Vadovavimo stilius ir jo efektyvumo įvertinimas

38 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir naujumas. Vadovavimas – tai ypač svarbi ir sudėtinga funkcija ypač aktuali šiais laikais. Vadovavimo specifika reiškiasi tuo, kad išsiskiria žmogus ar asmenų grupė, lemianti kitų žmonių veiksmus ir pastangas, realizuojant bendrą tikslą, kad kuo efektyviau būtų panaudoti visi turimi ištekliai. Taigi vadovavimas – tai procesas, telkiantis žmones siekti ir realizuoti tam tikrus tikslus.

Kylant šalies išsivystymo lygiui, kuriantis vis daugiau naujoms firmoms, individualioms įmonėms, vadovavimo stilius ir jų efektyvumo įvertinimo problema tampa vis aktualesnė, jai skiriama vis daugiau dėmesio, leidžiamos įvairios knygos, skirtos jau esamiems ir būsimiems vadovams, kuriose duodami įvairūs patarimai, pamokymai kaip gerai vadovauti. Kaip turi elgtis vadovas su pavaldiniais, kokį pasirinkti vadovavimo stilių, kaip ir kokiu būdu deleguoti įgaliojimus, kokias pasirinkti valdžios formas, kad būtų sėkmingai ir efektyviai pasiekti įmonės tikslai? Į šiuos klausimus reikia atsakyti, siekiant pagerinti įmonių valdymą. Tai yra svarbu, nes su tuo glaudžiai susijęs ir pats darbas įmonėje, jo efektyvumas, našumas, rezultatai. O juk kiekvienas vadovas yra suinteresuotas, kad jo veikla būtų sėkminga, klestėtų įmonė, įsitvirtintų rinkoje, ją pripažintų visuomenėje ir, žinoma, gautų kuo didesnį pelną. Visada pravartu žinoti vadovavimo subtilybes. Vadovai turi realizuoti įmonės tikslus, vadovauti kitų darbuotojų veiklai ir atsakyti už pavaldinių darbą. Vadovai turi ypatingą vietą įmonių valdyme, nes nuo jų priklauso įmonės sėkmė.

Tyrimo problema. Todėl šiame darbe mes stengsimės atskleisti svarbią ir mūsų nuomone labai aktualią efektyviai dirbančio vadovo vadovavimo stilių ir tiriamos įmonės efektyvumo įvertinimo problemą.

Tyrimo objektas. Vadovavimo stilius ir efektyvumo įvertinimas.

Taigi pagrindinis šio kursinio tyrimo tikslas yra ištirti ir įvertinti vadovavimo stilių ir efektyvumą pasirinktoje įmonėje.

Norint padaryti išvadas koks vadovas ir jo vadovavimo stilius yra efektyviausias galima išskirti pagrindinius uždavinius.

Tyrimo uždaviniai:

Apibūdinti vadovavimo sampratą, vadovavimo teorijos analizę ir vadovavimo stilius teoriniu aspektu;Įvertinti dominuojantį vadovavimo stilių pasirinktoje įmonėje praktiniu aspektu;Išanalizuoti tyrimo duomenis, atliekant apklausą darbuotojų apie vadovavimo stilių pasirinktoje įmonėje ir jo efektyvumą;Nustatyti veiksnius, nulėmusius vadovavimo stilių pasirinktoje įmonėje;

 1. Pateikti išvadas ir pasiūlymus.

Tyrimo metodika. Darbo tikslui įgyvendinti pasitelkta įvairių metodų taikymas duomenų analizei atlikti: mokslinės literatūros analizė, darbuotojų apklausos anoniminė anketa bei tyrimo rezultatų analizė.

Rengiant darbą buvo naudojami personalo vadybos, naudojami viešojo administravimo vadybos, marketingo literatūra ir šaltiniai, mokslinė literatūra, straipsniai, publikacijos, informaciniai šaltiniai internete.

Darbo rezultatai, jų naudingumas ir taikymo sritys. Nenorėdama apkrauti šio darbo ypatingai didelių kiekių informacijos, aprašiau, mano manymu, svarbiausius ir aktualiausius aspektus. Kursinio darbo tema yra labai įdomi ir aktuali, todėl tyrimo rezultatų taikymas yra aktualus mokslininkams ir studentams tęsti tolesnius tyrimus įmonėse. Nes šiuo metu aktualūs svarstymai kaip kuo sėkmingiau motyvuoti vadovus, taikyti vadovavimo stilių ir daryti jį efektyvesnį įmonėse ir organizacijose. Išnagrinėjus šią temą, galima manyti, jei kada tektų vadovauti grupei žmonių arba patiems studentams turėti savo verslą, vadovavimo problemų galima būtų sumažinti iki minimumo ir taip padidinti vadovavimo efektyvumą įmonėje. Šio darbo rezultatus galima panaudoti ateityje, kuriant savo įmonę, be to šį tema gali padėti kitiems vadovams įvertinti savo požiūrį į darbuotojus ir elgesį su jais.

inimo problemą


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. TEORINIU ASPEKTU4
 • 1.1. Vadovavimo samprata ir funkcijos4
 • 1.2. Vadovavimo teorijų analizė7
 • 1.3. Vadovavimo stiliaus samprata ir jų skirstymas12
 • 1.4. Pagrindinių vadovavimo stilių aprašymas14
 • 1.5. Veiksniai turintys įtaką vadovavimo stiliaus formavimui20
 • 2. PRAKTINIU ASPEKTU23
 • 2.1. Įmonės „Douglas Baltic“ parduotuvių tinklo pristatymas23
 • 2.2. Parduotuvės „Douglas Baltic“ darbuotojų tyrimo metodologija26
 • 2.3. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija26
 • 2.3.1. Vadovavimo stiliaus ir efektyvumo įvertinimas27
 • 2.3.2. Veiksniai turintys įtaką vadovavimo stiliaus formavimui32
 • IŠVADOS PASIŪLYMAI33
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI34
 • PRIEDAI36
 • PRIEDAS 136
 • SANTRAUKA37

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 14, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
38 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
neblogas

Susiję darbai