1 str. 1 d.). Nors tarptautinėje teisėje yra įtvirtintas principas, jog kiekviena valstybė gali pati apibrėžti, kas yra jos piliečiai, vis dėlto valstybės nėra visiškai laisvos savo nacionaliniais įstatymais ar sudarytomis tarptautinėmis sutartimis nustatydamos pilietybės teisinį reguliavimą.
Šią temą - pilietybės suteikimas išimties tvarka pasirinkau todėl ,kad ji šiuo metu Lietuvos valstybei, esant Europos Sąjungoje, yra labai aktuali dėl ES piliečių migracijos iš vienų valstybių į kitas. Į Lietuvos Respublikos pilietybę pretenduoja ne tik ES piliečiai, bet ir Rytų kraštų asmenys, dažniausiai, taip siekdami patekti į kitas Europos Sąjungos valstybes.
Šio darbo tikslas atskleisti pilietybės sampratą, jos įgijimo būdus bei galimybes. Taip pat Lietuvai esant ES nare, supažindinti ne tik su Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos pilietybės įstatymais, Europos konvencija dėl pilietybės bei trumpai apžvelgti Skandinavijos dvigubos pilietybės įgijimo tvarką.


Turinys

 • ĮVADAS1
 • 1. PILIETYBĖS ĮGIJIMO BŪDAI2
 • Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas2
 • Aplinkybės, dėl kurių LR pilietybė neteikiama.3
 • Vaikų pilietybės priklausimas nuo tėvų3
 • 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮGALIOJIMAI SPRENDŽIANT PILIETYBĖS KLAUSIMUS4
 • 1. Respublikos Prezidento funkcijos:4
 • 2. Pilietybės reikalų komisijos funkcijos:4
 • 3. VALSTYBĖS INSTITUCIJOS ĮGYVENDINANČIOS PILIETYBĖS KLAUSIMUS5
 • 4. LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMAS IŠIMTIES TVARKA6
 • Prašymų suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę tvarka:6
 • 5. PILIETYBĖS SUTEIKIMAS UŽ NUOPELNUS VALSTYBEI7
 • 6. DVIGUBA PILIETYBĖ9
 • 7. DVIGUBOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO ASPEKTAI10
 • 8. DVIGUBOS PILIETYBĖS ISTORINĖ RAIDA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOSE (1922 – 1938m.)10
 • 9. DVIGUPOS PILIETYBĖS SUTEIKIMAS KONSTITUCINIU POŽIŪRIU11
 • 10. DVIGUBA PILIETYBĖ SKANDINAVIJOS ŠALYSE12
 • 11. EUROPOS KONVENSIJA DĖL PILIETYBĖS14
 • 12. EUROPOS SĄJUNGOS PILIETYBĖ16
 • E S pilietybės įvedimo priežastys16
 • Europos Sąjungos pilietybės įgijimo ir praradimo sąlygos17
 • Pagrindines Europos Bendrijos suteiktas teises sudaro:18
 • Įvedant Europos Sąjungos pilietybę ES sutarties numatyti tikslai:19
 • IŠVADA20
 • LITERATŪRA21

Reziumė

Autorius
loretta
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 4, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Mokestiniai ginčai ir jų nagrinėjimo tvarka

Teisė Referatas jenna
Mokesčiai yra vienas iš pagrindinių valstybės pajamų formavimo būdų, taip pat laikomi esmine valstybės finansų sistemos dalimi. Teisės doktrinoje mokesčiai yra apibrėžiami kaip...

Europos Teisingumo Teismo sudėtis ir skyrimo tvarka

Teisė Referatas jenna
Europos Teisingumo teismo atsiradimas yra neatsiejamas nuo specifinės Europos Bendrijų (dabar – Europos Sąjungos) prigimties. Kiekvienoje brandžioje sistemoje bendruomenė negali sklandžiai egzistuoti be...