Humanitariniai mokslai / Komunikacija

Skaitmeninio archyvinio objekto samprata

0 atsiliepimų
Autorius:

Archyvai greta tradicinės formos dokumentų pradeda archyvuoti skaitmeninius išteklius. Todėl svarbu atskleisti skaitmeninių archyvinių objektų sampratą, apžvelgti jų sukūrimo, atrankos ir saugojimo aspektus. Svarbu ištirti mokslinėjė literatūroje bei teisės aktuose pateiktas skaitmeninių objektų apibrėžtis.

Temos aktualumas: Archyvai yra viena svarbiausių kultūros paveldo saugojimo institucijų. Archyvai, siekdami išsaugoti dokumentinį paveldą, atlieką kumuliacinę (kaupimo), mnemotinę (atminties išsaugojimo) bei komunikacinę (informacijos sklaidos) funkcijas. Archyvas – kultūros vertybių, visuomeninės atminties saugotojas. Archyvai renka, ruošia saugojimui, komplektuoja, skaitmenina ir vartotojams pateikia dokumentus, turinčius išliekamąją vertę. Tarp tradicinės formos išteklių archyvai pradeda kaupti ir saugoti skaitmeninius. Atsirandant naujiems objektams, naujoms sąvokoms ir tvarkymo bei saugojimo koncepcijoms svarbu ištirti problemas, su kuriomis susiduria archyvai kaupdami tokius dokumentus bei nustatyti esminius skirtumus, skiriančius tradicinius dokumentus nuo skaitmeninių.

Darbo objektas - skaitmeninis archyvinis objektas. Pateiktos informacijos apžvelgimas apie tokių objektų atrinkimą, jų sukūrimą bei problemas, iškylančias artrenkant ir sukuriant tokius objektus. Darbe taip pat analizuojama skaitmeninių archyvinių objektų svarba šių dienų archyvų veikloje bei paklausumas visuomenėje.

Darbo tikslas – pateikti skaitmeninio archyvinio objekto bei jų atrankos archyviniam išsaugojimui sampratą, apžvelgus:

 • Lietuvos Respublikos archyvų įstatymą;
 • Elektroninių dokumentų valdymo taikykles;
 • Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės;
 • Mokslinio tyrimo darbus (disertacijas, mokslines publikacijas);

 

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6299 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. Skaitmeninio archyvinio objekto samprata5
 • 2. Dokumentų vertės ekspertizė10
 • 2.1.Vertės ekspertizės samprata ir uždaviniai10
 • 2.2.Išliekamąją vertę turinčių dokumentų atranka11
 • 3.Skaitmeninis archyvas ir jo ištekliai14
 • 3.1. Skaitmeninio objekto samprata14
 • 3.2. Skaitmeninto objekto samprata16
 • 3.3.Kultūros paveldo skaitmeninimo projektai Lietuvos valstybės archyvuose17
 • IŠVADOS23
 • Bibliografinių nuorodų sąrašas25
 • Understanding the concept of digital archival object (summary)27

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Dažniausia meilės samprata Lietuvių literatūroje
Rašinys Dažniausia meilės samprata Lietuvių literatūroje

Tai kalba, paruošta Lietuvių kalbos įskaitai, bet galima taikyti ir kaip rašinio pastraipas. [...]

Meilės samprata ( „Balta drobulė“)
Rašinys Meilės samprata ( „Balta drobulė“)

Trumpas, bet idealiai parašytas samprotavimas, įvertintas 10.

Filosofijos fenomeno samprata
Konspektas Filosofijos fenomeno samprata

Filosofija ir filosofavimas yra vienas iš niekuo kitu nepakeičiamų pažinimo būdų. Sąvokos ,,filosofija” ir ,,filosofavimas” [...]

Laiko samprata Jono Juškaičio lyrikoje
Diplominis darbas Laiko samprata Jono Juškaičio lyrikoje

V. Daujotytės teigimu, poezijai laikas yra amžinai nepakankamas, visada užimtas kažkuo kitu; lyrika turi viename [...]

Skaitmeninės knygos ir jų skaitymo ypatumai
Prezentacija Skaitmeninės knygos ir jų skaitymo ypatumai

Skaitmeninės knygos apibrėžimai.Skaitmeninių knygų platinimas.Mobiliųjų programų tipai.PDF ir EPUB.Skaitmeninė ir popierinė [...]

Aš - medis. Samprotavimas apie žmogų
Rašinys Aš - medis. Samprotavimas apie žmogų

Kas sukuria žmogaus tapatybę, jo asmenybę? [...]

Aristotelis. Sielos samprata
Referatas Aristotelis. Sielos samprata

Aristotelis (384 – 324 m.pr.Kr.) gimė Stageiroje ir dvidešimt metų mokėsi Platono akademijoje. Apie 324 [...]

Pomirtinio gyvenimo samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūroje
Referatas Pomirtinio gyvenimo samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūroje

Tikėjimas, kad žmogui mirus, viskas su juo dar nepasibaigia, yra labai senas ir bendras visai [...]

Aristotelio valstybės samprata
Referatas Aristotelio valstybės samprata

Aristotelis (384 -322 m.pr.Kr.)- graikų filosofas, tyrinėtojas, kartu su Sokratu ir Platonu yra laikomas [...]

Naujųjų amžių samprata. Kapitalizmo atsiradimas Europoje
Prezentacija Naujųjų amžių samprata. Kapitalizmo atsiradimas Europoje

Naujųjų amžių istorinio laikotarpio chronologinė samprata Naujųjų amžių formavimosi požymiai ir svarbiausi reiškiniai Kapitalistinių santykių esmė, atsiradimo [...]

Skaitmeninė knyga
Rašinys Skaitmeninė knyga

Taigi, nors atrodo, kad skaityklė – tai tik pakaitalas spausdintos knygos, kuris palengvins mūsų darbą [...]

Dažnai literatūroje kalbama apie meilę. Remdamiesi konkrečiais kūriniais pasvarstykite, kokia meilės samprata dažniausia Lietuvių literatūroje
Rašinys Dažnai literatūroje kalbama apie meilę. Remdamiesi konkrečiais kūriniais pasvarstykite, kokia meilės samprata dažniausia Lietuvių literatūroje

Kiek daug žmogaus gyvenime reiškia meilė! Dabartinės lietuvių kalbos žodyne meilė apibrėžiama kaip atsidavimo, prisirišimo [...]

Laisvės (dorovinės) samprata
Referatas Laisvės (dorovinės) samprata

Kas tai [...]

Nacionalizmas ir jo samprata
Referatas Nacionalizmas ir jo samprata

Nacionalizmas yra plačiai žinomas reiškinys, kuris gyvuoja jau ne vieną amžių. Europoje jis išpopuliarėjo po [...]

Ką universiteto idėja reiškė anksčiau ir ką ji reiškia šiandien? Kaip universiteto samprata lemia kultūrą, kultūringumą?
Rašinys Ką universiteto idėja reiškė anksčiau ir ką ji reiškia šiandien? Kaip universiteto samprata lemia kultūrą, kultūringumą?

Šiandien išgirdus žodį universitetas turbūt daugeliui pirmosios asociacijos kyla su Aukštojo mokslo diplomu ar geru [...]