Konstitucinio Teismo išvadų privalomumo problematika apkaltos procese

13 psl. / 3004 žod.

Ištrauka

Per du dešimtmečius Konstitucinis Teismas priėmė ir paskelbė 318 nutarimų ir tik 8 išvadas: penkias dėl rinkimų įstatymų pažeidimų, dvi dėl Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkrečių veiksmų prieštaravimo Konstitucijai, ir vieną dėl tarptautinės sutarties neprieštaravimo Konstitucijai.

Atitinkamai konstitucinė tradicija ir praktika, sprendžiant įstatymų atitikimo Konstitucijai bei poįstatyminių teisės aktų atitikimo įstatymams ir Konstitucijai klausimus, priimant dėl to nutarimus ir juos vykdant, yra pažengusios žymiai toliau nei išvadų teikimas Konstitucinio Teismo kompetencijai priskirtais klausimais.

Tačiau, nors ir negausi, bet jau egzistuojanti Konstitucinio Teismo išvadų doktrina, leido įžvelgti tam tikras problemas įgyvendinant įstatymų raidę, deja, neleido šių problemų išspręsti. Būtent šiuo aspektu ir pasireiškia nagrinėjamos temos aktualumas.

Šio darbo tema bus nagrinėjama minėtų dviejų Konstitucinio teismo išvadų dėl Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkrečių veiksmų prieštaravimo Konstitucijai, kontekste, be abejo, pasitelkiant ir teisės aktus, aktualius nagrinėjamos problemos analizei.

Darbo tikslas nustatyti faktinę Konstitucinio teismo išvadų reikšmę bei jų privalomumo laipsnį apkaltos procese, objektas – Konstitucinio Teismo išvadų ir Seimo galutinių sprendimų apkaltos procese derinimo problema.

Pagrindiniai darbo šaltiniai, kaip jau minėta, Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvada dėl Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Nr. 14/04, ir Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio 27 d. išvada dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario Lino Karaliaus, kuriam pradėta apkaltos byla, ir Lietuvos Respublikos Seimo nario Aleksandro Sacharuko, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Nr. 32-2010-33-2010, be abejo, pati Konstitucija bei Seimo statutas – tiek, kiek jame reglamentuotas apkaltos procesas.


Turinys

  • Įžanga3
  • I Konstitucinio Teismo išvadų vaidmuo apkaltos procese4
  • II Apkaltos proceso kritinis taškas – Seimo narių balsavimas?5
  • III Konstitucinio Teismo išvadų ir politinės valios derinimo problema6
  • IV Konstitucinis Teismas kaip teisminės valdžios subjektas7
  • V Konstitucinio Teismo ir Seimo vaidmenų apkaltos procese atskirimas8
  • VI Pagrindinės apkaltos proceso ydos9
  • Išvados12

Reziumė

Autorius
aleksandra
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 17, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

Teisė Referatas vaidas634
,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostatose. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, interpretuodamas...