Ekonomika ir verslas / Vadyba

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

 Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą ir klestėjimą, nes jų dėka gamybos procese sukurti produktai pasiekia vartotojus. Toks prekybos klestėjimas kelia šalies ekonominius rodiklius. Transporto įmonių dėka žmonės gali pasiekti įvairiausius regionus, palaikyti ryšius tarp toli gyvenančių artimųjų ir pan. Šiais laikais transporto paslaugos yra itin paklausios.

Transporto įmonės, nors ir teikdamos paklausias paslaugas, susiduria su gana didele konkurencija tiek šalies viduje, tiek už jos ribų. Siekdamos išlikti rinkoje, laimėti konkurencinėje kovoje transporto įmonės neišvengiamai turi mąstyti savo plėtrą, numatyti veiklos plėtros kryptis. Transporto įmonių plėtra užtikrina tokių įmonių tobulėjimą, kuris, be abejo, naudingas ir vartotojui, nes jis gauna kokybiškesnes ir prieinamas paslaugas.

Temos aktualumas. Kiekviena transporto įmonė turi numatyti savo plėtros galimybes iš anksto, kad būtų parinktos tinkamos priemonės. Įmonių plėtra yra skirta tam, kad įmonė visada dirbtų pelningai ir būtų patraukli vartotojui. Todėl konkrečių transporto įmonių plėtros galimybių analizė leidžia pastebėti, ko tokioms įmonėms trūksta, kaip pagerinti jų veiklą ir pan. Taip pat parodo ir šalies verslo politikos ydingus bruožus. Tad baigiamojo darbo tema yra aktuali siekiant sužinoti, kokios transporto įmonių perspektyvos yra Lietuvoje. Kiekvienai įmonei žinant savo plėtros galimybes, galima tobulėti ir įgyti konkurencinį pranašumą.

Tema yra aktuali transporto įmones turintiems verslininkams, įmonių vadovams, nes nuo jų tinkamų sprendimų priklauso organizacijų veiklos sėkmė; vadybos, verslo administravimo specialistams, nes jie turi išmanyti, kaip tinkamai vertinti įmonę, jos plėtros galimybes.

Baigiamojo darbo problema. Šiais laikais žmonių gyvenimas yra neįmanomas be transporto paslaugų. Tokios paslaugos užtikrina tiek žmonių, tiek krovinių gabenimą, susisiekimą. Kadangi transporto įmonių paslaugos yra paklausios, tokių įmonių kuriasi vis daugiau. Ne išimtis ir Lietuva, kur transporto įmonių yra tikrai ne mažai, o jų paslaugos yra paklausios, tačiau ir konkurencija tokioje nedidelėje šalyje yra didelė. Transporto įmonės, norėdamos išsilaikyti rinkoje ir tapti joje dominuojančiomis, privalo plėsti savo veiklą, tačiau reikia gerai išmanyti, kaip tikslingai galima plėsti savo veiklą. Tam reikia specialių žinių ir įgūdžių. Savo veiklą transporto įmonės gali plėsti gerindamos paslaugų kokybę, teikdamos naujas paslaugas, plėsdamos rinką ir pan. Darbo problemą galima įvardinti klausimu: kokios yra Lietuvos transporto įmonių plėtros galimybės?

Baigiamojo darbo objektas – transporto įmonės  paslaugų plėtros galimybės.

Baigiamojo darbo tikslas -  išanalizuoti transporto įmonės  plėtrą ir galimybes

Baigiamojo darbo uždaviniai:

 1. Pateikti įmonės plėtros galimybių teorinę analizę.
 2. Atlikti įmonės klientų anketinę apklausą, siekiant atskleisti įmonės trūkumus.
 3. Išanalizuoti, kokios yra trasnsporto įmonės, plėtros galimybės teikiant paslaugas.
 4. Pateikti pasiūlymus dėl transporto įmonės plėtros galimybių.

      Darbo metodai. Darbe naudojamas mokslinės literatūros ir teisės aktų analizės metodas, palyginimo, apibendrinimo, loginės analizės, grafinis metodai.    

Darbo struktūra. Darbą sudaro titulinis lapas, turinys, santraukos lietuvių ir užsienio kalbomis, įvadas, trys darbo skyriai, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas ir priedai. Pirmoje dalyje rašoma apie transporto įmonių plėtros galimybių teorinius aspektus. Antra dalis yra skirta pateikti tyrimo dizainui. Trečioje dalyje pateikiami tyrimo rezultatai. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas ir priedai.

Studijų programos rezultatai:

 1. Organizuoti transporto ar logistinės įmonės (padalinio) veiklą.
 2. Verinti verslo aplinką, transporto plėtros tendencijas ir ypatumus, įkurti logistinę ar transporto įmonę (padalinį).
 3. Vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį , nustatyti saviraiškos ir saviugdos krypris bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8788 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ7
 • 1.1 UAB,,Trans“ įmonės samprata ir reikšmė7
 • 1.2 Įmonės plėtros koncepcija8
 • 1.3 Transporto įmonės plėtros galimybės12
 • 2. TYRIMO METODIKA17
 • 2.1 Tyrimo eigos pristatymas17
 • 2.2 ĮmonėsUAB,,Trans“ galymibes18
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS23
 • 3.1 UAB,,Trans“ plėtros galimybes23
 • 3.2 UAB,,Trans SSGG analize33
 • IŠVADOS36
 • REKOMENDACIJOS38
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS39
 • PRIEDAI41

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

X įmonės krovinių transportavimo analizė
Referatas X įmonės krovinių transportavimo analizė

Temos aktualumas. Krovinių transportavimas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Kroviniai sudaro logistinės tiekimo grandinės [...]

Transporto įmonės
Kursinis darbas Transporto įmonės "X" veiklos analizė

Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos ekonominės analizės pagrindas - tai žinių apie ekonominės analizės organizavimą [...]

Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė
Referatas Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė

Transportas – neatsiejama XXIa dalis, turinti didelę paklausą, tačiau kiekvienos logistikos įmonės tikslas gauti kuo [...]

Transporto įmonės veiklos analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės veiklos analizė

Įvaԁas Kiekvieոas žmogus, kuris ԁomisi verslo kūrimu, riոkoje vykstaոčiais procesais, ոoriոtis iոvestuoti į verslą ir paո.

Įmonės sandėliavimo sistema ir plėtros galimybės
Referatas Įmonės sandėliavimo sistema ir plėtros galimybės

Kas šiaոԁieո yra logistika ir ką ji vis ԁėlto apima? Šią sąvoką įvairiai aiškiոa tiek [...]

Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas, analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas, analizė

Temos aktualumas. Efektyvi ekonominė šalies raida bei gamybinių ir prekybinių įmonių verslo sėkmė neįmanoma be [...]

UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas
Kursinis darbas UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas

Efektyvi verslo įmonės plėtra - tai naujų rinkos nišų atradimas ir įsitvirtinimas jose. Verslo įmonės [...]

Ilgalaikės transporto sistemos plėtros strategijos analizė
Prezentacija Ilgalaikės transporto sistemos plėtros strategijos analizė

Užtikrinti nepertraukiamą visuomenės narių mobilumą bei prekių gabenimą, palaikant dinamišką šalies ekonomikos plėtros raidą.   Tačiau [...]

UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje [...]

Lietuvos Kaimo turizmo plėtros ir galimybių analizė
Kursinis darbas Lietuvos Kaimo turizmo plėtros ir galimybių analizė

ĮVADAS        Kiekviena kaimo turizmo sodyba siekia įsitvirtinti rinkoje bei patenkinti vartotojų poreikius. Viena iš pagrindinių [...]

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]