Ekonomika ir verslas / Vadyba

Konfidenciali informacija ir jos apsauga

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Kiekviena organizacija turi savo tikslus, kurių yra siekiama priimant vienokius ar kitokius sprendimus informacijos pagrindu, todėl informacijos saugojimas ir teisingas jos taikymas yra vienas iš svarbiausių sudėtinių dalių, valdant organizaciją. Neatsargūs informacijos panaudojimo principai, nepakankamai atidžiai įsigilinus į problemą ar neskyrus tam pakankamai laiko, gali nulemti nesėkmingą bei nepelningą įmonės veiklą. Informacijos saugojimas yra esminė tiek vadovo, tiek žemesnes pareigas užimančių darbuotojų funkcija, todėl, norint, kad organizacija sėkmingai vystytųsi, svarbu priimti teisingus ir gerai apgalvotus informacijos panaudojimo bei apsaugos taikymo būdus. Šiais laikais įmonių veikla remiasi konfidencialios informacijos apsaugojimu, taip siekdama užtikrinti organizacijos konkurencinį pranašumą (Kšivickienė D 2010, 67p.). Mokslinė literatūra pateikia įvairių įmonės konfidencialios informacijos sampratų bei skirtingų jos saugojimo būdų, todėl labai svarbu vadovui juos žinoti ir mokėti pritaikyti.

UAB „MVLL Logistika“ vadovaujama direktoriaus Mindaugo Ubarto, kuris siekia išsaugoti savo įmonės konfidencialią informaciją pasirašydamas su darbuotojais konfidencialumo sutartis daug dėmesio skiria informacijos saugojimui bei pateikimui laiku ir reikiamiems asmenims.

Problematika. Daugelyje įmonių informacijos saugojimas yra atsakingas procesas, turintis įtakos sėkmingam organizacijos vystymuisi. Neatidžiai atrinktas personalas gali turėti įtakos įmonės veiklos rezultatams, pelnui bei kliudyti siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus ir uždavinius, todėl šiuo darbu siekiama išanalizuoti įmonės konfidencialios informacijos ir jos apsaugos esmę bei jos taikymą.

UAB „MVLL Logistika“ darbuotojai turi būti tinkamai paruošti priimti, apdoroti ir panaudoti jiems skirtą informaciją, tačiau vienas pats įmonės vadovas negali tuo pasirūpinti, taigi gali kilti nesklandumų tinkamai paruošiant kiekvieną darbuotoją.

Darbo objektas. UAB „MVLL Logistika“ konfidenciali informacija ir jos apsauga.

Darbo tikslas. Išanalizavus įmonės konfidencialią informaciją ir jos apsaugą, įvertinti konfidencialios informacijos svarbą įmonėje.

Darbo uždaviniai:

 1. Teoriškai išnagrinėti įmonės konfidencialią informaciją ir jos apsaugą.
 2. Išanalizuoti darbuotojų suvokimą apie įmonės konfidencialios informacijos sampratą.
 3. Išsiaiškinti informacijos srautus ir jų valdymą gamybinėje įmonėje.
 4. Išnagrinėti konfidencialios informacijos apsaugos problemas ir apsaugos priemones gamybinėje įmonėje.
 5. Išsiaiškinti gamybinės įmonės konfidencialios informacijos apsaugos priemonių analizę.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7695 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Temos aktualumas. Kiekviena organizacija turi savo tikslus, kurių yra siekiama priimant vienokius ar kitokius sprendimus informacijos pagrindu, todėl informacijos saugojimas ir teisingas jos taikymas yra vienas iš svarbiausių sudėtinių dalių, valdant organizaciją. Neatsargūs informacijos panaudojimo principai, nepakankamai atidžiai įsigilinus į problemą ar neskyrus tam pakankamai laiko, gali nulemti nesėkmingą bei nepelningą įmonės veiklą. Informacijos saugojimas yra esminė tiek vadovo, tiek žemesnes pareigas užimančių darbuotojų funkcija, todėl, norint, kad organizacija sėkmingai vystytųsi, svarbu priimti teisingus ir gerai apgalvotus informacijos panaudojimo bei apsaugos taikymo būdus. Šiais laikais įmonių veikla remiasi konfidencialios informacijos apsaugojimu, taip siekdama užtikrinti organizacijos konkurencinį pranašumą (Kšivickienė D 2010, 67p.). Mokslinė literatūra pateikia įvairių įmonės konfidencialios informacijos sampratų bei skirtingų jos saugojimo būdų, todėl labai svarbu vadovui juos žinoti ir mokėti pritaikyti.
 • UAB „MVLL Logistika“ vadovaujama direktoriaus Mindaugo Ubarto, kuris siekia išsaugoti savo įmonės konfidencialią informaciją pasirašydamas su darbuotojais konfidencialumo sutartis daug dėmesio skiria informacijos saugojimui bei pateikimui laiku ir reikiamiems asmenims.
 • Problematika. Daugelyje įmonių informacijos saugojimas yra atsakingas procesas, turintis įtakos sėkmingam organizacijos vystymuisi. Neatidžiai atrinktas personalas gali turėti įtakos įmonės veiklos rezultatams, pelnui bei kliudyti siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus ir uždavinius, todėl šiuo darbu siekiama išanalizuoti įmonės konfidencialios informacijos ir jos apsaugos esmę bei jos taikymą.
 • UAB „MVLL Logistika“ darbuotojai turi būti tinkamai paruošti priimti, apdoroti ir panaudoti jiems skirtą informaciją, tačiau vienas pats įmonės vadovas negali tuo pasirūpinti, taigi gali kilti nesklandumų tinkamai paruošiant kiekvieną darbuotoją.
 • Darbo objektas. UAB „MVLL Logistika“ konfidenciali informacija ir jos apsauga.
 • Darbo tikslas. Išanalizavus įmonės konfidencialią informaciją ir jos apsaugą, įvertinti konfidencialios informacijos svarbą įmonėje.
 • Darbo uždaviniai:
 • 1. Teoriškai išnagrinėti įmonės konfidencialią informaciją ir jos apsaugą.
 • 2. Išanalizuoti darbuotojų suvokimą apie įmonės konfidencialios informacijos sampratą.
 • 3. Išsiaiškinti informacijos srautus ir jų valdymą gamybinėje įmonėje.
 • 4. Išnagrinėti konfidencialios informacijos apsaugos problemas ir apsaugos priemones gamybinėje įmonėje.
 • 5. Išsiaiškinti gamybinės įmonės konfidencialios informacijos apsaugos priemonių analizę.
 • Santrauka4
 • Įvadas6
 • 1. DARBO OBJEKTO,INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA8
 • 2. ĮMONĖS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS IR JOS APSAUGOS TEORIJOS ANALIZĖ11
 • 2.1. Įmonės informacijos sampratos analizė11
 • 2.2. Įmonės informacijos srautai ir jų valdymas12
 • 2.3. Konfidencialios informacijos samprata, reikšmė ir apsaugos problemos13
 • 2.4. Įmonių konfidencialios informacijos apsaugos priemonių analizė14
 • 2.4.1. Vadovų ir darbuotojų atsakomybės saugant įmonių konfidencialią informaciją14
 • 2.4.2. Konfidencialios informacijos apsaugos teisinio ir organizacinio reglamentavimo analizė15
 • 2.4.3. Konfidencialumo sutarčių svarba17
 • 2.4.4. Konfidencialių sutarčių turinys18
 • 3. UAB „MVLL LOGISTIKA“ KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS IR JOS APSAUGOS ANALIZĖ20
 • 3.1. Įmonės informacijos sampratos suvokimas20
 • 3.2. Įmonės UAB „MVLL Logistika“ informacijos srautai ir jų valdymas22
 • 3.3. Konfidencialios informacijos sampratos suvokimas, reikšmė ir apsaugos problemos gamybinėje įmonėje24
 • 3.4. Gamybinės įmonės konfidencialios informacijos apsaugos priemonių analizė27
 • Išvados ir pasiūlymai30
 • Terminų ir sąvokų žodynas31
 • Literatūros sąrašas32
 • Priedų sąrašas
 • 1 priedas. UAB „MVLL Logistika“ darbuotojų apklausos klausimynas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Banko informacinės sistemos valdymas bei administravimas
Diplominis darbas Banko informacinės sistemos valdymas bei administravimas

Šiais laikais sparčiai kintančiame pasaulyje, kuomet vartotojų poreikiai ir pageidavimai keičiasi labai greitai, tik tos [...]

Papraščiausios kvėpavimo organų ir odos apsaugos priemonės
Prezentacija Papraščiausios kvėpavimo organų ir odos apsaugos priemonės

Asmeninei apsaugai naudojamos kaukės ir respiratoriai, apsauginiai akiniai bei drabužiai [...]

Informacija, kurią privalu pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai
Referatas Informacija, kurią privalu pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos yra centrinis šalies mokesčių administratorius. Tai biudžetinė [...]

Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga. Informacijos saugyklos. Virusai
Referatas Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga. Informacijos saugyklos. Virusai

Kiekvieno visuomenės nario intelektinis darbas turi būti įvertintas ir apsaugotas kaip ir bet kuri kita [...]

Informacijos apsauga UAB “X”
Kursinis darbas Informacijos apsauga UAB “X”

Itin spartus ir netgi agresyvus naujų informacinių technologijų skverbimasis į žmonių asmeninį gyvenimą, darbo aplinką [...]

Prekės ženklo apsauga
Referatas Prekės ženklo apsauga

Anot Danguolės Klimkevičiūtės (2008), pramoninės nuosavybės (taigi ir prekių ženklų) apsaugos ir nesąžiningos konkurencijos santykis [...]

Prekių ženklų apsauga Lietuvoje ir kitose ES šalyse
Referatas Prekių ženklų apsauga Lietuvoje ir kitose ES šalyse

Kiekvienas gamintojas, nesvarbu ką jis begamintų, tikisi, kad jo pagaminta prekė bus išskirta iš gausybės [...]

Apsauga nuo mechaninio, padegamoji ginklo ir elektromagnetinio poveikio
Referatas Apsauga nuo mechaninio, padegamoji ginklo ir elektromagnetinio poveikio

Tikslas - susipažinti su apsaugos priemonėmis nuo mechaniko, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikio. Uždaviniai: • apibūdinti mechaninio [...]

Gyventojų ir turto apsauga
Prezentacija Gyventojų ir turto apsauga

—Temos aktualumas. Šiandieninis pasaulis prisotintas kenksmingų medžiagų, jos naudojamos pramonėje, žemės ūkyje, buityje. Buityje naudojami [...]

Reklama ir vartotojų teisių apsauga
Referatas Reklama ir vartotojų teisių apsauga

Tikslas: susipažinti su maisto rinką reglamentuojančių teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimais ir nustatyti [...]

Apsauga nuo mechaninio, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikio
Prezentacija Apsauga nuo mechaninio, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikio

Tikslas – susipažinti su apsaugos priemonėmis nuo mechaniko, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikio.    Uždaviniai: qapibūdinti mechaninio [...]

Gyventojų ir turto apsauga įvykus cheminėms avarijoms
Referatas Gyventojų ir turto apsauga įvykus cheminėms avarijoms

Šiandieninis pasaulis prisotintas kenksmingų medžiagų, jos naudojamos pramonėje, žemės ūkyje, buityje. Buityje naudojami cheminiai produktai [...]

Ieškinys dėl įmonės konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių atskleidimo
Prezentacija Ieškinys dėl įmonės konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių atskleidimo

UAB „Nacionalinės aferos“ direktorius Petras išėjo iš darbo ir užėmė UAB „Pinigų skalbykla“ direktoriaus pareigas.

Konfidencialumas, empatiškumas ir rūpestis klientu
Referatas Konfidencialumas, empatiškumas ir rūpestis klientu

Aktualumas. Socialinis darbas – nauja mokslinės ir praktinės veiklos sritis ir daugelis teorinių aspektų yra [...]

Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas
Kursinis darbas Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas

Apie informacijos ir žinių valdymo poreikį pradėta kalbėti 20 a. antrojoje pusėje, kai buvo pastebėta [...]