Ekonomika ir verslas / Vadyba

Vadovavimo stilius ir jo efektyvumo įvertinimas

1 atsiliepimas
Autorius:

Temos aktualumas ir naujumas. Vadovavimas – tai ypač svarbi ir sudėtinga funkcija ypač aktuali šiais laikais. Vadovavimo specifika reiškiasi tuo, kad išsiskiria žmogus ar asmenų grupė, lemianti kitų žmonių veiksmus ir pastangas, realizuojant bendrą tikslą, kad kuo efektyviau būtų panaudoti visi turimi ištekliai. Taigi vadovavimas – tai procesas, telkiantis žmones siekti ir realizuoti tam tikrus tikslus.

Kylant šalies išsivystymo lygiui, kuriantis vis daugiau naujoms firmoms, individualioms įmonėms, vadovavimo stilius ir jų efektyvumo įvertinimo problema tampa vis aktualesnė, jai skiriama vis daugiau dėmesio, leidžiamos įvairios knygos, skirtos jau esamiems ir būsimiems vadovams, kuriose duodami įvairūs patarimai, pamokymai kaip gerai vadovauti. Kaip turi elgtis vadovas su pavaldiniais, kokį pasirinkti vadovavimo stilių, kaip ir kokiu būdu deleguoti įgaliojimus, kokias pasirinkti valdžios formas, kad būtų sėkmingai ir efektyviai pasiekti įmonės tikslai? Į šiuos klausimus reikia atsakyti, siekiant pagerinti įmonių valdymą. Tai yra svarbu, nes su tuo glaudžiai susijęs ir pats darbas įmonėje, jo efektyvumas, našumas, rezultatai. O juk kiekvienas vadovas yra suinteresuotas, kad jo veikla būtų sėkminga, klestėtų įmonė, įsitvirtintų rinkoje, ją pripažintų visuomenėje ir, žinoma, gautų kuo didesnį pelną. Visada pravartu žinoti vadovavimo subtilybes. Vadovai turi realizuoti įmonės tikslus, vadovauti kitų darbuotojų veiklai ir atsakyti už pavaldinių darbą. Vadovai turi ypatingą vietą įmonių valdyme, nes nuo jų priklauso įmonės sėkmė.

         Tyrimo problema. Todėl šiame darbe mes stengsimės atskleisti svarbią ir mūsų nuomone labai aktualią efektyviai dirbančio vadovo vadovavimo stilių ir tiriamos įmonės efektyvumo įvertinimo problemą.

Tyrimo objektas. Vadovavimo stilius ir efektyvumo įvertinimas.

Taigi pagrindinis šio kursinio tyrimo tikslas yra ištirti ir įvertinti vadovavimo stilių ir efektyvumą pasirinktoje įmonėje.

Norint padaryti išvadas koks vadovas ir jo vadovavimo stilius yra efektyviausias galima išskirti pagrindinius uždavinius.

       Tyrimo uždaviniai:

Apibūdinti vadovavimo sampratą, vadovavimo teorijos analizę ir vadovavimo stilius teoriniu aspektu;Įvertinti dominuojantį vadovavimo stilių pasirinktoje įmonėje praktiniu aspektu;Išanalizuoti tyrimo duomenis, atliekant apklausą darbuotojų apie vadovavimo stilių pasirinktoje įmonėje ir jo efektyvumą;Nustatyti veiksnius, nulėmusius vadovavimo stilių pasirinktoje įmonėje;

 1. Pateikti išvadas ir pasiūlymus.

           Tyrimo metodika. Darbo tikslui įgyvendinti pasitelkta įvairių metodų taikymas duomenų analizei atlikti: mokslinės literatūros analizė, darbuotojų apklausos anoniminė anketa bei tyrimo rezultatų analizė.

       Rengiant darbą buvo naudojami personalo vadybos, naudojami viešojo administravimo vadybos, marketingo literatūra ir šaltiniai, mokslinė literatūra, straipsniai, publikacijos, informaciniai šaltiniai internete.

         Darbo rezultatai, jų naudingumas ir taikymo sritys. Nenorėdama apkrauti šio darbo ypatingai didelių kiekių informacijos, aprašiau, mano manymu, svarbiausius ir aktualiausius aspektus. Kursinio darbo tema yra labai įdomi ir aktuali, todėl tyrimo rezultatų taikymas yra aktualus mokslininkams ir studentams tęsti tolesnius tyrimus įmonėse. Nes šiuo metu aktualūs svarstymai kaip kuo sėkmingiau motyvuoti vadovus, taikyti vadovavimo stilių ir daryti jį efektyvesnį įmonėse ir organizacijose. Išnagrinėjus šią temą, galima manyti, jei kada tektų vadovauti grupei žmonių arba patiems studentams turėti savo verslą, vadovavimo problemų galima būtų sumažinti iki minimumo ir taip padidinti vadovavimo efektyvumą įmonėje. Šio darbo rezultatus galima panaudoti ateityje, kuriant savo įmonę, be to šį tema gali padėti kitiems vadovams įvertinti savo požiūrį į darbuotojus ir elgesį su jais.

inimo problemą

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. TEORINIU ASPEKTU4
 • 1.1. Vadovavimo samprata ir funkcijos4
 • 1.2. Vadovavimo teorijų analizė7
 • 1.3. Vadovavimo stiliaus samprata ir jų skirstymas12
 • 1.4. Pagrindinių vadovavimo stilių aprašymas14
 • 1.5. Veiksniai turintys įtaką vadovavimo stiliaus formavimui20
 • 2. PRAKTINIU ASPEKTU23
 • 2.1. Įmonės „Douglas Baltic“ parduotuvių tinklo pristatymas23
 • 2.2. Parduotuvės „Douglas Baltic“ darbuotojų tyrimo metodologija26
 • 2.3. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija26
 • 2.3.1. Vadovavimo stiliaus ir efektyvumo įvertinimas27
 • 2.3.2. Veiksniai turintys įtaką vadovavimo stiliaus formavimui32
 • IŠVADOS PASIŪLYMAI33
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI34
 • PRIEDAI36
 • PRIEDAS 136
 • SANTRAUKA37

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
neblogas
, 2016-02-23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vadovavimo stiliaus ir motyvacijos panaudojimas “X” organizacijos veiklos efektyvumui
Kursinis darbas Vadovavimo stiliaus ir motyvacijos panaudojimas “X” organizacijos veiklos efektyvumui

Šiame kursiniame darbe yra suformuluoti ir pateikti „X“ įmonės darbuotojų apie vadovo stiliaus ir motyvacijos [...]

Vadovavimo stiliai Tomo Pociaus individualioje įmonėje
Kursinis darbas Vadovavimo stiliai Tomo Pociaus individualioje įmonėje

Vadovauti žmonėms – mokslas ir menas. Vadovavimas – vienas iš žmonijos tarpusavio santykių išraiškų. Valdymo [...]

Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė
Kursinis darbas Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė

Temos aktualumas. Valdymas ir vadovavimas žmonėms visuomet pasireiškia per vadovų priimamų sprendimų kokybę, tikslų ir [...]

Vadovavimas ir vadovavimo stiliai AB “Rokiškio sūris”
Diplominis darbas Vadovavimas ir vadovavimo stiliai AB “Rokiškio sūris”

Vadovavimas – tai vienas iš grupinių procesų, vykstančių organizacijose šalia kitų grupinių procesų, tokių kaip [...]

Vadovavimo stiliai
Referatas Vadovavimo stiliai

„Vadovavimas žmonėms – mokslas ir menas“ ( R. Razauskas). Vadovavimas žmonėms yra svarbiausia organizacijos [...]

Vadovavimo stiliaus įtaka UAB “Anykščių vandenys” personalo mikroklimatui
Diplominis darbas Vadovavimo stiliaus įtaka UAB “Anykščių vandenys” personalo mikroklimatui

tema Vadovavimo stiliaus įtaka UAB ,,Anykščių Vandenys” personalo mikroklimatui. Baigiamojo darbo tikslas – išsiaiškinti šioje įmonėje [...]

Vadovavimo stilių analizė įmonėje
Kursinis darbas Vadovavimo stilių analizė įmonėje

Temos aktualumas. Kylant šalies išsivystymo lygiui, kuriantis naujoms organizacijoms, vadovavimo problema tampa vis aktualesnė. Esamiems [...]

Vadovavų vadovavimo stiliaus įtaka institucijos veiklai
Referatas Vadovavų vadovavimo stiliaus įtaka institucijos veiklai

Šiuo metu, norint sėkmingai plėtoti organizacijos veiklą, vis didesnis dėmesys kreipiamas į organizacijos veiklai įtaką [...]

Vadovavimo stiliai ir juos formuojantys veiksniai
Referatas Vadovavimo stiliai ir juos formuojantys veiksniai

Šiuolaikinė visuomenė skuba gyventi. Laimi tas, kas spėja įsijausti į dabartinį ritmą – tas, kuris [...]

Vadovo asmenybės įtakos vadovavimo stiliui analizė
Referatas Vadovo asmenybės įtakos vadovavimo stiliui analizė

Šiame darbe analizuojama vadovo asmenybės įtaka vadovavimo stiliui. Kiekviena įmonė ar organizacija turi [...]

Vadovavimo stiliai šiuolaikinėje organizacijoje
Laboratorinis darbas Vadovavimo stiliai šiuolaikinėje organizacijoje

Vadovavimo stilius – tai vadovo poveikio pavaldiniui būdas, siekiant daryti jam įtaką ir skatinti jį [...]

VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas
Diplominis darbas VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas

Technika yra toks įprastas dalykas, kad mes net nesusimastome kaip giliai jis yra įsišaknyjes į [...]

Vadovavimas įmonėje
Referatas Vadovavimas įmonėje

Vadovavimas turi didele įtaka organizacijos efektyviai veiklai palaikyti ir teisingam darbo paskirstymui įmonės veikloje. Vadovavimas [...]

Lyderiavimas ir vadovavimas: panašumai ir skirtumai
Referatas Lyderiavimas ir vadovavimas: panašumai ir skirtumai

Daugelis autorių sutaria, kad terminai lyderiavimas ir vadovavimas nėra tapatūs, tačiau nesutaria dėl šių terminų [...]

Uždarosios akcinės bendrovės „Savas stilius“ verslo planas
Verslo planas Uždarosios akcinės bendrovės „Savas stilius“ verslo planas

Šiuo metu Lietuvoje yra daug besikuriančių ir veikiančių smulkių bei vidutinių įmonių, prekiaujančių tekstilės gaminiais.