Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

42 psl. / 8788 žod.

Ištrauka

Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą ir klestėjimą, nes jų dėka gamybos procese sukurti produktai pasiekia vartotojus. Toks prekybos klestėjimas kelia šalies ekonominius rodiklius. Transporto įmonių dėka žmonės gali pasiekti įvairiausius regionus, palaikyti ryšius tarp toli gyvenančių artimųjų ir pan. Šiais laikais transporto paslaugos yra itin paklausios.

Transporto įmonės, nors ir teikdamos paklausias paslaugas, susiduria su gana didele konkurencija tiek šalies viduje, tiek už jos ribų. Siekdamos išlikti rinkoje, laimėti konkurencinėje kovoje transporto įmonės neišvengiamai turi mąstyti savo plėtrą, numatyti veiklos plėtros kryptis. Transporto įmonių plėtra užtikrina tokių įmonių tobulėjimą, kuris, be abejo, naudingas ir vartotojui, nes jis gauna kokybiškesnes ir prieinamas paslaugas.

Temos aktualumas. Kiekviena transporto įmonė turi numatyti savo plėtros galimybes iš anksto, kad būtų parinktos tinkamos priemonės. Įmonių plėtra yra skirta tam, kad įmonė visada dirbtų pelningai ir būtų patraukli vartotojui. Todėl konkrečių transporto įmonių plėtros galimybių analizė leidžia pastebėti, ko tokioms įmonėms trūksta, kaip pagerinti jų veiklą ir pan. Taip pat parodo ir šalies verslo politikos ydingus bruožus. Tad baigiamojo darbo tema yra aktuali siekiant sužinoti, kokios transporto įmonių perspektyvos yra Lietuvoje. Kiekvienai įmonei žinant savo plėtros galimybes, galima tobulėti ir įgyti konkurencinį pranašumą.

Tema yra aktuali transporto įmones turintiems verslininkams, įmonių vadovams, nes nuo jų tinkamų sprendimų priklauso organizacijų veiklos sėkmė; vadybos, verslo administravimo specialistams, nes jie turi išmanyti, kaip tinkamai vertinti įmonę, jos plėtros galimybes.

Baigiamojo darbo problema. Šiais laikais žmonių gyvenimas yra neįmanomas be transporto paslaugų. Tokios paslaugos užtikrina tiek žmonių, tiek krovinių gabenimą, susisiekimą. Kadangi transporto įmonių paslaugos yra paklausios, tokių įmonių kuriasi vis daugiau. Ne išimtis ir Lietuva, kur transporto įmonių yra tikrai ne mažai, o jų paslaugos yra paklausios, tačiau ir konkurencija tokioje nedidelėje šalyje yra didelė. Transporto įmonės, norėdamos išsilaikyti rinkoje ir tapti joje dominuojančiomis, privalo plėsti savo veiklą, tačiau reikia gerai išmanyti, kaip tikslingai galima plėsti savo veiklą. Tam reikia specialių žinių ir įgūdžių. Savo veiklą transporto įmonės gali plėsti gerindamos paslaugų kokybę, teikdamos naujas paslaugas, plėsdamos rinką ir pan. Darbo problemą galima įvardinti klausimu: kokios yra Lietuvos transporto įmonių plėtros galimybės?

Baigiamojo darbo objektas – transporto įmonės paslaugų plėtros galimybės.

Baigiamojo darbo tikslas - išanalizuoti transporto įmonės plėtrą ir galimybes

Baigiamojo darbo uždaviniai:

 1. Pateikti įmonės plėtros galimybių teorinę analizę.
 2. Atlikti įmonės klientų anketinę apklausą, siekiant atskleisti įmonės trūkumus.
 3. Išanalizuoti, kokios yra trasnsporto įmonės, plėtros galimybės teikiant paslaugas.
 4. Pateikti pasiūlymus dėl transporto įmonės plėtros galimybių.

Darbo metodai. Darbe naudojamas mokslinės literatūros ir teisės aktų analizės metodas, palyginimo, apibendrinimo, loginės analizės, grafinis metodai.

Darbo struktūra. Darbą sudaro titulinis lapas, turinys, santraukos lietuvių ir užsienio kalbomis, įvadas, trys darbo skyriai, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas ir priedai. Pirmoje dalyje rašoma apie transporto įmonių plėtros galimybių teorinius aspektus. Antra dalis yra skirta pateikti tyrimo dizainui. Trečioje dalyje pateikiami tyrimo rezultatai. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas ir priedai.

Studijų programos rezultatai:

 1. Organizuoti transporto ar logistinės įmonės (padalinio) veiklą.
 2. Verinti verslo aplinką, transporto plėtros tendencijas ir ypatumus, įkurti logistinę ar transporto įmonę (padalinį).
 3. Vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį , nustatyti saviraiškos ir saviugdos krypris bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ7
 • 1.1 UAB,,Trans“ įmonės samprata ir reikšmė7
 • 1.2 Įmonės plėtros koncepcija8
 • 1.3 Transporto įmonės plėtros galimybės12
 • 2. TYRIMO METODIKA17
 • 2.1 Tyrimo eigos pristatymas17
 • 2.2 ĮmonėsUAB,,Trans“ galymibes18
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS23
 • 3.1 UAB,,Trans“ plėtros galimybes23
 • 3.2 UAB,,Trans SSGG analize33
 • IŠVADOS36
 • REKOMENDACIJOS38
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS39
 • PRIEDAI41

Reziumė

Autorius
studentas2015
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 29, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
42 psl.

Susiję darbai