Socialiniai mokslai / Teisė

Konstitucinio Teismo išvadų privalomumo problematika apkaltos procese

0 atsiliepimų
Autorius:

Per du dešimtmečius Konstitucinis Teismas priėmė ir paskelbė 318 nutarimų ir tik 8 išvadas: penkias dėl rinkimų įstatymų pažeidimų, dvi dėl Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkrečių veiksmų prieštaravimo Konstitucijai, ir vieną dėl tarptautinės sutarties neprieštaravimo Konstitucijai.

 Atitinkamai konstitucinė tradicija ir praktika, sprendžiant įstatymų atitikimo Konstitucijai bei poįstatyminių teisės aktų atitikimo įstatymams ir Konstitucijai klausimus, priimant dėl to nutarimus ir juos vykdant, yra pažengusios žymiai toliau nei išvadų teikimas Konstitucinio Teismo kompetencijai priskirtais klausimais.

Tačiau, nors ir negausi, bet jau egzistuojanti Konstitucinio Teismo išvadų doktrina, leido įžvelgti tam tikras problemas įgyvendinant įstatymų raidę, deja, neleido šių problemų išspręsti. Būtent šiuo aspektu ir pasireiškia nagrinėjamos temos aktualumas.

Šio darbo tema bus nagrinėjama minėtų dviejų Konstitucinio teismo išvadų dėl Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkrečių veiksmų prieštaravimo Konstitucijai, kontekste, be abejo, pasitelkiant ir teisės aktus, aktualius nagrinėjamos problemos analizei.

Darbo tikslas nustatyti faktinę Konstitucinio teismo išvadų reikšmę bei jų privalomumo laipsnį apkaltos procese, objektas – Konstitucinio Teismo išvadų ir Seimo galutinių sprendimų apkaltos procese derinimo problema.   

Pagrindiniai darbo šaltiniai, kaip jau minėta, Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvada dėl Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Nr. 14/04, ir Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio 27 d. išvada dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario Lino Karaliaus, kuriam pradėta apkaltos byla, ir Lietuvos Respublikos Seimo nario Aleksandro Sacharuko, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Nr. 32-2010-33-2010, be abejo, pati Konstitucija bei Seimo statutas – tiek, kiek jame reglamentuotas apkaltos procesas.

 

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3004 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įžanga3
  • I Konstitucinio Teismo išvadų vaidmuo apkaltos procese4
  • II Apkaltos proceso kritinis taškas – Seimo narių balsavimas?5
  • III Konstitucinio Teismo išvadų ir politinės valios derinimo problema6
  • IV Konstitucinis Teismas kaip teisminės valdžios subjektas7
  • V Konstitucinio Teismo ir Seimo vaidmenų apkaltos procese atskirimas8
  • VI Pagrindinės apkaltos proceso ydos9
  • Išvados12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Apkaltos proceso L. Karaliui ir A. Sacharukui inicijavimo eiga
Rašinys Apkaltos proceso L. Karaliui ir A. Sacharukui inicijavimo eiga

Informacinio pobūdžio rašinys apie apkaltos procesą L.Karaliui ir A.Sacharukui. Darbas rašytas dar iki Seimo balsavimo.

Teismų precedentai. Precedentas konstitucinio teismo doktrinoje
Referatas Teismų precedentai. Precedentas konstitucinio teismo doktrinoje

Teisminio precedento reikšmė labiausiai atskleista Konstitucinio teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime. 2006 m. kovo [...]

LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia
Kursinis darbas LR konstitucinio teismo aktai, jų konstitucinė prigimtis ir teisinė galia

Kaip teigia Egidijus Jarašiūnas, teisinga, atvira ir darni pilietinė visuomenė neįsivaizduojama be teisės viršenybės. Tokią [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka

Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Rašto darbo tikslas: atskleisti Lietuvos Respublikos [...]

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros taikymo problematika
Diplominis darbas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros taikymo problematika

Temos aktualumas. Teisės mokslas yra pagrįstas tam tikrų normų kūrimu ir taikymu. Proceso teisė reguliuoja [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

Konstitucinio Teismo teisinės padėties pagrindai
Kursinis darbas Konstitucinio Teismo teisinės padėties pagrindai

Dabartinė Lietuvos Konstitucija turi keletą esminių naujadarų, palyginti su kitomis, 1918 – 1938 ir 1990 [...]

Nukentėjusiojo asmens teisių gynimo problematika baudžiamajame procese: žalos atlyginimas
Referatas Nukentėjusiojo asmens teisių gynimo problematika baudžiamajame procese: žalos atlyginimas

Lietuvoje tiesos nustatymas yra svarbesnis už žalos atlyginimą, kadangi pamatinė žmogaus teisė įtvirtinta Konstitucijos 20 [...]

LR Konstitucinio Teismo rinkimų teisės srityje suformuota oficiali konstitucinė doktrina ir jos plėtojimo galimybės
Kursinis darbas LR Konstitucinio Teismo rinkimų teisės srityje suformuota oficiali konstitucinė doktrina ir jos plėtojimo galimybės

Darbo aktualumas. Rinkimų teisė – vienas svarbiausių konstitucinių institutų. Rinkimų būtinybė yra tiesiogiai pagrįsta jau [...]

LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas
Diplominis darbas LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas

Iki Antrojo pasaulinio karo galiojusiose Lietuvos Respublikos Konstitucijose buvo numatyta, jog įstatymas, priešingas Konstitucijai, valstybėje [...]

 Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją
Referatas Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją

Nepriklausomumas tai, kai teismų sistema (teisminė valdžia) yra atskirta nuo vyriausybės (vykdomosios valdžios) ir parlamento [...]