Taikomieji mokslai / Žemės ūkis

Rapsų auginimo derlingumo Alytaus rajone analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

    Žmonių veikloje žemė yra nekilnojamasis turtas, pagrindinė priemonė žemės ir miškų ūkyje, teritorinė bazė kitoms ūkio šakoms plėtoti, gyvenamojų vietovių ir infrastruktūros sistemos elementams išdėstyti. [7]

 Žemės ūkio statistika padeda nagrinėti vykstančias tendencijas visame žemės ūkyje. Galima nusakyti vykstančius pokyčius, mažėjantį ar didėjantį augimą, derlingumą. Žemės ūkio statistikos uždaviniai įvairiais laikotarpiais buvo tiesiogiai susiję su valstybės ekonomine ir socialine politika. Kiekvienu valstybės raidos etapu keliami atitinkami uždaviniai ir žemės ūkio statistikai. Statistika – tai valstybėje vykstančių reiškinių, padėties, būklės atspindys. [12] Statistinė duomenų analizė leidžia apžvelgti įvairius pokyčius, palyginti duomenis tarpusavyje, numatyti perspektyvas.

     Rapsai Lietuvoje yra gana naujas produktas lyginant su grūdų pasėliais. Rapsai auginami tik antrą dešimtmetį. Dar neturime ilgalaikės praktikos juos auginant. Prieš 10-15 metų Lietuvos žemės ūkio mokslo ir studijų institucijose buvo padaryta daug lauko bei laboratorinių bandymų, kuriuose buvo tiriami įvairūs žieminių rapsų auginimo technologijų klausimai. [11] Rapsas naudojams išgauti aliejų, biokuro dalis. Didėjantis rapsų poreikis biodyzelino gamybai turėtų dar labiau skatinti žemdirbius daugiau jų auginti, nes ekonominiai faktoriai gana palankūs. [3]

     Darbo tikslas - išnagrinėjus rapsų auginimo derlingumą, derlių ir plotus Alytaus apskrityje, įsisavinti ir įtvirtinti žemės ūkio statistikos teorines ir statistikos prognozavimo teorijos žinias.

     Darbo uždaviniai:

     1. Surinkti specialią statistiką ir šaltinius nagrinėjama tema, ją suvokti, išanalizuoti ir padaryti bendras išvadas.

     2. Išnagrinėti visų rapsų ūkių statistinės atskaitomybės tvarką ir aprašyti statistinės analizės metodiką.

     3. Išanalizuoti 3 metų Alytaus apskrities visų rapsų ūkių vidutinės trukmės auginimo rezultatus ir jais remiantis prognozuoti ne mažiau kaip 5 paskutiniųjų metų rodikliais.

     Tyrimo objektas - Alytaus apskrities: Alytaus r. sav., Varėnos r. sav., Druskininkų sav., Lazdijų r. sav.

     Tiriamas dalykas – visų ūkių, ūkininkų ir šeimos ūkių, bei žemės ūkių bendrovių ir įmonių rapsų plotai, derlius ir derlingumas.

     Tiriamasis laikotarpis – naudojama 2008 – 2010 metų laikotarpio duomenys, o prognozavimui naudojama 2006 – 2010 metų statistiniai duomenys.

   Tyrimo metodai ir būdai:

Apibendrinančių rodiklių sudarymasStatistinių lentelių sudarymasStatistinių grafikų braižymas.

     Naudota literatūra ir informacijos šaltiniai – darbe naudojama statistikos departamento ir žemės ūkio ministerijos duomenys, ekonominių bei statistinių autorių monografijos ir mokomosios knygos, straipsnių ir internetinių prieigų duomenys.

     Darbo naujumas – nagrinėta 2008 – 2010 metų statistiniai rapsų duomenys, jos analizuotos ir suvoktos, prognozuota 2011 – 2012 metams rapsų augimo perspektyvos.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6124 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. STATISTINIAI DUOMENYS APIE RAPSUS ŠALTINIAI IR ANALIZĖS METODAI5
 • 1.1. Statistiniai duomenų rapsus plotus, derlių ir derlingumą šaltiniai5
 • 1.2. Rapsų statistinės analizės metodai ir būdai6
 • 2. RAPSŲ PLOTŲ, DERLIAUS IR DERLINGUMO STATISTINĖ ANALIZĖ12
 • 2.1. Rapsų plotų statistinė analizė12
 • 2.2. Rapsų derliaus statistinė analizė14
 • 2.3. Rapsų derlingumo statistinė analizė16
 • 3. RAPSŲ PLOTŲ, DERLIAUS IR DERLINGUMO PROGNOZAVIMAS20
 • IŠVADOS23
 • NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI24
 • PRIEDAI25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vasarinių rapsų auginimo ir derliaus nuėmimo technologinė kortelė ir gamybinio pelnos bei savikainos apskaičiavimas
Prezentacija Vasarinių rapsų auginimo ir derliaus nuėmimo technologinė kortelė ir gamybinio pelnos bei savikainos apskaičiavimas

•Išanalizuoti žolės pjovimo darbo proceso sąnaudas buvo atliktas stebėjimas darbo laiko fotografijos metodu. Pašalinus prastovas [...]

Faktinės medžiagos apie sąlygas žuvininkystės plėtrai Šiaulių rajone surinkimas, analizė ir apibendrinimas
Referatas Faktinės medžiagos apie sąlygas žuvininkystės plėtrai Šiaulių rajone surinkimas, analizė ir apibendrinimas

Žuvininkystė – daugiametes tradicijas ir patirtį turintis ekonomikos sektorius, apimantis žvejybos, akvakultūros ir žuvų perdirbimo [...]

Triušių auginimo, taikant ekologinę aplinką tausojančią technologiją, analizė
Tyrimas Triušių auginimo, taikant ekologinę aplinką tausojančią technologiją, analizė

Triušininkystė yra viena iš seniausių gyvulininkystės šakų. Romėnai juos veisė daugiau kaip prieš 2000 metų [...]

Bulvių auginimo analizė
Referatas Bulvių auginimo analizė

   Bulvės yra vienos svarbiausia maisto rūšis. Jomis būtų galima pamaitinti visą pasaulį ir nebūtų [...]

Viščiukų broilerių auginimo technologijos analizė AB
Kursinis darbas Viščiukų broilerių auginimo technologijos analizė AB "Vilniaus paukštynas"

Europos Komisijos pateiktais 2014 m. duomenimis, per vienerius metus 13,1 milijonų tonų paukštienos produkcijos [...]

Nekilnojamojo turto rinkos vertės analizė Jonavos rajone
Referatas Nekilnojamojo turto rinkos vertės analizė Jonavos rajone

Nekilnojamojo turto rinka Lietuvoje atsigauna - apie tai byloja naujai vis sparčiau atsigaunantis statybų verslas [...]

Kiškių, kaip medžiojamosios faunos, naudojimo ir apsaugos Kėdainių rajone analizė
Diplominis darbas Kiškių, kaip medžiojamosios faunos, naudojimo ir apsaugos Kėdainių rajone analizė

Siekdamas savo tikslų, kurie dažnai neatitinka natūralių gyvūnų poreikių, žmogus keičia gyvūnų gyvenamąją aplinką bei [...]

Apgyvendinimo paslaugų pasiūlos analizė Utenos rajone
Diplominis darbas Apgyvendinimo paslaugų pasiūlos analizė Utenos rajone

Temos aktualumas. Daugelyje pasaulio šalių turizmas laikomas svarbiausia ūkio šaka. Lietuvoje augantis pragyvenimo lygis sudaro [...]

Alytaus apskrities VPK Varėnos r. PK VPS Migracijos grupės veiklos analizė
Referatas Alytaus apskrities VPK Varėnos r. PK VPS Migracijos grupės veiklos analizė

Kiekvienoje valstybėje egzistuoja tam tikra institucijų ir įstaigų sistema, pagrįsta atitinkamų įstatymų ir juos įgyvendinančių [...]

Panevežio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių linų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė
Kursinis darbas Panevežio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių linų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

Pasauliniai karai, įvairios ekonominės krizės bei suirutės labai pakeitė gyvenimo sąlygas. Šiandien esame politikos atžvilgiu [...]

Alytaus rajono kraštovaizdžio analizė 2010 – 2015 metais
Referatas Alytaus rajono kraštovaizdžio analizė 2010 – 2015 metais

Kraštovaizdis yra svarbus teritorinis šalies išteklius, apimantis miestų ir kaimų vietoves, miškus, vandenis ir laukus [...]

Apgyvendinimo paslaugų analizė Zarasų rajone
Referatas Apgyvendinimo paslaugų analizė Zarasų rajone

 Išsidėstęs Baltijos kalvyno Aukštaičių aukštumų šiaurės rytų dalyje Zarasų rajonas – unikali savo kraštovaizdžiu teritorija [...]