Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Viešojo valdymo reforma: samprata ir priežastys

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas: Vis labiau pasauliui globalėjant, kasdieną jam tampant vis atviresniam įvairių pasaulio šalių įtakai darosi akivaizdu, kad iš kitų valstybių perimamos ir reformos. Besivystanti pasaulio ekonomika, spartūs technologijų pokyčiai ir visaapimanti politinių sistemų Centrinėje, Rytų ir Pietryčių Europoje pertvarka, kai naujai susiformavusios demokratijos susiduria su teisėtumo, perimamumo problemomis ir kartu su didžiuliu poreikiu modernizuoti valstybės valdymo struktūras, stipriai veikia viešojo valdymo reformos pobūdį, jos eigą. Stiprėja suvokimas, kad viešasis valdymas nebegali likti toks kaip anksčiau. Vis dėl to, keičiantis visuomenei reikia pokyčių ir valstybės viduje.

Kiekviena valstybė pasirenk, kaip modernizuoti valdymą. Vienos seka šalių, jau įvykdžiusių reformas pėdomis, kitos stengiasi pačios atrasti savo kelią. Tačiau visos valstybės, vykdydamos reformą turi vieną bendrą tikslą, kurio jo siekia. Visos valstybės nori, kad jų valdymas taptų ekonomiškesnis. Kitaip sakant – kad valdymo aparatui išlaikyti reikėtų kuo mažiau lėšų, tačiau jis veiktų geriau negu iki tol. Todėl reformos toks svarbus kiekvienos šalies gyvavimo aspektas. Deja, ne visos reformos baigiasi sėkmingai. Tam, kad reformos būtų įgyvendintos sėkmingai ir po kelerių metų nereiktų jų vėl reformuoti reikia įsigilinti į reformų modelį ir strategijas, kurios leidžia optimizuoti reformų įgyvendinimą.

Ši tema labai aktuali todėl, kad dauguma posovietinių valstybių dar nėra pilnai įvykdžiusios viešojo valdymo reformų. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų valstybių tai dar tebevykstantis procesas. Tik išanalizavus ir pilnai susipažinus su viešojo valdymo reforma, jos modeliais ir priežastimis galima įvykdyti reformas, kurios atneš tik teigiamus pokyčius viešajame valdyme.

Darbo problema: šiuolaikiniai visuomenei modernėjant, modernėti turi ir valstybė. Valstybė siekia tobulėti kartu su visuomene ir pateikti jai pigiai kainuojantį ir našiai dirbantį viešąjį sektorių. Tačiau susiduriama su problema, kad tai – beveik neįmanoma.

Darbo tikslas: Aprašyti viešojo valdymo reformos sampratą ir priežastis.

Uždaviniai:

 1. Susipažinti su viešojo valdymo reformos samprata;
 2. Nurodyti, koks yra pagrindinis viešojo valdymo reformos modelis;
 3. Išaiškinti, kokios yra viešojo valdymo reformų strategijos;
 4. Pateikti viešojo valdymo reformų priežastis;

Temos ištirtumas: Tema plačiai tyrinėta. Galima išskirti daugelį XX a. antros pusės ir ypač paskutinių dešimtmečių teoretikų, kurių darbai itin reikšmingi viešojo valdymo modernizavimo metodologijai. Tai W. Dunnas, D. Osborne'as, Ch. Hoodas, J. E. Lane. Daug dėmesio šiaip temai skyrė C. Pollitt ir G. Bouckaert, kurie ir susistemino reformos modelį. Viešojo valdymo reformas tyrė įvairūs Lietuvos autoriai: E. Backūnaitė, V. Domarkas, A. Raipa , V. Nakrošis, A. Tumėnas.

Darbas atliktas analizuojant įvairius mokslinius šaltinius, juos lyginant, sisteminant ir aprašant.

Darbo tipas:
Apimtis:
7500 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. VIEŠOJO VALDMO REFORMA5
 • II. VIEŠOJO VALDYMO REFORMOS SAMPRATA IR MODELIS9
 • 2.1. Viešojo valdymo reformos samprata9
 • 2.2. Viešojo valdymo reformų modelis13
 • 2.3. Viešojo valdymo reformos strategijos ir įgyvendinimas17
 • III. VIEŠOJO VALDYMO REFORMŲ PRIEŽASTYS20
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos ir Europos viešojo valdymo reforma
Referatas Lietuvos ir Europos viešojo valdymo reforma

Dažniausiai manoma, kad viešojo valdymo reforma – tai tik priemonė tikslui pasiekti, o ne pats [...]

Europos Komisijos viešojo valdymo reformos analizė
Referatas Europos Komisijos viešojo valdymo reformos analizė

Rašto darbas iš Europos Sąjungos viešojo administravimo sistemos paskaitos. [...]

Viešojo valdymo reformos Lietuvoje
Referatas Viešojo valdymo reformos Lietuvoje

Kiekvienoje išsivysčiusioje valstybėje vyksta tam tikros reformos. Vienos jų skirtos pagerinti viešojo sektoriaus darbą, kitos [...]

Viešojo valdymo reformos strategija Lietuvoje
Referatas Viešojo valdymo reformos strategija Lietuvoje

Šiandien visuomenės gyvenimo pokyčius įtakoja įvairūs globalizacijos veiksniai, valstybių politiniai, ekonominiai ir socialiniai konfliktai. Šie [...]

Kodėl Lietuvai (ne)reikia viešojo valdymo reformos?
Referatas Kodėl Lietuvai (ne)reikia viešojo valdymo reformos?

Mokslinėje literatūroje viešasis valdymas suprantamas kaip plati valdžios ir valdymo institucijų veikla, jungianti politikos formavimą [...]

Viešojo valdymo reformos
Referatas Viešojo valdymo reformos

Įvairiuose šaltiniuose reforma apibrėžiama, kaip tam tikra pertvarka, pokytis išsaugant esminius pamatus. C. Pollit ir [...]

Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė
Referatas Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė

Reformos visoms pasaulio valstybėms - pertvarkymo procesas, dažniausiai pradedamas kai iškyla tam būtinybė. Reforma reiškia [...]

Viešosios tvarkos samprata ir jos užtikrinimo priemonės pasienio ruože
Kursinis darbas Viešosios tvarkos samprata ir jos užtikrinimo priemonės pasienio ruože

Šiame kursiniame darbe išsamiau susipažindinama su Lietuvos policijos raida bei santykiais su kitomis valstybės institucijomis [...]

Viešosios nuosavybės teisės samprata
Prezentacija Viešosios nuosavybės teisės samprata

Tai gėrybių priskyrimas visai tautai, visuomenei, neišskiriant atskirų jos dalių. Valstybės ir savivaldybių nuosavybę apjungianti nuosavybės [...]

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės
Kursinis darbas Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės

Mano pasirinkto darbo tema – „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės“. Pasirinktos temos [...]

Deviacijos samprata, jos tipai, paauglių deviantinio elgesio priežastys ir jo prevencija
Referatas Deviacijos samprata, jos tipai, paauglių deviantinio elgesio priežastys ir jo prevencija

Temos aktualumas. Sparčiai globalėjančiame pasaulyje sunku suprasti, kaip ir dėl kokių priežasčių keičiasi mūsų, o [...]

Sąmoningo savęs žalojimo samprata ir priežastys
Referatas Sąmoningo savęs žalojimo samprata ir priežastys

          Kasdieniame gyvenime visi individai kada nors susiduria su sunkiomis ir konfliktinėmis situacijomis, kurios slegia [...]

Valstybės valdymo samprata pagal Hanfeizi (III a.pr.Kr.)
Kursinis darbas Valstybės valdymo samprata pagal Hanfeizi (III a.pr.Kr.)

Išdavikų valdymo menas Skyrius “Shui yi” aptaria kelia išdavikų rūšis bei būdus, kaip su kiekvienu iš [...]

Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo
Konspektas Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo

Konspekte pateikiamas valstybės tarnautojų vaidmens ir darbo funkcijų bei veiklos pasikeitimai, reformavus viešąjį sektorių.