AB „LINAS“ finansinė analizė

50 psl. / 10000 žod.
Įmonės sėkmė ir jos konkurencinis pranašumas priklauso nuo to kaip apgalvotai ir strategiškai yra valdomi jos finansai.

Ištrauka

Įmonės sėkmė ir jos konkurencinis pranašumas priklauso nuo to kaip apgalvotai ir strategiškai yra valdomi jos finansai. AB „Linas“ didžiausia linų tekstilės gamintoja dirbanti rinkos sąlygomis gali garantuoti sėkmę tik protingai valdant įmonės finansinius išteklius.Temos aktualumas. Finansinė analizė padeda atskleisti veiklos trūkumus, išryškina susidariusias problemas bei padeda priimti tinkamus sprendimus, galinčius visiškai neutralizuoti arba bent minimizuoti neigiamų veiksnių įtaką įmonei. Darant finansinius sprendimus svarbu analizuoti turto, nuosavybės uždirbamą pelną, nuosavybės struktūrą ir pelno „kokybę“, bei kitus finansinę veiklą apibūdinančius rodiklius. Įgyvendinant kiekvieną sprendimą sukeliamas finansinių išteklių judėjimas, o tam reikia nemažų investicijų, todėl įmonės susiduria su problema - kokiu būdu gauti veiklai finansuoti reikiamus išteklius (ar naudoti nuosavas lėšas, ar skolintis), kaip teisingai suderinti, įvairių įtakos grupių (akcininkų, vadybininkų, kreditorių ir pan.) siekiamus tikslus ir poreikius, skirtingų finansavimo būdų teikiamus privalumus ir jų keliamą riziką. Lietuvoje įmonės dažniausiai naudojasi bankų teikiamomis paskolomis. Rinkdamiesi bankus įmonių vadovai turėtų vadovautis vertinimo kriterijais, t.y. įvertinti tokias bankų siūlomas sąlygas, kaip paskolų suteikimo terminai, paskolų rūšys, bankų, su paskolomis susijusius įkainius bei pačią svarbiausią – paskolų faktinę palūkanų norma. Todėl svarbu atlikti įmonės finansų analizę laiku, nes įmonės veikla yra labai dinamiška, todėl jeigu mes atliksime įmonės finansų analizę pavėluotai, tai ji nebus niekam reikalinga, nes rinkoje bus susidariusi jau kita situacija.

Darbo problema. Dažniausiai vadovai susipainioja ir negali pasirinkti tinkamo, ir jų įmonės lūkesčius atitinkančio finansavimo būdo. Siekiant optimalios įžvalgos, išsamūs finansinės aplinkos analizė ir tinkamiausio finansinio sprendimo pagrindimas yra būtini, todėl pastangos turi būti sutelktos į rodiklių pokyčius ir veiksnius, kurie juos nulemia, tad atliekama taikant finansinės analizės palyginimo grandininiu būdu – 2010 m. ir 2011 m. duomenis lyginama su 2012 m. duomenimis. Darbe keliami probleminiai klausimai: kokia įmonės finansinė aplinka, nuspęsti kokio finansavimo įmonei reikia, kokius finansavimo šaltinius ji gali panaudoti ir nustatyti kriterijus, pagal kuriuos bus atrenkami optimalūs variantai, atsižvelgiant į siūlomų finansinių išteklių sąlygas.Darbo objektas. AB „Linas“ finansinės aplinkos analizė ir tinkamiausias finansinis sprendimas.Darbo tikslas. Atlikti AB „Linas“ 2010 – 2012 metų finansinės aplinkos analizę ir ištirti tinkamiausio finansinio sprendimo pagrindimą.

Darbo uždaviniai. Siekiant pasiekti iškeltą tikslą keliami šie uždaviniai:

1. pateikti AB „Linas“ charakteristika;2. atlikti 2010 - 2012 metų balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalią ir vertikalią analizę. 3. apskaičiuoti ir įvertinti AB „Linas“ 2010 - 2012 metų santykinius rodiklius ir atlikti pelningumo, mokumo, veiklos efektyvumo bei kapitalo rinkos rodiklių analizę.4. ištirti finansinio sprendimo riziką ir efektyvumą.5. Darbo metodai: 1. loginė mokslinė literatūros analizė;2. lyginamasis metodas;3. statistinės analizės metodas;4. apibendrinimo metodas.

Gauti duomenys susisteminti, vaizduojami grafiniu būdu ir pateiktos išvados.Informacijos šaltiniai. Darbe naudojami Statistikos departamento duomenys bei atliktos analizės bei AB „Linas“ internetinėje svetainėje pateiktos ataskaitos. Darbo struktūra. Pradžioje darbą sudaro titulinis lapas, turinys, įvadas. Toliau seka 3 skyriai: primasis skyrius pateikia AB „Linas“ charakteristika, antrasis skyrius analizuoja finansinę aplinką, trečiasis skyrius įvertina tinkamiausio finansinio sprendimo pagrindimą. Darbo gale yra išvados ir pasiūlymai, literatūra, priedai.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. AB „LINAS“ CHARAKTERISTIKA5
 • 2. FINANSINĖ APLINKOS ANALIZĖ8
 • 2.1. Įmonės finansinis vertinimas8
 • 2.1.1. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė8
 • 2.1.2. Pelno (nuostolio) horizontalioji ir vertikalioji analizė17
 • 2.2. Įmonės finansinių galimybių analizė18
 • 2.2.1. Įmonės mokumo ir likvidumo analizė18
 • 2.2.2 Bankroto tikimybės įvertinimas26
 • 3. TINKAMIAUSIO FINANSINIO SPRENDIMO PAGRINDIMAS28
 • 3.1. Finansinio sprendimo rizikos įvertinimas28
 • 3.2. Finansinio sprendimo efektyvumo įvertinimas32
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI33
 • LITERATŪRA35
 • PRIEDAI36

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 14, 2015
Apimtis
50 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

AB „TEO“ veiklos analizė

Vadyba Referatas 2012 m. dagne125
Tyrimo tikslas Surinkti duomenis susijusius su AB „TEO“ įmone, juos susisteminti ir atlikti su įmonės AB „TEO“ veikla susijusių rodiklių 2008 – 2011...

AB “Anykščių vynas” strategine analizė

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. ginteriukas
Dinamiškai kintančioje aplinkoje bei aštrioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviai veikti, jeigu jos moka apsibrėžti sau tikslinę orientaciją didesnei perspektyvai, parengti veiksmų bei...

Asmeniniai finansai ir finansų planavimas

Vadyba Prezentacija 2009 m. diabani
Darbas skirtas perteikti SEB darbuotojos idėjas kolegoms. Idėjos papildytos autorės idėjomis. Pristatyme pateikiami būdai, kaip sutaupyti ir kontroliuoti asmeninius finansus, patarimai, kaip juos...

APB "Apranga" veiklos ir finansų analizė

Vadyba Referatas 2011 m. darbaidarbeliai
Šiaոԁieո Lietuvoje ոeԁaugelis įmoոių atlieka fiոaոsiոės būklės aոalizę ir progոozavimą arba tai ԁaro formaliai, mažai ԁėmesio skirԁami aոalitiոės iոformacijos svarbai priimaոt spreոԁimus. Tačiau...

AB ,,LINAS AGRO GROUP‘‘ prekybos įmonės analizė

Vadyba Referatas 2017 m. studentė17
Prekybos pagrindų dalyko savarankiškas darbas. Darbe išsamiai pateikiama informacija apie AB "Linas Agro" prekybos įmonę, analizuojama įmonės veikla, pasiekimai, ateities perspektyvos. Informacija susisteminta...