Duonos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas

30 psl. / 7299 žod.

Ištrauka

Darbo tikslas:

 • geriau įsisavinti ekonomikos dalyko temas;
 • praktiškai pritaikyti ekonomikos dalyke įgytas žinias ir įgūdžius;
 • geriau pasirengti egzaminui;
 • ugdyti savarankiškumą, priimant sprendimus;
 • gebėti įmonės priimamus sprendimus pagrįsti ekonominiais skaičiavimais, įvertinant gamybos padalinio sąnaudas ir pelningumą.

Darbo uždaviniai:

 • įvertinti gamybos padalinio ilgalaikį turtą ir jo nusidėvėjimo sumą;
 • nustatyti gamybos apimtį;
 • įvertinti įmonės sąnaudas;
 • apskaičiuoti pelną, ekonominius – finansinius rodiklius ir padaryti atitinkamas išvadas.

Darbo struktūra: įvadas;metinės gamybos programos apskaičiavimas; ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas; tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas (išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui, išlaidos pagrindinėms žaliavoms, medžiagoms ir atsargoms); netiesioginių išlaidų apskaičiavimas (išlaidos pagalbinėms žaliavoms/medžiagoms, netiesioginiam darbo užmokesčiui ir energijai; ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas, išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai, kitos netiesioginės išlaidos);gamybos sąnaudų suvestinė; veiklos sąnaudos(administracinės,bendrosios išlaidos); pelno/nuostolio ataskaita;finansiniai – ekonominiai rodikliai;veiklos efektyvumo rodikliai.

Darbo objektas: duonos cechas, kurio gamybinis našumas per pamainą 3000 kg.

Darbo metodai:

 • darboinformacinių šaltinių studijavimas (lyginimas);
 • ekonominiai apskaičiavimai ir duomenų suvedimas į lenteles;
 • išvadų formulavimas.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.TRUMPA PROJEKTUOJAMO DUONŲ CECHO CHARAKTERISTIKA6
 • 2. METINĖS GAMYBOS PROGRAMOS APSKAIČIAVIMAS7
 • 3. ILGALAIKIO TURTO VERTĖS APSKAIČIAVIMAS9
 • 4. TIESIOGINIŲ GAMYBOS IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS11
 • 4.1. Išlaidos pagrindinėms žaliavoms, medžiagoms ir atsargoms11
 • 4.2. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui13
 • 5. NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS14
 • 5.1. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms/medžiagoms15
 • 5.2. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui16
 • 5.3. Išlaidos energijai17
 • 5.3.1. Poreikis ir išlaidos technologinių procesų energijai18
 • 5.3.2. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai18
 • 5.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas19
 • 5.5. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai19
 • 5.5.1. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms20
 • 5.5.2. Išlaidos einamajam remontui20
 • 5.6. Kitos netiesioginės išlaidos20
 • 5.6.1. Duonos cecho pastatų apšildymo išlaidos (Ia)20
 • 5.6.2. Einamasis duonos cecho pastatų remontas.20
 • 5.6.3. Išlaidos spec.drabužiams ir jų skalbimui.21
 • 6. GAMYBOS SĄNAUDŲ SUVESTINĖ21
 • 7. VEIKLOS SĄNAUDOS22
 • 7.1. Administracinės išlaidos23
 • 7.2. Bendrosios išlaidos23
 • 7.2.1. Išlaidos reklamai23
 • 7.2.2. Taros išlaidos23
 • 7.2.3. Prekių nuostoliai laikant, rūšiuojant, sandėliuojant.23
 • 7.2.4. Mokesčiai24
 • 8. PELNO/NUOSTOLIO ATASKAITA25
 • 9. FINANSINIAI – EKONOMINIAI RODIKLIAI25
 • 10. VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI27
 • IŠVADOS 27 LITERATŪRA28

Reziumė

Autorius
ruby24
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 9, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Naujų produktų savikainos apskaičiavimas

Ekonomika Referatas guoba
Valdymo apskaita teikia informaciją, reikalingą priimti veiksmingus valdymo sprendimus. Vertinant informacijos svarbą savikainos kalkuliavimas yra valdymo apskaitos pagrindas. Tačiau Lietuvos įmonėse tam teikiamas...