Humanitariniai mokslai / Literatūra

Jausmų romano bruožai D. Vaitkevičiūtės knygoje "Moterys meluoja geriau"

0 atsiliepimų
Autorius:

 Temos aktualumas. Konkreti tema „Jausmų romano bruožai D. Vaitkevičiūtės romane Moterys meluoja geriau“ iki šiol dar nėra nagrinėta, tačiau romane galima įžvelgti populiariajai kultūrai, literatūrai būdingų bruožų. Straipsnyje Populiariosios literatūros suvešėjimas literatūros kritikai gana plačiai analizuoja popkultūros ir iš jos atėjusios literatūros specifiką, paminėdami analizuojamai temai aktualias mintis – populiariosios literatūros įtaką žmogui bei jos atpažinimo kodus. Verta paminėti, jog pati jausmų romano sąvoka lietuvių literatūros kritikoje nėra plačiai analizuota (kažkiek panagrinėti Irenos Buivydaitės, Elenos de Strozzi romanai), tačiau knygoje Naujausioji lietuvių literatūra /1988-2002 G. Viliūnas gana siaurai pamini kelias temai aktualias jausmų romano ypatybes (tarpusavio emociniai ryšiai, ištikimybė, meilė). Be to, jis teigia, jog konkrečiai mums rūpimoje knygoje „Moterys meluoja geriau“ veikėjų jausmai fatališki, veiksmo posūkiai dramatiški, lydimi gausių jausmingų, graudinančių situacijų,[1] o tai mums ypač svarbu, žinant pagrindinį šio darbo tikslą. Taigi, D. Vaitkevičiūtės romanas Moterys meluoja geriau lietuvių literatūroje nėra labai plačiai išanalizuotas pagal populiariosios literatūros formas, būdingas jausmų romanams.

Tyrimo objektas: Jausmų romano bruožai D. Vaitkevičiūtės romane Moterys meluoja geriau.

Darbo medžiaga: Daivos Vaitkevičiūtės romanas Moterys meluoja geriau.

Tikslas: išanalizuoti jausmų romano bruožus, vyraujančius D. Vaitkevičiūtės romane Moterys meluoja geriau.

Uždaviniai:

 1. Ištirti, kokios jausmų romano ypatybės dominuoja populiariosios kultūros teorijoje.
 2. Išanalizuoti D. Vaitkevičiūtės knygų turinį pagal jausmų romane dominuojančią meilės temą.
 3. Atskleisti moterų veikėjų paveikslų ypatybes per jausmų prizmę, padėsiančią įtvirtinti jausmų romano bruožus.

Tyrimo metodai: D. Vaitkevičiūtės romano Moterys meluoja geriau kultūrinė analizė. 

Tyrimų apžvalga: Rašant kursinį darbą daugiausia remtasi S. Daugirdaitės, L. Jakonytės, L. Jonušio, J. Sprindytės ir R. Tamošaičio diskusijos medžiaga Populiariosios literatūros suviešėjimas bei J. Fiske knygos Populiariosios kultūros supratimas skyriumi Populiarieji tekstai, kuriame plačiai aptariami popkultūrai ir literatūrai būdingi bruožai, išdėstomos šiuolaikinius skaitytojus labiausiai patraukiančios tekstų ypatybės, paaiškinama, kodėl skaitytojus žavi tipiški kūrinių vingiai. A. Samalavičiaus straipsnis Masinė kultūra ir kultūros kritika bei J. Noreikienės straipsnis Masinė kultūra ir jos funkcijos leido suprasti, dėl kokių priežasčių atsirado masinė kultūra, kokie tos kultūros išskirtinumai ir ką naujo ji atnešė į žmonių švietimosi sferą. Suprasti darbo temai aktualią medžiagą apie jausmų romano bruožus padėjo G. Viliūno knygos Naujausioji lietuvių literatūra /1988-2002 skyrius Populiarioji literatūra bei Floridos universitete parašytos disertacijos, tema Jausmų romano ir su juo atėjusio tikro moteriškumo kulto įtaka keturiems afroamerikiečių moterų parašytiems romanams[2], santrauka.

 

Darbo struktūra. Kursinį darbą sudaro įvadas, teorinė dalis, analitinė dalis, išvados ir literatūros sąrašas. Teorinėje dalyje, pavadinimu Jausmų romano samprata populiariosios literatūros kontekste, aptariami svarbiausi analizuojamos temos teoriniai aspektai – masinė kultūra ir jos įtaka žmonių kultūriniam gyvenimui, XX a. susiformavusios populiariosios literatūros ypatybės, romano samprata dabartinės lietuvių literatūros kritikos kontekste, jausmų romano bruožai. Visa tai buvo analizuojama per lietuvių ir užsienio autorių literatūrą. Analitinė dalis, pavadinimu Jausmų romano bruožai knygoje moterys meluoja geriau, skirstoma į du skyrius: pirmajame skyriuje, pavadintame Jausmų romane dominuojanti meilės tema, analizuojami romane vaizduojamų moterų emociniai ryšiai, susiję su meile – pagrindine jausmų romano dominante. Antrajame skyriuje, kuris pavadintas Jausminiai moterų paveikslai, aptariamos moterų gyvenimo detalės, kurios glaudžiai siejasi su kitais jausmų romano skiriamaisiais bruožais.

 

[1] Viliūnas G. Naujausioji lietuvių literatūra /1988-2002/, „Populiarioji literatūra“. Vilnius: Alma littera, 2003, p. 311

[2] Originalus pavadinimas: The influence of the sentimental novel and the attendant cult of true womanhood on four novels by African American women.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4990 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. JAUSMŲ ROMANO SAMPRATA POPULIARIOSIOS LITERATŪROS KONTEKSTE
 • 1.1. Populiariosios kultūros samprata
 • 1.2. Jausmų romano apibrėžimas
 • 2. JAUSMŲ ROMANO BRUOŽAI KNYGOJE MOTERYS MELUOJA GERIAU
 • 2.1. Jausmų romane dominuojanti meilės tema
 • 2.2. Jausminiai moterų paveikslai
 • IŠVADOS
 • ŠALTINIAI
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Viktoro Hugo biografija, kūrybos bruožai, svarbiausi kūriniai, romano „PARYŽIAUS KATEDRA“ siužetas
Konspektas Viktoro Hugo biografija, kūrybos bruožai, svarbiausi kūriniai, romano „PARYŽIAUS KATEDRA“ siužetas

Viktoras Hugo – ryškiausias romantizmo rašytojas Prancūzijoje, poetas, romanistas, vienas reikšmingiausių 19 a. dramaturgų. Jo [...]