Rapsų auginimo derlingumo Alytaus rajone analizė

32 psl. / 6124 žod.

Ištrauka

Žmonių veikloje žemė yra nekilnojamasis turtas, pagrindinė priemonė žemės ir miškų ūkyje, teritorinė bazė kitoms ūkio šakoms plėtoti, gyvenamojų vietovių ir infrastruktūros sistemos elementams išdėstyti. [7]

Žemės ūkio statistika padeda nagrinėti vykstančias tendencijas visame žemės ūkyje. Galima nusakyti vykstančius pokyčius, mažėjantį ar didėjantį augimą, derlingumą. Žemės ūkio statistikos uždaviniai įvairiais laikotarpiais buvo tiesiogiai susiję su valstybės ekonomine ir socialine politika. Kiekvienu valstybės raidos etapu keliami atitinkami uždaviniai ir žemės ūkio statistikai. Statistika – tai valstybėje vykstančių reiškinių, padėties, būklės atspindys. [12] Statistinė duomenų analizė leidžia apžvelgti įvairius pokyčius, palyginti duomenis tarpusavyje, numatyti perspektyvas.

Rapsai Lietuvoje yra gana naujas produktas lyginant su grūdų pasėliais. Rapsai auginami tik antrą dešimtmetį. Dar neturime ilgalaikės praktikos juos auginant. Prieš 10-15 metų Lietuvos žemės ūkio mokslo ir studijų institucijose buvo padaryta daug lauko bei laboratorinių bandymų, kuriuose buvo tiriami įvairūs žieminių rapsų auginimo technologijų klausimai. [11] Rapsas naudojams išgauti aliejų, biokuro dalis. Didėjantis rapsų poreikis biodyzelino gamybai turėtų dar labiau skatinti žemdirbius daugiau jų auginti, nes ekonominiai faktoriai gana palankūs. [3]

Darbo tikslas - išnagrinėjus rapsų auginimo derlingumą, derlių ir plotus Alytaus apskrityje, įsisavinti ir įtvirtinti žemės ūkio statistikos teorines ir statistikos prognozavimo teorijos žinias.

Darbo uždaviniai:

1. Surinkti specialią statistiką ir šaltinius nagrinėjama tema, ją suvokti, išanalizuoti ir padaryti bendras išvadas.

2. Išnagrinėti visų rapsų ūkių statistinės atskaitomybės tvarką ir aprašyti statistinės analizės metodiką.

3. Išanalizuoti 3 metų Alytaus apskrities visų rapsų ūkių vidutinės trukmės auginimo rezultatus ir jais remiantis prognozuoti ne mažiau kaip 5 paskutiniųjų metų rodikliais.

Tyrimo objektas - Alytaus apskrities: Alytaus r. sav., Varėnos r. sav., Druskininkų sav., Lazdijų r. sav.

Tiriamas dalykas – visų ūkių, ūkininkų ir šeimos ūkių, bei žemės ūkių bendrovių ir įmonių rapsų plotai, derlius ir derlingumas.

Tiriamasis laikotarpis – naudojama 2008 – 2010 metų laikotarpio duomenys, o prognozavimui naudojama 2006 – 2010 metų statistiniai duomenys.

Tyrimo metodai ir būdai:

Apibendrinančių rodiklių sudarymasStatistinių lentelių sudarymasStatistinių grafikų braižymas.

Naudota literatūra ir informacijos šaltiniai – darbe naudojama statistikos departamento ir žemės ūkio ministerijos duomenys, ekonominių bei statistinių autorių monografijos ir mokomosios knygos, straipsnių ir internetinių prieigų duomenys.

Darbo naujumas – nagrinėta 2008 – 2010 metų statistiniai rapsų duomenys, jos analizuotos ir suvoktos, prognozuota 2011 – 2012 metams rapsų augimo perspektyvos.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. STATISTINIAI DUOMENYS APIE RAPSUS ŠALTINIAI IR ANALIZĖS METODAI5
 • 1.1. Statistiniai duomenų rapsus plotus, derlių ir derlingumą šaltiniai5
 • 1.2. Rapsų statistinės analizės metodai ir būdai6
 • 2. RAPSŲ PLOTŲ, DERLIAUS IR DERLINGUMO STATISTINĖ ANALIZĖ12
 • 2.1. Rapsų plotų statistinė analizė12
 • 2.2. Rapsų derliaus statistinė analizė14
 • 2.3. Rapsų derlingumo statistinė analizė16
 • 3. RAPSŲ PLOTŲ, DERLIAUS IR DERLINGUMO PROGNOZAVIMAS20
 • IŠVADOS23
 • NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI24
 • PRIEDAI25

Reziumė

Autorius
dvaras007
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Žemės ūkis
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 20, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Bulvių auginimo analizė

Žemės ūkis Referatas dvaras007
Bulvės yra vienos svarbiausia maisto rūšis. Jomis būtų galima pamaitinti visą pasaulį ir nebūtų skurdžiose šalyse bado epidemijų. Bulvių gumbuose yra lengvai...

Žieminių miežių derlingumo tyrimas

Žemės ūkis Tyrimas ddraugelyte
Tyrimo objektas - žieminių miežių derlingumas. Tyrimas atliktas remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenų bazėje pateiktais 2016 metų duomenimis. Imtį sudarė duomenys iš 44...