Lyderystės stiliai ir jų įtaka žinių vadybai

25 psl. / 6889 žod.

Ištrauka

Magistro mokslo tiriamojo darbo objektas – lyderystės stiliai, kaip žinių vadybai įtaką darantys veiksniai. Darbo tikslas – nustatyti pagrindinių lyderystės stilių poveikį žinių vadybai verslo organizacijose. Darbo uždaviniai: nustatyti ir išanalizuoti pagrindinius lyderystės stilius; atlikti pagrindinių lyderystės stilių lyginamąją analizę; išanalizuoti mokslinėje literatūroje naudojamas žinių vadybos sampratas ir nustatyti jų ryšį su lyderystės kompetencija; nustatyti kokią įtaką lyderystės stiliai daro žinių vadybai organizacijose.

Siekiant ištirti temą, apžvelgtos svarbiausios apibrėžtys, susijusios su darbo tematika, taip pat analizuoti moksliniai straipsniai, remiantis mokslininkų nuomonėmis stengtasi palyginti transformacinį ir transakcinį lyderystės stilius bei nustatyti jų poveikį žinių vadybai.

Išnagrinėjus mokslinę žinių vadybos ir lyderystės srities literatūrą, mokslinius straipsnius, minėta tema, prieita išvados, kad vadovai, kurių elgsenai būdingi transformacinio lyderio bruožai yra labiau vertinami kolegų, negu organizacijose, kuriose vadovai taiko transakcinį lydersytės stilių, kadangi svarbiausi skirtumai tarp šių stilių atsispindi per motyvacijos prizmę. Transformaciniai lyderiai aktyviai reiškiasi iškeliant darbuotojų asmenines vertybes, motyvuojant juos,kad jie atliktų daugiau nei užsibrėžta, palaiko emocinį ryšį ir yra puikūs patarėjai, tuo tarpu transakciniai lyderiai nors ir laikomi efektyviais sprendžiant problemas, jie mažiau vertinami dėl grįžtamojo ryšio nebuvimo, o tai gali atsiliepti inovacijų kūrimui, kūrybiškumo skatinimui ir žinių vadybos vystymui organizacijoje, o tai gali daryti įtaką konkurenciniam pranašumui.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. LYDERYSTĖS SAMPRATA7
 • 1.1. Transformacinės lyderystės stilius9
 • 1.2. Transakcinės lyderystės stilius12
 • 1.3. Transformacinio ir transakcinio lyderystės stilių lyginamoji analizė13
 • 2. ŽINIŲ VADYBOS SAMPRATA16
 • 2.1. Žinių vadybos ir lyderystės sąsaja17
 • 3.LYDERYSTĖS STILIŲ ĮTAKA ŽINIŲ VADYBAI19
 • 3.1. Transformacinio lyderystės stiliaus įtaka žinių vadybai19
 • 3.2. Transakcinio lyderystės stiliaus įtaka žinių vadybai20
 • IŠVADOS22
 • Bibliografinių nuorodų sąrašas23

Reziumė

Autorius
odijum
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 20, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Informacijos išteklių vadyba organizacijoje X

Komunikacija Kursinis darbas 2014 m. megakriu
Darbo aktualumas. Gyvename informaciniame amžiuje, kai svarbu ne gauti informaciją, nes ją gauti labai paprasta, o mokėti atsirinkti. Todėl vis svarbesniu aspektu organizacijos...