Vadybos mokslo raida

32 psl. / 6535 žod.

Ištrauka

Organizacijos – yra neišvengiama šiuolaikinio žmogaus gyvenimo dalis. Kiekvienas iš mūsų net nesusimąstome, jog priklausome vienai ar kitai organizacijai. Organizacijų yra daug ir labai įvairių. Vienos mus aprūpina maistu, ar kitais svarbiais išgyvenimui dalykais, kitos – gali suteikti mums darbą, paslaugas, tokias kaip medicinos, laisvalaikio ir daugelį kitų. Žmonės turi savo poreikius, pagal kuriuos gali rinktis, kokioms organizacijoms priklausyti. Kiekviena organizacija turi tam tikrus tikslus, kurių siekia. Kad tie tikslai būtų pasiekti, organizacijų veikla turi būti koordinuojama. Taigi, prieiname prie išvados, jog organizacijose labai svarbus yra valdymas.

Šiame darbe aptarsiu visas iki šiol buvusias vadybos mokslo teorijas, kurios yra skirstomos į mokyklas: mokslinio valdymo, klasikinės organizacijos teorijos, žmogiškųjų santykių, vadybos mokslo mokyklas. Taip pat apžvelgsiu ir naujai atsiradusias vadybos teorijas, tokias kaip naujosios vadybos teorijos ir dinamišką vadybos požiūrį. Mano manymu, būsimiems vadovams svarbu žinoti visą šio mokslo istoriją, kad savo darbe galėtų taikyti sau priimtinus vienos ar kitos valdymo mokyklos principus, kurie padėtų priimti tinkamus sprendimus. Čia, manau, labai tinka patarlė „be praeities – nebus ateities“. Neišmanant kaip ir kodėl atsirado viena ar kita vadybos mokslo teorija, nemokant jų pritaikyti, nebus galima pasiekti optimalaus valdymo rezultato. Visos šios vadybos mokslo mokyklos, savo gyvavimo laikotarpiu buvo labai svarbios ir paliko šiuolaikiniams vadovams daug valdymo idėjų, kurios vis labiau vystėsi, ir išaugo į šiuolaikines vadybos teorijas, kurios laikui bėgant išsivystė į šiuolaikines teorijas bei kuriomis vadovaujasi šių dienų vadovai.

Kursiniame darbe analizavau mokslinę bei fundamentaliąją literatūrą, ją lyginau bei susisteminau. Darbo tikslas - atskleisti vadybos teorijų raidos svarbą šiadieniniam valdymui. Iškėliau svarbiausius darbo tikslus bei uždavinius:

 • Suprasti, kaip ir kada pradėjo formuotis pirmieji vadybos principai.
 • Sužinoti, kuo svarbus vadybos moksle buvo pirmosios mokslinės vadybos mokyklos atsiradimas.
 • Išanalizuoti klasikinės vadybos mokyklos svarbą, pagrindines teorijas.
 • Išsiaiškinti, kokie yra svarbūs žmonių santykiai organizacijoje, analizuojant žmogiškųjų santykių mokyklą.
 • Suprasti, vadybos mokyklos reikšmę, šiuolaikinei vadybai.
 • Išanalizuoti naujų vadybos teorijų atsiradimą, naujus požiūrius į vadybą.
 • Trumpai aptarti tai, kas svarbiausia šių laikų vadovams, norintiems sėkmingai vadovauti dinamiškoje aplinkoje.

Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Pirmieji valdymo principai6
 • 2.Mokslinio valdymo mokykla8
 • 2.1.Frederick W. Taylor8
 • 2.2.Frankas ir Lillian Džilbertai10
 • 2.3.Henry Gantt10
 • 2.4.Henry Ford11
 • 3. Klasikinės organizacijos valdymo kokykla13
 • 3.1.Henris Fayolis13
 • 3.2.Maksas Vėberis15
 • 3.3.Meri Folet16
 • 4. Žmogiškųjų santykių mokykla17
 • 4.1.Eltonas Mėjo ir Hawthorno tyrimai17
 • 4.2. Duglas MakGregoras18
 • 4.3. Abrahamas Maslow: poreikių teorija19
 • 5. Vadybos mokslo mokykla21
 • 5.1.Operacijų tyrimo21
 • 5.2. Matematinė teorija22
 • 6.Naujosios vadybos teorijos23
 • 6.1.Sisteminis požiūris23
 • 6.2. Situacinis požiūris25
 • 7. Naujai atsirandančios vadybos kryptys27
 • 7.1.Dinamiškų santykių požiūris27
 • Išvados30
 • Naudota literatūra32

Reziumė

Autorius
gintushke
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 6, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Kokybės vadybos raida W. E. Demingo darbuose

Vadyba Referatas deimanteb
1980- ųjų pradžioje keitėsi vadovavimas verslui. W.E.Demingo požiūris į visuotinę kokybės vadybą įtaka tapo įrankiu, “transformuojančiu visuomenės švietimą ir paverčiančiu “vienodas galimybes” daugiau...

Vadybos samprata ir teorijų raida

Vadyba Konspektas ganesas
ORGANIZACIJOS IR VADYBOS POREIKIS Didesnę savo gyvenimo dalį esame vienos ar kitos organizacijos nariai: mokyklos, sporto komandos, muzikinio kolektyvo ar teatro trupės, religinės...

Vadybos mokslo raida

Vadyba Referatas irmerna
Didesnę savo gyvenimo dalį esame vienos ar kitos organizacijos nariai. Kai kurių yra griežta ir formali struktūra, kitų – ne tokios aiškios struktūros....

Vadybos mokslo raida pasaulyje ir lietuvoje

Vadyba Kursinis darbas evysniux@gmail.com
Organizacija - tai grupė žmonių, kurių veikla sąmoningai koordinuojama stengiantis pasiekti užsibrėžtą tikslą, ir kurią sudaro 2 ar daugiau žmonių. Organizacija turi bendrą...

Vadybos samprata ir teorijų raida

Vadyba Konspektas 2016 m. iiuta
Nuo XIX šimtmečio pabaigos priimta valdymą apibrėžti pagal keturias kon­krečias vadovo atliekamas funkcijas: planavimą, organizavimą, vadovavi­mą ir kontrolę. Nors iki dabar šis požiūris...

Vadybos esmė ir raida.Organizacijos ir vadyba

Vadyba Konspektas 2010 m. arminas
Tikslas –   supažindinti su vadybos mokslo raida ir vadybos procesu organizacijoje. Uždaviniai: apibūdinti vadybos sąvokas; išvardinti ir paaiškinti pagrindines valdymo veiklos sritis;...