Sprendimų parengimas ir jo procesas UAB "Klaipėdos baldai"

27 psl. / 4883 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Miegamojo baldų rinkos augimą sąlygoja palankios ekonominės sąlygos: kinta vidaus vartojimo struktūra – vis didesnė išlaidų dalis skiriama ilgalaikio vartojimo prekėms, didėja gyventojų perkamoji galia – auga vidutinių pajamų lygis, mažėja nedarbas, teikiamos vartojimo kredito ir lizingo sąlygos. Tai skatina miegamojo baldų paklausos didėjimą.

Šio kursinio darbo tikslas - sudaryti AB “Klaipėdos baldai” veiklos vystymosi scenarijų 2 metų laikotarpiu.

Darbo uždaviniai:

- atlikti dabartinę AB „Klaipėdos baldai“ būklės analizę;

- nustatyti įmonę įtakojančius aplinkos veiksnius, atlikti jų analizę ir vystymosi tendencijas;

- sudaryti aplinkos vystymosi scenarijus;

- kiekvienam aplinkos vystymosi scenarijui sudaryti banko veiklos vystymosi scenarijų;

- išskirti du pagrindinius įmonės vystymosi scenarijus;

- atlikti AB „Klaipėdos baldai“ veiklą įtakojančių trikdžių analizę;

- sudaryti apibendrintą strategiją, numatančią tikslus ir priemones tikslams pasiekti, taip pat alternatyvias ir prevencines strategijos įgyvendinimo priemones.

Darbo objektas. Šio darbo tyrimo objektu pasirinktas AB “ Klaipėdos baldai ” veiklos scenarijaus sudarymas bei strategijos formavimas.

Darbo metodika. AB “ Klaipėdos baldai” veiklos scenarijus bei strategija sudaryta remiantis grupiniu analitiniu metodu, įmonės veiklos duomenimis bei metodiniais nurodymais Darbe naudojami metodai: SWOT analizė, porinio sulyginimo matrica, aplinkos veiksnių vystymosi prognozavimas, tinklinio grafiko metodas


Turinys

 • Įvadas3
 • 1.Įmonės tikslai ir uždaviniai5
 • 1.1 Trumpa charakteristika. Įmonės tikslai, uždaviniai,sprendimai.5
 • Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai:7
 • 1.2 Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė8
 • 1.3 Galutinis įmonės tikslų ir uždavinių formulavimas 2005 –2007 metų laikotarpiui.11
 • 2. Įmonės aplinkos analizė12
 • 2.1. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės sprendimų procesui įvardijimas.12
 • 2.2 Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas.14
 • 3. Įmonės aplinkos vystymosi alternatyvos16
 • 4. Aplinkos vystymosi alternatyvų suderinamumo analizė19
 • 5.Įmonės veiklos vystymosi scenarijų sudarymas21
 • 6. Įmonės veiklos vystymosi pasekmių analizė22
 • 7. Įmonės veiklos vystymosi trikdžių eliminavimas24
 • 8. Įmonės veiklos sprendimų proceso suformulavimas25
 • Išvados28
 • Literatūros sąrašas29

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 11, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Sprendimų priėmimo procesas

Vadyba Referatas 2014 m. bielyj
Tiek eilinis žmogus, tiek vadovas, priima vienokius ar kitokius sprendimus kiekviename žingsnyje, tai yra kiekvienos organizacijos valdymo dalis. Sugebėjimas priimti arba organizuoti sprendimų...

Sprendimo parengimo procesas UAB “Kalnapilis”

Vadyba Referatas 2010 m. rasa13
Temos aktualumas. Mūsų pasaulis, išskyrus gamtą, sudarytas iš materializuotų sprendimų – be jų, „antrinėje gamtoje“ daugiau nieko nėra. Namai, keliai, vanduo, tekantis iš...