Socialiniai mokslai / Teisė

Teisėsaugos institucijų ypatumai Lietuvoje

1 atsiliepimas
Autorius:

Su teisėsaugos institucijomis tenka susidurti kiekvienam. Kartais dėl paprasto dokumento gavimo, kartais deja dėl nusikalstamos veikos, ar kitokių teisinių problemų. Tačiau, nei vienas žmogus negali įsivaizduoti visuomenės, kurioje vienokios ar kitokios teisėsaugos institucijos neegzistuotų. Nuo neatmenamų laikų kiekvienas didesnis miestas ar gyvenvietė turėjo instituciją, kuri prižiūrėjo tvarką. Teisėsaugai šiuolaikinėje visuomenėje skiriama labai daug dėmesio. Kadangi didėjant gyventojų skaičiui, smarkiai didėja ir nusikalstamumas, tenka vis dažniau susidurti su teisėsauga, bei jos institucijomis.

            Labai svarbu išsiaiškinti, kodėl teisėsauga tokia svarbi normaliam valstybės veikimui bei visuomenės vystymuisi.      Teisėsauga – viena pagrindinių valstybės funkcijų. Taip yra todėl, kad tik valstybė turi teisę įgyvendinti teisingumą, reguliuoti viešuosius santykius, ypač, kuomet kyla nesutarimai, kurių metu, tvarkai ir taikai užtikrinti tenka imtis prievartinių priemonių, nes tik taip išsaugoma santaika, ramybė ir užtikrinama, jog visuomenė galės sėkmingai egzistuoti, plėtotis bei tobulėti.

            Temos aktualumas: teisėsaugos svarba normaliai funkcionuojančiai visuomenei – nenuginčijama. Šiuolaikinė valstybė be teisėsaugos – neįmanoma, nes tai viena svarbiausių valstybės funkcijų – tvarkos, piliečių saugumo ir visuomenės ramybės užtikrinimas. Tačiau, teisėsaugos institucijų – pakankamai daug, jų veiklos pobūdis, labai skirtingas. Norint suvokti, kuo vienos institucijos skiriasi nuo kitų, svarbu išanalizuoti jų specifikas, veiklos sritis, atsakingumą visuomenei bei šalies valdžiai, jų veiklą reglamentuojančius dokumentus. Valstybėje siekiama sukurti tokią teisėsaugos sistemą, kuri padėtų užtikrinti pirmiausia kiekvieno žmogaus teisių ir laisvių, teisėtų interesų apsaugą, kuri būtų garantuojama tinkama jo teisių gynyba, kitų individų ir valstybės atžvilgiu.[1]

     Darbo problema: Šia tema rašyta pakankamai daug. Į jos problematiką gilinosi tokie autoriai kaip Danišauskas G. „Teisėsaugos institucijų sistema“, Kuconis P. Nekrošius V. „Teisėsaugos institucijos“. Žilinskas D. (2006) straipsnyje „Kai kurie Lietuvos teisėsaugos institucijų bruožai ir veiklos principai“ analizuoja teisėsaugos sampratos problemą. Kiti autoriai, tokie kaip Misiūnas E. (2002, 2010), Stankevičius R. (2005), Mečkauskas V. (2005) analizuoja atskirų teisėsaugos institucijų veiklos problemas. Analizuojant literatūrą iškyla šie probleminiai klausimai:

            Probleminiai klausimai:

 1. Kuo reikšminga teisėsaugos institucijų sistema Lietuvoje?
 2. Kokie yra teisėsaugos institucijų sistemos trūkumai Lietuvoje?
 3. Kuo skiriasi tam tikros teisėsaugos institucijos viena nuo kitos?

Tyrimo objektas: Lietuvos teisėsaugos institucijų sistemos ypatumai;

Darbo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos teisėsaugos institucijų ypatumus;

Tyrimo uždaviniai:

 1. Aptarti, kas yra teisėsaugos institucijos, kokia yra jų reikšmė;
 2. Apžvelgti teisėsaugos institucijų sistemą Lietuvoje;
 3. Ištirti, ar piliečiai pasitiki teisėsaugos institucijomis Lietuvoje;

Darbo metodai: Uždavinių įgyvendinimui pasitelkti mokslinės literatūros bei teisės aktų analizės taip pat jų tarpusavio palyginimo ir loginio tyrimo metodai. Analizės metodas naudojamas visą darbo temą išskaidant į smulkesnes dalis ir šias dalis nagrinėjant atskirai. Darbe lyginamos ir vertinamos, mokslininkų nuomonės, teisiniai norminiai aktai bei su nagrinėjama tema susiję statistiniai duomenys. Mokslinės literatūros analizė skirta: teisėsaugos institucijų Lietuvoje aprašymui bei jų sistemos išaiškinimui. Taikant loginį metodą išvedami atitinkami apibendrinimai, išvados, o tai padeda tiksliau ir aiškiau suvokti darbe nagrinėjamus klausimus. Naudojamas sisteminis metodas pasireiškia tuo, jog tema atskleidžiama nagrinėjant atskirus jos elementus.

Darbo struktūra: Kursinis darbas pradedamas įvadu, kuriame pateikiamas temos aktualumas, aprašoma kurisnio darbo problema, išsikeliami probleminiai klausimai, objektas, tikslas, uždaviniai, aptariami darbo metodai ir trumpai pristatoma darbo struktūra. Toliau pateikiama mokslinės literatūros analizė. Pateikiama teisėsaugos institucijų samprata, analizuojama teisėsaugos institucijų sistema Lietuvoje, taip pat, kuo kiekviena sistemos dalis skiriasi viena nuo kitos. Darbas baigiamas išvadomis bei naudotos literatūros sąrašu.

[1] Bekėžienė R., Administracinė teisė. Teisėsaugos institucijos. Praktinių užduočių rinkinys. Klaipėda, 2013, p. 6.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10598 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA
 • 1.1. Teisėsaugos institucijų samprata, veikla
 • 1.2. Teisėsaugos institucijų sistema Lietuvoje
 • 1.2.1. Teismai
 • 1.2.2. Lietuvos Respublikos prokuratūra ir ikiteisminio tyrimo institucijos
 • 1.2.3. Advokatūra
 • 1.2.4. Notariatas
 • 1.2.5. Anstoliai
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪRA

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Darbą gavau iškarto.
, 2016-04-17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija
Referatas Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija

Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien Lietuvos advokatūra [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose
Diplominis darbas Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose

             Temos aktualumas. Lietuvių kalbos vidurinio ugdymo programoje (2009) akcentuojama, kad “mokytojas supranta mokymo metodo [...]

E-viešieji pirkimai Lietuvos valstybinėje institucijoje
Diplominis darbas E-viešieji pirkimai Lietuvos valstybinėje institucijoje

Temos aktualumas. Elektroninių viešųjų pirkimų organizacijoje perkėlimo į elektroninę erdvę, Lietuvoje tapo aktualus, kai [...]

Privačios teisėsaugos įstaigos Lietuvoje
Referatas Privačios teisėsaugos įstaigos Lietuvoje

Teisėtvarka – tai visuomeninių santykių padėtis, kuriai esant užtikrinama teisė bei įstatymų vykdymas. Teisėtvarka – [...]

Lietuvos valstybės konstitucijų ypatumai
Referatas Lietuvos valstybės konstitucijų ypatumai

Kiekvienam piliečiui teisė suprantama visų pirma kaip atitinkama tvarka visuomenėje, kurią, visuomenė pati nustato [...]

Krašto apsaugos struktūra, krašto apsaugos politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų krašto apsaugai analizė
Kursinis darbas Krašto apsaugos struktūra, krašto apsaugos politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų krašto apsaugai analizė

1990 metais kovo 11 dieną Lietuva atgavo nepriklausomybę, o tai lemia, jog kaip ir kiekviena [...]

Muitinės ir teisėsaugos institucijų teisinis reglamentavimas egzamino klausimai ir atsakymai. MRU
Konspektas Muitinės ir teisėsaugos institucijų teisinis reglamentavimas egzamino klausimai ir atsakymai. MRU

Muitinės ir kitų teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Teisės aktai, reglamentuojantys muitinės ir teisėsaugos institucijų veiklą. Pagrindiniai teisėsauginės [...]

Institucijos, atliekančios standartizaciją ir sertifikaciją Lietuvoje
Referatas Institucijos, atliekančios standartizaciją ir sertifikaciją Lietuvoje

Šiandien standartai vaidina svarbų vaidmenį, kuriant vidaus rinką. Standartai padeda rinkai sukurti efektyvią prekybos kalbą [...]

Nepagrįsto praturtėjimo institutas: teoriniai ir praktiniai ypatumai
Diplominis darbas Nepagrįsto praturtėjimo institutas: teoriniai ir praktiniai ypatumai

Temos aktualumas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintas nuosavybės teisės neliečiamumo principas. Šio principo įgyvendinimą [...]

Valstybės institucijos ir valdžių padalijimas Lietuvoje
Prezentacija Valstybės institucijos ir valdžių padalijimas Lietuvoje

valstybės valdžios galių paskirstymas skirtingoms institucijoms, siekiant apriboti valdžią ir išsaugoti laisvę bei lygybę. Valdžių [...]

Lietuvos ir JAV e. valdžios strategijų ir e. valdžios institucinio reguliavimo analizė
Referatas Lietuvos ir JAV e. valdžios strategijų ir e. valdžios institucinio reguliavimo analizė

Nаcionalinė Lietuvos e. valdžios koncepcija, besiremdama priimta Lietuvos nacionalinės informаcinės visuomenės plėtros koncepcija, yra grindžiama [...]

Pilietybės institutas Lietuvos konstitucinėje teisėje
Referatas Pilietybės institutas Lietuvos konstitucinėje teisėje

Pilietybės institutas turi labai gilias sąsajas su pačia valstybės samprata. Valstybės egzistencija yra yra neįmanoma [...]