Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas

26 psl. / 6068 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Visų pasaulio valstybių politika remiasi finansiniais ištekliais. Tam, kad valstybė būtų finansiniu aspektu stipri, jei reikia sudaryti biudžetą. Kiekviena šalis sudarinėdama biudžetą susiduria su įvairiausiomis problemomis. Jos atsiranda jau planuojant biudžetą, nes nesugebama sudaryti teigiamo biudžeto. Dažniausiai išlaidos biudžeto būna didesnės negu pajamos, todėl atsiranda valstybės skolos, visuomenė tampa priešiška, vyksta įvairios reformos. Biudžetą galima apibūdinti kaip patį svarbiausią valstybės tikslą, nuo kurio priklauso tolimesnė valstybės raida. Biudžeto klausimai valstybės valdžios instiucijose yra ilgai svarstomi ir dikutuojami, nes biudžetą galima priimti tik kartą. Jeigu kalbėsime apie LR biudžetą reikia žinoti, kad biudžeto patvirtinimas įvyksta kiekvienų metų pabaigoje. Taip pat biudžetas yra išimtinai svarbus, nes jį palaiko daug įstatymų, teisės aktų. Biudžeto skaičiavimai yra vieni sudėtingesnių, nes jie vyksta keletą kartų per metus, o kaip žinoma ekonomiką įtakoja daug veiksnių. Biudžetą sudarinėja LR vyriausybė, Seimas bei kitos institucijos.

Darbo objektas: Lietuvos Respublikos biudžetų sudarymo ir vykdymo analizė.

Darbo tikslas: išanalizuoti biudžeto sudarymą ir vykdymą, tai įvertinti ir padaryti išvadas.

Darbo uždaviniai:

1) Išanalizuoti literatūrą;

2) Atlikti biudžeto sudarymo ir vykdymo analizę;

3) Pateikti išvadas.

Tiriamasis laikotarpis: 2009–2011 metų laikotarpis.

Tyrimo metodai: mokslinės bei statistinės literatūros duomenų susisteminimas bei analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO LITERATŪROS APŽVALGA4
 • 2. BIUDŽETO SUDARYMAS IR ANALIZĖ10
 • 2.1. Biudžeto sudarymo principai10
 • 2.2. Biudžeto sudarymo analizė12
 • 3. LR BIUDŽETO VYKDYMAS IR ANALIZĖ16
 • 3.1. Biudžeto vykdymo eiga16
 • 3.2. Biudžeto vykdymo analizė17
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS24
 • PRIEDAI25

Reziumė

Autorius
dvaras007
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 20, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Lietuvos Respublikos biudžeto politika

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. guoba
Valstybės biudžetas – tai tam tikro laikotarpio pajamų ir išlaidų planas.  Lietuvos Respublikos vyriausybės kompetencija yra parengti ir realizuoti priemonių planą, kuriuo stengiamasi...